Press "Enter" to skip to content

Bane nor trv

Wikiverktøy

– Det var en forferdelig ulykke og den preger oss sterkt. Bane NOR skal forebygge ulykker på alle slike jernbaneområder. Vi var klar over at taggere fra profesjonelle miljøer hadde vært inne på området, men vi visste ikke at også vanlig skoleungdom tok seg inn der. Det har vi fått informasjon om først etter ulykken. Vi ber om at folk passer på og varsler oss, sier Vibeke Aarnes, konserndirektør for Infrastruktur i Bane NOR, i pressemeldingen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Jernbaneforum: Faglige innspill tillegges stor vekt

De faglige innspillene fra Bane NOR tillegges stor vekt i arbeidet med handlingsprogrammet for jernbanen. Både samferdselsminister Ketil Solvik – Olsen og jernbanedirektør Kirsti Slotsvik var tydelige på dette under konferansen «Jernbaneforum 2018» i Oslo 8.mars.

Tips oss

Bane NOR anslo at hovedentreprisen for Sandbukta-Moss-Såstad ville ende på 4,8 milliarder kroner, men da kontrakten med arbeidsfellesskapet til Acciona og Implenia Norge ble signert i slutten av juni, opplyste Bane NOR at kontraktsverdien var på 6,3 milliarder kroner (eks mva).

Spørsmål om stillingen

– Vi har en fartsbegrensning på 20 km/t på anlegget, fordi det arbeides langs hele linjen. Transport her er risikofylt. Om natten kjører man inn materiell som skal brukes av sporleggingsmaskinen på dagtid. Skinnene er uskadet, men fordi det kan ligge igjen betongrester, må det gjennomføres en ballastrens.

Basic work for mobile static converters – Kjelland converter station

TransQ Nordics is a supplier registration and pre-qualification system used by buyers in the transport sector to have up-to-date and validated supplier information, and to procure efficiently in accordance with EU regulations. The community covers rail, road, air, postal and logistics in the Nordics.

Nytt digitalt signalsystem for togtrafikken skal utvikles. Dette betyr at signalene formidles via nytt IKT-utstyr om bord i togene, og ikke via analoge lyssignaler langs linja som i dag. Nytt digitalt system for styring av togtrafikken blir en del av moderniseringen. Systemet kan også gjøre førerløse tog mulig.

3 Godkjenning av tekniske systemer og komponenter

4 Teknisk regelverk Hensikt Å gi tilstrekkelige og nødvendige tekniske regler for bygging, prosjektering Å bidra til å nå Bane NORs mål med hensyn på tilgjengelighet, sikkerhet, kostnadseffektivitet og kapasitet. Teknisk regelverk svarer ut krav i TSIer Forenkle Hvordan bygge (løsninger, systemtegninger) Begrense antall løsninger; «standardisering», der dette er formålstjenelig