Press "Enter" to skip to content

E kartta ouka

Ammattilaisen ennakkokysely

Palvelun ylläpitäjä ei takaa palvelussa olevien aineistojen ja toimintojen virheettömyyttä, oikeellisuutta, täsmällisyyttä tai luotettavuutta. Palvelun jatkuva saatavuus ja katkoton toiminta ei myöskään ole taattua. Palvelun tarjoajalla on oikeus ilman erillistä ilmoitusta muuttaa palvelua tai ottaa se tai sen osa pois käytöstä. Palvelun ylläpitäjä ei vastaa aineistojen käytön tai palvelun välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista.

Estimated Valuation

Asiointipalvelu toimii asiakkaan ja rakennusvalvonnan välisenä kommunikointivälineenä. Enää ei ole tarvetta erilliseen sähköposti- tai puhelinkeskusteluun, koska ohjaus ja tarvittavat lisäselvitykset voidaan pyytää palvelun viestikentän kautta. Erityisesti uudisrakennushankkeissa tai suurissa peruskorjaushankkeissa voidaan kuitenkin edellyttää asiakkaalta henkilökohtaista tapaamista tarkastusarkkitehdin kanssa.

Nimen alkuperä

Moottoritie on Oulun kohdalla erittäin ruuhkainen ja häiriöherkkä. Moottoritieltä puuttuvat myös joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyt. Oulun kohdalla moottoritielle (Oulun etl vt 22–Laanila etl vt 20) rakennetaan kolmannet kaistat ja meluesteet. Eritasoliittymiä kehitetään mm. nopealle joukkoliikenteelle ja melusuojausta parannetaan 18 kilometrin matkalla.

Murupolku

Karttapaikka on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä ja osoitteessa asointi.maamittauslaitos.fi tarjoama tietopalvelu. Karttapaikalla voi selata Maanmittauslaitoksen maastokarttoja, ilmakuvia ja taustakarttoja erilaisin hakuehdoin. Lisäksi käytettävissä on karttatoimintoja kuten mittaa matka ja muunna koordinaatteja. Karttapaikan kautta voi tilata Maanmittauslaitoksen tuotteita. Karttapaikka on kaikille avoin ja maksuton, eikä sen käyttö vaadi rekisteröitymistä.

Pysäköintihinnasto

Oletko matkalla? Näe, miksi yli 460 miljoonaa käyttäjää luottaa Moovitiin parhaana joukkoliikennesovelluksena. Moovit tarjoaa sinulle Oulun joukkoliikenne -liikenneyhtiöiden ehdottamia reittejä, reaaliaikaisen bussiseurannan, liveohjeet, linjan reittikarttoja kaupungissa Oulu, sekä se auttaa löytämään lähimmät A-bussi-asemat. Eikö sinulla ole Internet-yhteyttä? Lataa matkallle mukaan offline-PDF-kartta ja bussi-aikataulu A-bussi-linjalle.

Suomen sää

Edistääkseen yritysten sijoittumista Mäntsälän alueelle MYK on jo yli 10 vuoden ajan mainostanut Talouselämän printissä. Säännöllisesti joka toinen viikko julkaistavissa ilmoituksissa tuodaan esiin kuntaan jo sijoittuneita yrityksiä sekä niiden edustajien positiivisia kokemuksia Mäntsälässä toimimisesta.

Lait ja direktiivit

Joskus löydetyn kuvan tai kaavion lähdetietoja ei ole esitetty samalla sivulla kuin kuva tai kaavio ovat. Jos löytämäänsä kuitenkin haluaa käyttää lähteenä tai aineistona, lähdetiedot on etsittävä muualta. Ne voivat löytyä hakukonehaulla esimerkiksi kuvan tai kaavion otsikon avulla. Jos tekijä- tai julkaisijatietoja ei löydy, kannattaa harkita, käyttääkö kuvaa tai kaaviota edes tutkielman aineistona.

Perjantaina menomatka hoitui luonnolllisesti muutaman pysähdyksen taktiikalla. Tarkoitus oli saada joitain kuntiakin vihertämään. Koska matkaan päästiin vasta iltapäivällä, kovin tiiviisti ei kuitenkaan voitu pysähtyä, että oltaisiin majapaikassa vielä ihmisten ajoissa ��. Noin kahdelta yöllä oltiin loppujen lopuksi perillä ja yöpalojen syömisen jälkeen oli jo korkea aika käydä unten maille, vaikkakin nukkumisaikaa ei ollut kovin montaa tuntia.

Vaikka koko perhe katselisi Netflixiä samaan aikaan, ei netti pätki eikä kuvanlaatu kärsi. Monikäyttöinen ja tulevaisuuden kestävä kodin netti varmistaa, että myös älylukot, turvajärjestelmät ja muut laitteet toimivat luotettavasti. Netin lisäksi saat laajan valikoiman kaapeli-tv-kanavia, parhaalla mahdollisella kuvanlaadulla. DNA:n verkossa data liikkuu jo nyt gigan nopeudella, tulevaisuudessa jopa 10 gigan.  

Sekä pistettävien että nenäsumutteena annettavien rokotteiden alustava suojateho influenssa A-viruksia vastaan on alle 7-vuotiailla hyvä, 47 %. Havainnon 95 %:n luottamusväli oli 41–52 %. Tämä tarkoittaa, että 95 %:n varmuudella havaittu suojateho on 41–52 %. Sen sijaan 65 vuotta täyttäneillä influenssarokotteen teho on vain kohtuullinen 23 % ja havainnon 95 %:n luottamusväli 18–27 %.

Pohjavesialueiden arvioitu antoisuus

Pohjavesialueen hyvin vettä läpäisevä osa eli niin sanottu muodostumisalue on rajattu siten, että tällä alueella maaperän vedenläpäisevyys maanpinnan ja pohjavedenpinnan välillä on vähintään hienohiekan läpäisevyyttä vastaava. Muodostumisalueeseen kuuluvat myös sellaiset pohjavesialueeseen välittömästi liittyvät kallio- ja moreenialueet, jotka olennaisesti lisäävät alueen pohjaveden määrää.

Tiedotteet

Tavoitteena on antaa peruskorjaukseen ryhtyvälle tietoa samanaikaisesti tehtävää energiakorjausta varten. Kohderyhminä ovat pientalojen ja kerrostalohuoneistojen omistajat, asunto-osakeyhtiöiden hallitusten jäsenet, isännöitsijät sekä rakennusalan ammattilaiset. Tietokortit toimivat apuvälineinä antaen monitasoisesti tietoa, miten energiakorjaus olisi perusteltua toteuttaa muiden korjausten yhteydessä.

Oikopolut

Kuljetus, joka ylittää normaaliliikenteelle sallitut mitta- tai massa-rajat, on erikoiskuljetus. Kaikki erikoiskuljetukset eivät kuitenkaan tarvitse erikoiskuljetuslupaa, sillä EU- ja ETA-maissa rekisteröidyillä kalustoilla suoritettaville kuljetuksille on olemassa ns. vapaat mittarajat. Niiden rajoissa suoritettavat normaalimassaiset erikoiskuljetukset eivät tarvitse erikoiskuljetuslupaa.