Press "Enter" to skip to content

Ehdollinen tarjous lainan saanti

Asunnon ostotarjous ei ole läpihuutojuttu

Ostotarjous voidaan joko hyväksyä tai hylätä, ja tietyissä tilanteissa myös ehdollinen hyväksyntä on mahdollinen. Mikäli ostotarjous hyväksytään, mutta siihen on tehty jokin muutos, kyseessä on tarjouksen hylkääminen ja myyjän tekemä uusi tarjous eli vastatarjous. Tällöin aiempi tarjous ei enää sido tarjouksen tekijää. Vastatarjouksenkin voi tehdä ehdollisena eli myyjä voi pidättää itselleen oikeuden ottaa vastaan ja hyväksyä muita ostotarjouksia.

Asuntokaupan yleinen ilmiö: Ehdolliset tarjoukset voivat johtaa vaikka monen kodin odotteluketjuun – «Yhden tippuessa pois jäävät muutkin roikkumaan»

Ehdollinen tarjous – lainansaantiehdolla: Aina ei tarjouksen tekijällä ole tarjouksen tekohetkellä kauppahintaa, vaan se hankitaan tarjouksen tekemisen jälkeen. Tästä syystä tarjoaja asettaa ostamisensa ehdoksi lainan saannin. Selvää on toki, että ilman kauppahinnan saamista ei kukaan normaali ihminen myy omaisuuttaan. Koska tällaisen tarjouksen ehdollinen hyväksyminen ei hyvän välitystavan mukaisesti olisi mahdollista, on tällaisen tarjouksen käyttämistä ja hyväksymistä käytännön elämässä syytä miettiä kohtuullisen tarkkaan.

Kodin ostaja turvaa selustaansa

Moni kilpailuttaa asuntolainan korkoa. On kuitenkin hyvä muistaa, että korkomarginaali on vain yksi osa lainan kustannuksia. Parhaan hyödyn pankistasi saat, kun asuntolainan yhteydessä käyt pankin kanssa keskustelun koko taloudestasi ja sen tarpeiden ratkaisemisesta. Lainan hoitokin on helpompaa, kun keskität myös päivittäiset pankkipalvelusi samaan pankkiin.

Ota yhteyttä

Laske. Muista, että asunnon ostohinta ei ole ainoa asuntokaupan kulu – sinun pitää varustautua myös mm. varainsiirtoveroon, muuttokuluihin ja mahdollisiin remonttikuluihin. Muista, että kuukausittain maksettavaksi tulee lainanlyhennyksen lisäksi myös asuntovastike. Ole realisti! Neuvottele mahdollinen laina valmiiksi: pyydä lainatarjous useammasta pankista ja vertaile lainojen todellisia kustannuksia.

Kuluttajien välisessä asuntokaupassa ostotarjous tarkoittaa päätöstä tehdä kauppa, jos asunnon myyjä hyväksyy ostajan tekemän tarjouksen. Ostotarjouksen vaihtoehto on ehdollinen tarjous, johon sisältyy kaupan purkamiseen johtava ehto. Ehdollisessa tarjouksessa ostotarjouksen tekijä varaa itselleen mahdollisuuden vetää tarjous pois ilman seuraamuksia siinä tapauksessa, että tarjouksessa asetettu ehto toteutuu tai jää toteutumatta.

Asuntokauppa on mennyt jo vakavaksi siinä vaiheessa, kun ostaja pohtii, pitäisikö jättää ostotarjous. Lain mukaan ostajan on pitänyt tällöin perehtyä jo huolella ostettavaan asuntoon, sen sijaintiin, ominaisuuksiin ja kuntoon. Myyjän puolestaan on pitänyt kertoa ostajalle rehellisesti kaikki, mikä saattaisi vaikuttaa ostajan päätökseen tehdä kauppa. Kertomatta jättäminen ei poista myyjää vastuusta vaan päinvastoin.

Suodattimet

Lue oppaamme, niin pääset kerralla kartalle asunnon ostamisesta. Tämä asunnon osto-opas kertoo sinulle asunnon ostamisen eri vaiheista ja antaa sinulle vinkkejä asunnon ostamiseen unohtamatta kuitenkaan asunnon ostoon liittyviä faktoja, jotka on hyvä tietää. Asunnon osto-opas kertoo sinulle esimerkiksi, mitä eroa on myyntihinnalla ja velattomalla hinnalla, tai mitä tarkoittaa esimerkiksi varainsiirtovero.

