Press "Enter" to skip to content

Castren snellman palkka

Opiskelijat ja harjoitteluohjelmamme

Työhyvinvointi ja työssä viihtyminen ovat henkilöstömme mukaan toimistomme selkeitä vahvuuksia. Pelaamme yhtenä joukkueena, oli tilanne mikä hyvänsä. Haluamme auttaa toisiamme loistamaan. Yhteinen arvomaailma, kannustava ilmapiiri, toimiva esimiestyö ja kehittymismahdollisuudet ovat hyvinvointimme kulmakiviä. Rakennamme joka päivä työyhteisöä, jossa empatia, kunnianhimo ja hyvä tulos kohtaavat.

Blogit

– Nuorempienkin harjoittelijoiden työtehtävät ovat sen verran vastuullisia, että työelämän perustaidot on hyvä olla opittuna. Oman alan työkokemusta emme tietenkään edellytä, vaan kaikki työkokemus on arvokasta. Hakijalle on eduksi, jos hän on aiemminkin mennyt rohkeasti epämukavuusalueelle ja osoittanut erilaisissa tilanteissa oma-aloitteisuutta, luovuutta tai vastuullisuutta, Marko kertoo.

Avoimet työpaikat – Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Päivän teemaa (”Tulevaisuuden lakimies”) mietittiin opiskelijoiden kesken, ja se päätettiin opiskelijavaliokunnan kokouksessa helmi–maaliskuussa. Esiintyjiksi pyydettiin liiton kontaktien kautta puhujia, jotka tuntevat opiskelijakenttää hyvin. Blåfield pahoitteli, että julkisen sektorin esiintyjiltä tuli peruutuksia, joten kaikki esiintyjät ovat yksityiseltä sektorilta.

Ilmoitukset vain kielellä

Meillä työskentelet asiantuntijana monipuolisten ja mielenkiintoisten työoikeudellisten toimeksiantojen parissa. Asiakaskuntaamme kuuluu kaiken kokoisia yrityksiä kasvuyhtiöistä kotimaisiin ja kansainvälisiin suuryrityksiin. Neuvomme asiakkaitamme kaikissa työoikeusasioissa kuten yritysjärjestelyissä, päivittäisessä työsuhdeneuvonnassa ja yhteistoimintaneuvotteluissa sekä avustamme työsuhteisiin liittyvissä erimielisyystilanteissa ja viranomaisprosesseissa. Tarjoamme asiakkaillemme käytännönläheisiä ratkaisuja, jotka osaltaan auttavat heitä menestymään.

Tenhunen kokee 25-vuotisen uransa tyypilliseksi aikalaisilleen, mutta nykytyöntekijän polku voi poiketa tästä mallista paljonkin: ”Ihmiset eivät varmastikaan enää sitoudu näin pitkiksi ajoiksi yhteen työnantajaan.”  Pitkäaikaisen työsuhteen ja tasaisen palkkavirran sijaan työntekijät hakevat nykyään työltään myös suurempaa merkitystä. Tenhunen uskoo, että jokaisen esimiehen on mietittävä omalta kohdaltaan työn merkityksellisyyttä pystyäkseen tarjoamaan sitä myös muille.

Palkkaus.fi auttaa myös työntekijää

”Olemme kovin innoissamme uudesta kumppanuudesta, jonka ansiosta voimme olla entistä kokonaisvaltaisempi business partner asiakkaallemme. Asiakkaamme ovat kaivanneet laajempaa palvelua myös tiettyjen työlainsäädännöllisten asioiden tulkinnassa sekä kattavaa tukea muutostilanteisiin. Muun muassa näihin tarpeisiin voimme yhteistyön myötä vastata. Nyt julkistettava kumppanuus on osa uutta strategiaamme, jonka keskiössä on erinomainen asiakaskokemus ja palvelun tarjoaminen ”ihmiseltä ihmiselle”.

Kumppaniblogit

Johanna Haltia-Tapio toimii Hannes Snellmanin työoikeuspraktiikan vetäjänä. Hänen osaamisalueensa kattaa laajasti työoikeuteen liittyvät erityiskysymykset. Hän neuvoo säännöllisesti sekä kotimaisia että ulkomaisia yhtiöitä muun muassa työ- ja johtajasopimuksiin, niiden päättämisiin, sekä yhteistoimintaneuvotteluihin liittyen. Johannalla on mittava kokemus yritys- ja uudelleenjärjestelyistä ja niihin liittyvistä monitahoisista henkilöstökysymyksistä.

