Press "Enter" to skip to content

Castren snellman blogi

ajankohtaista

Avustimme Nord Stream 2 AG:ta merenalaisen kaksoismaakaasuputkijärjestelmän luvituksessa Suomessa. Kaasuputki on Euroopan tämänhetkisistä infrastruktuurihankkeista suurin. Nord Stream 2 tarvitsee putkenlaskuun Suomen talousvyöhykkeellä kaksi lupaa: valtioneuvoston suostumuksen talousvyöhykkeen hyödyntämiseen sekä luvan putken rakentamista ja käyttöä varten. Lupahakemukset jätettiin kansallisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) jälkeen.

Loading seems to be taking a while.

”Olemme kovin innoissamme uudesta kumppanuudesta, jonka ansiosta voimme olla entistä kokonaisvaltaisempi business partner asiakkaallemme. Asiakkaamme ovat kaivanneet laajempaa palvelua myös tiettyjen työlainsäädännöllisten asioiden tulkinnassa sekä kattavaa tukea muutostilanteisiin. Muun muassa näihin tarpeisiin voimme yhteistyön myötä vastata. Nyt julkistettava kumppanuus on osa uutta strategiaamme, jonka keskiössä on erinomainen asiakaskokemus ja palvelun tarjoaminen ”ihmiseltä ihmiselle”.

TRAINEE PROGRAMMES

Työhyvinvointi ja työssä viihtyminen ovat henkilöstömme mukaan toimistomme selkeitä vahvuuksia. Pelaamme yhtenä joukkueena, oli tilanne mikä hyvänsä. Haluamme auttaa toisiamme loistamaan. Yhteinen arvomaailma, kannustava ilmapiiri, toimiva esimiestyö ja kehittymismahdollisuudet ovat hyvinvointimme kulmakiviä. Rakennamme joka päivä työyhteisöä, jossa empatia, kunnianhimo ja hyvä tulos kohtaavat.

Puhujat

Johanna Haltia-Tapio toimii Hannes Snellmanin työoikeuspraktiikan vetäjänä. Hänen osaamisalueensa kattaa laajasti työoikeuteen liittyvät erityiskysymykset. Hän neuvoo säännöllisesti sekä kotimaisia että ulkomaisia yhtiöitä muun muassa työ- ja johtajasopimuksiin, niiden päättämisiin, sekä yhteistoimintaneuvotteluihin liittyen. Johannalla on mittava kokemus yritys- ja uudelleenjärjestelyistä ja niihin liittyvistä monitahoisista henkilöstökysymyksistä.

Tenhunen kokee 25-vuotisen uransa tyypilliseksi aikalaisilleen, mutta nykytyöntekijän polku voi poiketa tästä mallista paljonkin: ”Ihmiset eivät varmastikaan enää sitoudu näin pitkiksi ajoiksi yhteen työnantajaan.”  Pitkäaikaisen työsuhteen ja tasaisen palkkavirran sijaan työntekijät hakevat nykyään työltään myös suurempaa merkitystä. Tenhunen uskoo, että jokaisen esimiehen on mietittävä omalta kohdaltaan työn merkityksellisyyttä pystyäkseen tarjoamaan sitä myös muille.

Laki takaa oikeuden vaatia, että immateriaalioikeuksia loukkaavaa toimintaa ei jatketa tai toisteta. Mikäli väitetty loukkaaja on eri mieltä loukkauskysymyksestä, asian ratkaisee viime kädessä markkinaoikeus. Markkinaoikeus antaa kieltotuomion, joka voidaan panna täytäntöön viranomaistoimin. Akuuteissa loukkaustilanteissa on usein perusteltua hakea oikeudelta turvaamistoimea. Silloin tuomioistuin asettaa väliaikaisen kiellon loukkaavan toiminnan jatkamiselle, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

Kauppalehti Option Gaala 2018

Asiakkaidemme menestyksen myötä meistä on kasvanut yli 240 hengen asianajotoimisto, jonka ovet avautuvat Helsingin, Moskovan ja Pietarin kautta kaikkialle maailmaan. Viemme Suomen liike-elämää eteenpäin yhdessä asiakkaidemme kanssa. Olemme kumppanisi niin yritysjärjestelyissä, riidanratkaisussa kuin muillakin liikejuridiikan erikoisaloilla.

Lähtökohdat

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy on perustettu vuonna 1888 ja työllistää nykypäivänä n. 260 asiantuntijaa. Liki 130-vuotisesta historiastaan huolimatta Castrén & Snellman ei ole paikoilleen jumiutunut, vaan alansa rohkea uudistaja. Castrén & Snellman on globaali toimija, jolla on Helsingin lisäksi toimistot myös Pietarissa ja Moskovassa sekä laaja kumppaniverkosto ympäri maailman.

Työnantajalla ja tämän edustajalla on velvollisuus tarkkailla aktiivisesti työyhteisöä. Mikäli työnantaja saa tiedon mahdollisesta häirinnästä, on työnantajan ryhdyttävä käytettävissään olevin keinoin toimiin tämän epäkohdan poistamiseksi. Työpaikan riskiarvion, ohjeistusten ja menettelytapojen sekä päivittäisen esimiestyön merkitykset korostuvat näitä toimia harkittaessa ja niihin ryhdyttäessä.