Kaupan ehdot

Sopimussakko on puolin ja toisin 4 % tarjotusta kauppahinnasta. Mikäli ostotarjouksen tekijä kieltäytyy tekemästä lopullista kauppaa mahdollisten ehtojen täytyttyä ja myyjän hyväksyttyä tarjouksen, tarjouksen tekijä sitoutuu maksamaan myyjälle sopimussakkona 4% tarjotusta kauppahinnasta. Mikäli myyjä kieltäytyy tekemästä hyväksymänsä tarjouksen mukaista kauppaa, myyjä sitoutuu maksamaan ostotarjouksen tekijälle vastaavan sopimussakon. Kiinteistökaupan osalta sopimussakon sitovuus edellyttää kaupanvahvistajan vahvistamaa ostotarjousta.

Toinen seikka on se, että kaikki kiinteistönvälittäjät eivät toimita ehdollisia ostotarjouksia myyjälle ennen ehdon poistumista. Syynä on se, että mikäli tarjouksessa oleva ehto (esim. rahoituksen saamiseen sidottu) ei toteudukaan, niin myyjälle on tavallaan jo "luvattu" tietty hinta asunnosta ja tällä voi olla kielteisiä vaikutuksia myöhempiin hintaneuvotteluihin. Näin ollen et välttämättä saa vastausta tarjoukseesi ja toisaalta välittäjällä on mahdollisuus käyttää tekemääsi tarjousta hyväkseen ottaessaan kilpailevia tarjouksia kohteesta.

Reklamoi kohtuullisessa ajassa

haluamastamme talosta ehdollinen tarjous. Ehdot olivat lainan saanti (joka oli kyllä jo suullisesti pankin kanssa sovittu) sekä oman asunnon myynti. Ostaja hyväksyi tarjouksen, mutta luonnollisesti hänellä säilyy oikeus hyväksyä muitakin tarjouksia eli jos joku tarjoaa rahat tilille nopeammin kuin te, jäätte ilman asuntoa..

Me ei haluttu sitä riskiä ottaa, ja ostettiin talo, vaikka oma oli vielä myymättä. Oltiin kuitenkin ERITTÄIN varmoja, että se menee nopeasti kaupaksi. Ja viikon päästä menikin. Ja vielä ensiasunnon ostajalle, eli saimme rahat heti.

Suosituimmat

Olemme löytäneet kiinnostavan asunnon, mutta oma on vielä myymättä. Millaisia kokemuksia teillä on tarjouksen tekemisestä ehdollisena – eli jos saamme oman myytyä. Miten myyjät ovat tähän vastanneet? Miten asiat ovat sitten edenneet?

Voisiko esim. olla mahdollista, että myyjä hyväksyisi tarjouksen, mutta asettaisimme yhdessä takarajan, mihin mennessä oma asuntomme on oltava myytynä? Jos emme saa asuntoamme myytyä, kauppa raukeaa. Toisaalta myyjä ei saisi myydä asuntoa tuona aikana.

Meillä on se tilanne, että oma on myymättä ja tämä on sijaintinsa vuoksi huomattavasti hankalampi myytävä kuin se uusi kohde, josta olemme kiinnostuneita. Välittäjä tietysti kannustaa jättämään ehdollisen tarjouksen, mutta en näe sille meidän kannalta mitään hyötyä… Myyjän kannalta ehdollinen tarjous on tietysti hyvä… siihen keksin heti useammankin syyn =)

Lue seuraavaksi:

Asunto-osakkeen ostotarjous on sitova mikäli siinä ei ole purkavaa ehtoa. Tutustu ennen tarjouksen tekemistä asunnon myyntiesitteeseen sekä yhtiön papereihin. Selvitä välittäjältä tulevat remontit ja arviot niiden kustannuksista. Kiinteistön ostotarjous ei ole sitova ennen kuin kaupanvahvistaja on sen vahvistanut. Pyydä välittäjältä kiinteistön asiakirjat ja tutustu niihin. Selvitä mahdollisimman hyvin rakennuksen kunto ja teetä tarvittaessa kuntotarkastus ennen kaupan tekoa.

Initial Publi Offering, listautumisanti, jossa yritys listaa osakkeensa pörssiin jatkuvan ja julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Listautumalla yritys sitoutuu pörssin vaatimaan säännöksiin ja läpinäkyvyyteen. Suomessa listautumismarkkina on jaettu First North ja Helsingin pörssin päälistan välillä. First North listan informaatiovaateet ja muut vaateet ovat Helsingin pörssin päälistaa kevyemmät. Samoin First North listan kustannukset yritykselle ovat pienemmät.

Asunto-osakkeen kauppakirja

Jos yhtiöjärjestyksessä ei toisin määrätä, pääomavastikkeella puolestaan katetaan pitkävaikutteisia menoja, jotka aiheutuvat kiinteistön ja rakennuksen hankinnasta, rakentamisesta, peruskorjauksesta ja uudistuksesta. Asunto-osakeyhtiöt ottavat tällaisiin asunto-osakeyhtiön kannalta laajoihin hankkeisiin monesti lainaa, ja pääomavastikkeella katetaan näiden lainojen takaisinmaksua.