Ota yhteyttä

Koulutukseen voi osallistua myös verkon välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta. Jos osallistut verkon välityksellä, kirjoita ilmoittautumisen yhteydessä MUUT TIEDOT -kenttään: ”OSALLISTUN LIVE STRIIMIIN”. Mikäli organisaatiostasi osallistuu useampi henkilö etäyhteyden kautta, lisäosallistujat saavat koulutuksen puoleen hintaan. Tallenne on katsottavissa viikon ajan koulutustapahtumasta.

2 Aamupäivän sisältö EU:n tietosuoja-asetus lähtökohdat Rekisterinpitäjän ja tietojenkäsittelijän roolit Tietosuoja ulkoistetuissa palkkapalveluissa Käyttöönotto ja aikataulu Käytännön tulkintoja Asiakkaan valmistautuminen ja vastuut Eija Warma Counsel, Partner Elect Laura Teirikko Senior Associate Jani Rahja johtaja, palvelut & laatu Anja Hänninen kehityspäällikkö tietosuojavastaava

The rise of electric transportation has been relatively slow in Finland so far, but the growth of first registrations from 50 in 2013 to 183 in 2014 shows that we are starting to get going. Currently there are about 360 Electric vehicles (EVs) in Finland. Even though buying an EV is easy, though somewhat expensive, this new kind of car brings up some new kinds of legal questions. Not to worry though, you still don’t have to be a lawyer to drive an EV!

Lataaminen näyttää kestävän hetken.

Välimieslautakunnan pääsihteeri Heidi Merikalla-Teirin mukaan osallistujakaarti oli tänä vuonna entistä monipuolisempi: joukossa oli asianajajia, yritysjuristeja, professoreita, tutkijoita ja tuomareita. “Osallistujien erilaisten taustojen ansiosta koulutuksen aikana heräsi paljon keskustelua, ja osallistujat oppivat varmasti paljon toinen toisiltaankin”, Merikalla-Teir sanoo.

02.07.2019 15:55 ERJA ELO

– Komission mielestä Helsingin yliopiston apteekin (YA) erioikeus pitää 16 sivuapteekkia ja sijoittaa niitä vapaasti ei ole välttämätön kompensaatio sille uskottujen erityistehtävien hoitamisesta. Sille ei ole myöskään mitään kansanterveydellistä perustetta, kertoo asianajaja Juha Väyrynen asianajotoimisto Castrén & Snellmanilta.

Kokonaisuus selväksi

MILLAISIA MUUTOKSIA TYÖLAINSÄÄDÄNTÖÖN ON TULOSSA? Esityksessään Markus kuvaa yleistä työmarkkinatilannetta ja uuden kilpailukykysopimuksen tuomia muutoksia. Hän esittelee myös merkittäviä näkökulmia sosiaalisen dialogin tulevaan kehitykseen ja paikallisen sopimisen tuleviin lakimuutoksiin.  (Työmarkkinakatsaus: mitä kilpailukykysopimuksessa sovittiin? mitä kuuluu paikalliselle sopimiselle? onko suomalainen työmarkkinamalli muuttumassa?) | MARKUS ÄIMÄLÄ, Lakiasiainjohtaja, EK

Kesä on täällä – löydä parhaat terassit Terassioppaasta!

Suomen Lakimiesliitto palkitsee parhaan oikeustieteen opiskelijatyönantajan joka toinen vuosi Lakimiespäivän yhteydessä. Palkinnolla halutaan nostaa esimerkillisiä työnantajia oikeustieteen opiskelijoiden kohdalla. Kriteereinä palkinnolle on muun muassa haastava ja kehittävä työ, hyvä ohjaus ja yhteishenki, oikeudenmukainen palkkaus sekä työlainsäädännön noudattaminen. Palkinnonsaaja valitaan opiskelijoiden tekemien ehdotusten perusteella.

Korkeakouluopiskelijoiden ihannetyönantajat top 5:

Tutkimuksesta selviää, että miesten ja naisten väliset palkkaodotukset ovat lähentyneet vain kaupallisten alojen opiskelijoiden joukossa. Kuitenkin kaupallisten alojen miesopiskelijat aikovat pyytää ensimmäisessä työpaikassaan keskimäärin 271 euroa korkeampaa palkkaa kuin naisopiskelijat. Tekniikan ja IT-alojen opiskelijoiden joukossa palkkaerot sen sijaan kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna.

Rekisteröidy

Julkisuudessa yrityssaneerausta kutsutaan usein erheellisesti velkasaneeraukseksi. Julkista kuvaa ovat tukeneet yritys­saneerausmenettelyt, joissa on keskitytty vain velkojen järjestelyihin ilman, että saneerausvelallisen yritystoimintaa olisi yritetty tehostaa kannattavuuden saavuttamiseksi. Tämä ei kuitenkaan ole lain tarkoitus, ja saneerausvelallisen kannattavuuden parantaminen vaatii käytännössä aina liike­toiminnan terveyttämistoimenpiteitä.