Press "Enter" to skip to content

Branntetting av gjennomføringer

Det finnes i hovedsak fire hovedgrupper av produkter som er testet og egnet for branntetting av gjennomføringer.  Det er støpbare masser, myke tettinger, fugemasser og ekspanderende materialer samt modulbaserte løsninger.  I tillegg er det også godkjente tilleggsløsninger som ofte benyttes for blant annet å tilfredsstille kravet om ettermontasje av for eksempel kabel, midlertidig tetting, tettinger rundt bevegelige installasjoner, tetting ekspansjonsfuger etc.  Det er i dag dokumenterte løsninger innen de fleste utfordringer for branntetting av gjennomføringer og fuger.

Du får brann-akryl i mange varianter, men det er utviklet produkter som er spesielt egnet til disse oppgavene. De koster noe mer, men fyller nesten dobbelt så mye som standard-produktene. Du sparer også tid når gjennomføringene fylles raskere. Dermed er det ren økonomi i å satse på en høykvalitets akryl som er fremstilt for branntetting.

Hva er egentlig branntetting?

Når firmaet ditt tar på seg oppdraget med å bygge eller rehabilitere et næringsbygg, tar dere samtidig ansvar for brannsikkerheten for mange mennesker. Hvilke produkter dere velger å bruke til brannfuging og branntetting kan være direkte avgjørende for om en eventuell brann forblir lokal, eller utvikler seg til en stor ulykke.

God dialog mellom aktørene er avgjørende

AOG Bygg AS er en del av Allier Gruppen og via denne har vi tilgang til alle faggrupper rørlegger, ventilasjon, sprinkel, elektriker inkl prosjektering innen VVS samt byggledelse. Allier Gruppen prosjekterer, leverer, installerer, drifter og vedlikeholder infrastruktur og bygg for offentlig og privat virksomhet.

Lagerført

Produkter for branntetting brukes for å sikre byggningsmessige konstruksjoner slik at de opprettholder sin funksjon også etter at gjennomføringer er ført gjennom konstruksjonen. For å oppnå en forskriftsmessig branntetting, er det viktig at det blir brukt produkter som er testet og godkjent for det aktuelle formålet.

Ved å benytte tjenestene til en av medlemsbedriftene i Protecta er du sikret seriøsitet og ansatte med god opplæring på regelverk, produkter og utførelse innen passiv brannsikring. Med andre ord blir riktig produkt brukt i sjakter, hull og utsparinger, samt at de riktige produktene blir benyttet på korrekt måte.

Statistics

Norsk brannverns serviceteknikere oppdager ofte at det i borettslag og næringsbygg er blitt utført gjennomføringen som kabler, rør og ventilasjonsanlegg uten at branntetting er gjennomført eller at det er blitt gjort dårlig arbeid. Branncellen er med det brutt, og vil ikke fungere. Derfor er det ekstremt viktig å branntette ordentlig når man har laget hull og dermed ødelagt en branncelle. Et lite hull er nok til at brannen sprer seg raskt og ikke holder seg innenfor én branncelle. 

For å begrense skadene og effektivt bekjempe brann, kreves det at bygninger deles inn i brannceller som konstruert for å motstå brann over en gitt tid. Hver gjennomføring i branncellebegrensninger for eksempel for kabler, rør eller ventilasjon, må tettes på riktig måte for å ikke bli et svakt punkt.

Bedriften har for tiden ca. 35 faste ansatte som består blant annet av faglærte tømrere og murere med lang erfaring innenfor brannsikring. Arbeidsområde for Oslo Brannsikring er i hovedsak Stor-Oslo område, men fra tid til annen jobber vi også utenfor. Oslo Brannsikring er en bedrift som alltid stiller høye krav til oss selv når det kommer til HMS, utførelse, kvalitet og kundeopplevelse. Dette gjenspeiler oss i gjennomføringen av både store og små prosjekter.