Press "Enter" to skip to content

Behandling av saltutslag

Vekk med saltutslag

Muroverflaten må alltid være fri for løse partikler, støv, fett m.m. før du starter med overflatebehandlingen. Sørg derfor for grundig vask i forkant av arbeidet. Glatte mur- og betongflater grunnes, løs puss (bom) i pussunderlag og sprekker o.l. utbedres. Sopp- og grønskebefengte underlag påføres sopp- og algedrepende midler én til to ganger, alt etter angrepets omfang.

Fukt i kjeller: Undersøk om kjelleren har fuktproblemer!

Grunnmuren kan ta opp vann fra jorda som ofte inneholder vannløselige salter som nitrater og klorider, som kan skape fukt i kjeller. Når saltholdig vann transporteres mot overflaten og fordamper, blir saltene igjen. Ved tilstrekkelig tilgang på fuktighet danner saltene saltkrystaller. Hvis det saltholdige vannet møter et tettere sjikt, for eksempel en puss, vil saltene avleires og krystalliseres.

Controll Betongtett stopper fukt i mur og betong!

Controll Betongtett hindrer korrosjon i armering, saltutslag, oppsprekking, avskalling, mose, sopp og algevekst. Ved hjelp av krystallisering stoppes inntrengning av vann, sur nedbør, salt etc. Samtidig sikres riktig pH-verdi i betongen, som er svært viktig for å hindre forringelse. Controll Betongtett lar underlaget puste (diffusjonsåpent), og fungerer også utmerket som støvbinder, primer og heftbro.

Vann som blir til is, vokser med ti prosent. Når isen trenger plass, er det sterke og sprengende krefter som er i sving. Det er ofte verst i de ytterste lagene, i ytterpussen eller malingsjiktet. Det er derfor skadene her synes først. Grunnen er at sola når fram hit og tiner isen. Når natta kommer, danner det seg is på nytt. Antall nedfrysninger og opptininger øker risikoen for sprengning. I sprekkene som sprengningen forårsaker vil mer vann trenge inn utenfra og bygningsoverflaten er inne i en ond spiral.

Aftenposten

Grunnen til at saltutfellinger oppstår er fuktlekkasjer, fra for eksempel takrennene eller på grunn av dårlig drenering. For å rette opp dette må du fjerne salt— og kalkutfellingene. Reparer takrenner, beslag og liknende. Reparer skadene i underlaget og overflaten.

Problemer med saltutslag i grunnmuren?

I kjemi, saltutslag er overføringen av salt til overflaten av et porøst materiale, hvor det danner et belegg. Det vesentlige fremgangsmåten omfatter oppløsning av en innvendig holdt salt i vann, eller av og til i et annet løsningsmiddel. Vannet, med saltet nå i oppløsning, migrerer til overflaten, og deretter fordamper og etterlater et belegg av saltet.

Fasadepuss. Skader og utbedringsalternativer behandling av saltutslag Hvite utfellinger fra betong er vanligvis en blanding av kalk og salt. Kalk- og saltutslag kommer aldri frem av betong/ mur med mindre man har en fuktvandring. Impregner du med. På bilder av saltutslag ser det ikke ut som det vokser «utover», så det jeg lurer på er om det jeg har er saltutslag? Er det evt. noen grep jeg kan ta, eller er eneste mulighet å grave opp hele fremsiden? Er det et stort problem? Kjelleren er helt innredet, men kjellerstue og bod har panelte vegger.