Press "Enter" to skip to content

Bier stikker

Bistikk: Kamikaze-atferd til fordel for kuben

Bistikk: Kamikaze-atferd til fordel for kuben

Brodden hos arbeiderne blant honning- biene har kraftige mothaker som gjør at den ikke kan trekkes ut etter stikket. Når bien flyr bort, har den mistet brodden og litt av bakkroppen, noe som gjør at den dør etter kort tid av skadene. Og brodden vil fortsette – til stor plage for offeret – å pumpe gift ned i stikksåret. Hos enkelte honningbier vil brodden dessuten sprøyte duftstoffer ut i luften, som virker som en melding til andre bier i kuben om at de skal komme og stikke i nærheten av såret.

10 ting du kanskje ikke visste om bier og biehus

10 ting du kanskje ikke visste om bier og biehus

Det er ingen garanti for at biehuset vil øke biebestanden, men det legger til rette for at biene som ønsker det og som finner biehuset attraktivt vil benytte det. Dessverre er det mange faktorer som gjør at biebestanden har gått tilbake. Færre matressurser og bolplasser, sprøytemidler m.m. kan være årsaker. Man må også huske på at de fleste arter av bier i Norge IKKE bor i biehus, men i jorda. Biehuset gir biene et sted å hvile, legge egg og formere seg.

Hvorfor mister bier brodden, når de stikker?

Hvorfor mister bier brodden, når de stikker?

Veps og humler dør i all hovedsak før vinteren, bare noen få hunner overlever. Biene derimot overlever ved å klumpe seg sammen for å holde varmen. Har du et problem med bier er du derfor nødt til å gjøre noe med det for å unngå problemet også påfølgende år.

40 prosent av amerikanske bier forsvant i fjor

40 prosent av amerikanske bier forsvant i fjor

Hannene sover i blomster om natten. På dagtid flyr de rundt og leter etter hunner de kan pare seg med. Noen av hannbiene er så ivrige at de oppsøker hunnen på soverommet hennes, så å si før hun våkner. Slik sikrer de seg førsteplassen i paringskøen.

Vi har vel alle våre uvanar om sommaren – men er dei farlege?

Vi har vel alle våre uvanar om sommaren – men er dei farlege?

Humler lever av nektar og pollen. Pollenet fester seg i pelsen deres, og de gnir det ned for oppsamling i egne pollengjemmer på bakbeina. Når de flyr fra blomst til blomst er de meget nyttige for pollinering av blomster, både i den naturlige flora og i landbruket. Mange arter har lengre sugesnabel enn honningbien, og de når derfor ned til nektargjemmene hos langkronte blomster som er utilgjengelige for bier. Viktige planter de bestøver er for eksempel rødkløver, lusern, mange frukttrær, bringebær, blåbær og tistler. I mange drivhus holdes de som husdyr for å bestøve tomater.

Bie veps. Biceps Tendon Tear at the Shoulder 2019-11-26

Bie veps. Biceps Tendon Tear at the Shoulder 2019-11-26

Hageeiere tar dem ofte for å være nettopp veps, bier og humler, og mange er redd dem. Men blomsterfluene er slett ikke farlige for oss, de verken biter eller stikker. Tvert imot er de svært nyttige insekter i hagen og i naturen.

Tror kulde­sjokk og stress sendte 20.000 bier ut i Bergen sentrum

Tror kulde­sjokk og stress sendte 20.000 bier ut i Bergen sentrum

Fint du lærer datteren din å ta vare på biene og humlene. Særlig de store humlene som tilsynelatende har «flydd seg bort» tidlig om våren, det er dronninger som ser etter et fint sted å lage bol!

Stikker hull på Elvestuens plan for å redde biene

Åtte departementer skal samarbeide om å tilrettelegge offentlig eiendom, som for eksempel veier, og om å skape åpne og grønne rom der pollinerende insekter, deriblant bier, kan leve. Disse er viktige for norsk natur og matproduksjon.