Miltä tietohallinnon johtaminen näyttää tutkimusten valossa? Puheenjohtaja Pipsa Ylä-Mononen Helsingin tietojenkäsittely-yhdistys Hetkystä, Leading Mentor Reino Myllymäki CxO Mentorista ja professori Antti Syväjärvi Lapin Yliopistosta vastaavat. Tilaisuudessa julkistetaan tuloksia Tietotekniikan liiton ja Sofigaten tutkimuksesta "Tietohallintojen johtaminen Suomessa".

Yhteystiedot

CSI Lawyerin käyttöönoton myötä Castrén & Snellmanin ajankäyttö ja koko työskentelytapa ovat selvästi tehostuneet. ”Toimeksiantoja hallitaan nyt keskitetysti yhdessä paikassa, mutta niiden tietoja pääsee katsomaan paikasta riippumatta.  Lisäksi olemme säästäneet mittavan määrän paperia sen jälkeen, kun siirryimme hoitamaan asiat sähköisesti laskutusta myöten”, kertoo talousjohtaja Terhi Talvitie.

Palvelut yrityksille

Castren & Snellmanin liiketoiminta perustuu alan parhaimpien ammattilaisten osaamiseen. Yritys auttaa asiakkaitansa laajalla palvelutarjoomalla kaikissa liikejuridiikan kysymyksissä nopeasti ja luotettavasti. Asiakastoimeksiannot ovat tyypillisesti erittäin paljon asiantuntemusta vaativia ja ne toteutetaan nopeassa aikataulussa. Merkittävä osa juristien työajasta kuluu useiden päällekkäisten asiakasprojektien parissa, jolloin aikaa talon sisäisiin asioihin jää suhteellisen vähän.

Professori Markku Tykkyläinen kertoi Boolen algebrasta. George Boole aloitti professorina Irlannin suuren nälänhädän aikaan (1845 – 1852). Perunaruton aiheuttaman nälänhädän myötä miljoona ihmistä menehtyi nälkään ja tauteihin, ja kaksi miljoonaa ihmistä muutti siirtolaiseksi muihin maihin. Monien mielestä lienee ollut ajantuhlausta kirjoittaa suuren nälänhädän aikana matemaattisia sääntöjä numeroille nolla ja yksi. Boolen tutkimus tuskin olisi ollut tuohon aikaan kyseisen yliopiston ”strateginen tutkimusalue”. Tänä päivänä tietokoneet eivät kuitenkaan toimisi ilman Boolen algebraa. 

Mitkä ovat opettajan oikeudet tuottamaansa oppimateriaaliin? Kuinka käyttää kuvia ja aineistoja opetuksessa? Mitä ovat tekijänoikeudet digiympäristössä? Miten opastan somesukupolvea kuvien ja aineistojen käytössä?
8.15 Tapaaminen Länsisatamassa9.00 Opettaja tuottaa – kenellä on oikeudet? Johtaja Niklas Bruun, IPR University Center9.45 Tekijänoikeus opetustyössä, lakimies Hilma-Karoliina Markkanen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman, lakimies Josefina Aalto, Krogerus12.00 Ohjelma päättyy, siirtyminen Tallinnaan

Siksi olemme jatkuvasti ja systemaattisesti parantaneet tietosuojaa ja asiakkaittemme tietoturvallisuutta. Käytämme tällä hetkellä vain kryptattuja viestimenetelmiä kuten Turvapostia, emme esimerkiksi Facebookin messengeriä tai Whatsappia. Samalla kuitenkin meillä on velvollisuus kertoa perheille jos he haluavat käyttää näitä menetelmiä, että ne eivät ole lain mukaan ammatissa toimivalle henkilölle sallittuja. Ohjaamme heidät kryptattujen menetelmien piiriin ja autamme niiden käytössä, koska ne ovat uusia menetelmiä ja usein hankalasti haltuunotettavia.

Blogi: Voiko robotti villiintyä?

Ohjelmistorobotiikka on liiketoimintalähtöistä, ketterää ohjelmistokehitystä. Sen käyttöönotossa ei ole kyse järeästä integraatiohankkeesta vaan liikkeelle pääsee kevyesti ja pienin kustannuksin. Itsenäiset robotit hyödyntävät jo olemassa olevien sovellusten käyttöliittymiä ja rajapintoja, eli ne toimivat erilaisten sovellusten käyttäjinä kuten muutkin toimiston työntekijät.

Sosiaalinen media on kasvava osa kulttuuriamme ja viestintäämme. Yksityishenkilöinä jaamme tietoja ja kuvia itsestämme eri some-kanavissa ja esitämme verkossa mielipiteitämme. Yrityksinä markkinoimme tuotteitamme ja palveluitamme ja pyrimme lisäämään näkyvyyttämme sosiaalisen median kautta. Suomen lainsäädäntö ei tunne sanaa ”sosiaalinen media” eikä somea varten ole olemassa omaa erityislainsäädäntöään.

Päivän teemaa (”Tulevaisuuden lakimies”) mietittiin opiskelijoiden kesken, ja se päätettiin opiskelijavaliokunnan kokouksessa helmi–maaliskuussa. Esiintyjiksi pyydettiin liiton kontaktien kautta puhujia, jotka tuntevat opiskelijakenttää hyvin. Blåfield pahoitteli, että julkisen sektorin esiintyjiltä tuli peruutuksia, joten kaikki esiintyjät ovat yksityiseltä sektorilta.