Press "Enter" to skip to content

Bryte brannskille

– I blokker kan det være nødvendig å hente inn kvalifiserte fagfolk til å vurdere om arbeidene vil være innenfor en bruksenhet (ikke bryter branncelle), for eksempel ved skifte av sluk. Vi anbefaler generelt at man alltid benytter kvalifiserte fagfolk ved rehabilitering av bad, sier avdelingsdirektør Øivind Rooth i Statens bygningstekniske etat (BE).

Forenklinger til besvær

– Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. (kilde: Direktoratet for byggkvalitet)

Bygge bad i kjeller: Må man søke? (Regler i 2019)

Det er mye forvirring ute og går når det kommer til bygg og oppussing, og det er vanskelig for en som ikke er profesjonell å holde rede på alle reglene som finnes. I tillegg til et omfattende regelverk må man også holde seg oppdatert på endringer, og det er fort gjort å falle ut litt. Vi har tatt for oss hva du trenger å forholde deg til når du skal bygge bad i kjeller, og hva du trenger å søke om. Dette er litt tørt og komplisert, men det er viktig at du vet hvilke regler du må forholde deg til når du bygger ut.

Brannskille I Gulv

Unntaket vil i utgangspunktet gjelde totalrehabilitering, utvidelse og nybygging av våtrom, f. eks. å ta i bruk et annet rom til bad. Dette kan utføres både i egen bolig eller fritidsbolig og i andre bygg (f. eks. næringsbygg), så lenge arbeidet gjøres innenfor en branncelle eller bruksenhet. Unntaket vil også omfatte arbeid i leiligheter i blokker, bortsett fra der brannskiller brytes. Våtrom i driftsbygning vil også være unntatt. Anvendelsesområdet for unntaksbestemmelsen presiseres altså slik at grensen settes ved om brannskiller brytes.

Nå slipper du å søke for å pusse opp badet

Hus & Bolig har tidligere skrevet om hvilke regler som gjelder for den nevenyttige huseier som vil pusse opp badet selv. I et drøyt år har det vært strengt på området, og den som ville gjøre endringer på baderommet måtte søke kommunen om tillatelse. Nå firer kommunal- og regionaldepartementet på kravene, og fra 2012 er det ikke lenger nødvendig å søke om tillatelse før man gyver løs på de gamle baderomsflisene.

Hva er levetiden til et sluk?

Levetiden til et sluk kan være flere tiår. Jeg drister meg likevel til å gi deg følgende råd: Hvis du først skal gjøre omfattende endringer på badet som også inkluderer gulvet, ta sluket samtidig – selv om det i teorien kan holde i mange år til. Bytte av sluk koster ikke mye, og neste mulighet er neste gang du skal pusse opp badet – trolig en stund til, altså. Dersom du lar en fagmann gjøre en omfattende jobb på badegulvet ditt, vil han trolig bytte sluket uten å spørre deg. 

Også små leiligheter må energimerkes

Flere av disse har derfor ment seg diskriminert på annonsemarkedet, og Konkurransetilsynet har sammen med Finn.no nå lagt til rette for at slike aktører nå får bedre vilkår ved annonsering, og slik sett kan ta opp konkurransen med eiendomsmeglerne.