Press "Enter" to skip to content

Brunt vann i springen farlig

Jobb i Oslo kommune

– Mange i Tønsberg mistet vannet mandag kveld. Kommunen har ikke sendt ut noe info verken før eller underveis i arbeidet. Vannet var ordentlig brunt etter at arbeidene var fullført. Det er bra kommunen vedlikeholder vannrørene i byen, men informasjon til innbyggerne bør være prioritert, sier han.

Finnmarkingen ville i utgangspunktet ha kommunen til å fikse rørene, pluss en svært høy erstatning. Dette inkluderte tilbakebetaling av samtlige kommunale avgifter fra 2002 til 2011 (omlag 350.000 kroner), samt erstatning for utgifter til eksperthjelp og pengene fra oppsettet av eget utstyr og vannkjøring (omlag 125.000 kroner).

Artikkeltags

Årsaken til misfargingen er at brannvesenet de siste dagene har tatt ut store mengder vann fra ledningsnettet i forbindelse med slukking av skogbrannene langs toglinjen gjennom bygda. Når mye vann tappes på kort tid, løsner det humus fra innsiden av rørene. Humusen kan gi vannet en rødbrun farge.

Vil gi deg norskprodusert alpakkabiff på tallerkenen

De fleste drikkevannskilder i Norge er åpne vann. Det betyr at kloakk fra et dyr eller menneske som er infisert med parasitter som giardia eller den dødelige cryptosporidium kan havne i vannet. Det har vært flere mindre utbrudd av giardia-smitte de siste årene, men nå har de største byene oppgradert sine vannverk for å unngå at katastrofen skjer.

Skriv til oss

Grunnen til at noen av byens innbyggere opplever brunt vann, er oppgradering og rensing av VA-anlegget. Når kommunen da stenger ned og åpner igjen gamle rør, kan vannet bli brunaktig. Det samme kan skje ved noen enderør. Prang oppfordrer alle som får brunt vann i springen til å ta kontakt med kommunen.

Artikkeltags

DRAMMEN: Årsaken er at kommunen skal vedlikeholde vannledningsnettet natt til fredag.

Beboere i sentrumsområdet på Strømsø kan derfor oppleve brunt vann i springen. Det er imidlertid ikke farlig, lover kommunen.

– La kaldtvannet renne til det er klart og unngå å skru på varmtvannet til misfargingen er borte, slik at det misfargede vannet ikke kommer inn i varmtvannsberederen. Vent også med å bruke oppvaskmaskinen og vaskemaskinen til vannet er klart igjen, oppfordrer kommunen.

Ikke farlig

Vanntrykket inn til eiendommen skal være mellom to og seks bar. Dette avhenger av terrenghøyden der du bor, type hovedledning og forbruket i området. Ved vanntrykk større enn seks bar må du installere reduksjonsventil. Vedvarende dårlig trykk tyder på gjengrodde stikkledninger (din vannledning som går ut til kommunens vannledning).

Kommunens hovedmål er å levere trygt, sikkert og tilstrekkelig vann til kommunens innbyggere. Notodden kommune har ansvar for drift av kommunens offentlige ledningsnett. I kommunen er det ca 130 km med vannledninger, i tillegg til vannpumpestasjoner, høydebassenger og tre vannbehandlingsanlegg.

Artikkeltags

– Vannet skifter retning fordi vi får vann fra Oslo, som gjør at det kan løsne humus i vannrørene. Lekkasjen blir reparert i løpet av dagen, men det er greit å ikke vaske hvite skjorter. Det er ikke farlig å drikke, det ser bare litt utrivelig ut, sier Vidar Engebretsen, overordnet vann og avløpsvakt i Lørenskog kommune.