Press "Enter" to skip to content

Attendo hoivakoti hinnasto

Miten hoivakodin asukkaaksi?

Kunnan sijoittamana ympärivuorokautiseen hoitoon pääsee palvelutarpeen arvioinnin kautta. Ympärivuorokautiseen hoitoon halutessaan asiakkaan tulee aina ensisijaisesti kontaktoida oman kuntansa kotihoitoa, jota kautta prosessi käynnistyy palvelutarpeen arvioinnilla. Tehostettuun palveluasumiseen ”pääseminen” on aina viimeinen palvelumuoto, ensin pitää olla kokeiltuna kotihoidon maksimipalvelut, jota kautta todetaan että henkilö ei selviydy enää kotona.

Tapahtumat

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu 65-vuotiaiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Palveluseteli myönnetään kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arvioinnin jälkeen. Jos olet saanut kaupungilta tehostetun palveluasumisen palvelusetelin, voit valita alla luetelluista kaupungin hyväksymistä palveluseteliyrittäjistä itsellesi parhaiten sopivan vaihtoehdon.

–Pääsääntöisesti hinta määräytyy rakennuskustannusten perusteella. Asuntomarkkinoilla uuden asumis- ja hankintakulut ovat aina huomattavasti suuremmat kuin vuosikymmeniä vanhan. Meillä asumiskulujen ja vuokran suhdetta tarkastellaan säännöllisesti. Toisinaan vuokraa myös lasketaan.

Olet lukenut maksutonta artikkelia.
Haluaisitko lukea lisää?

Tarkastuskäynnin syynä oli Siilinjärven sosiaali- ja terveystoimen valvontakäynneistä tehtyjen tarkastuskertomusten aiheuttama huoli. Tarkastuskäynneillä havaittiin puutteita henkilöstömitoituksessa, lääkehoidon toteuttamisessa, yksikön asiakkaiden asiakirjamerkintöjen kirjauskäytännöissä sekä asukkaiden yksilöllisen palvelu- ja hoitosuunnitelman toteuttamisessa.

Podcastit

Tehostetun palveluasumisen tavoitteena on hyvä ikääntyminen kodinomaisessa ympäristössä yksilöllisten ja asiakaslähtöisten palvelujen turvin. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ympärivuorokautista päivittäistä apua tarvitseville henkilöille. Tehostettu palveluasuminen sisältää sekä palvelun että asunnon järjestämisen. Asumisessa on kiinnitetty huomiota turvapalveluihin, liikkumisen esteettömyyteen ja apuvälineisiin. Jokaiselle asukkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma asukkaan yksilöllisyyttä ja toimintakykyä tukien.

Valvira kertoo tiedotteessa, että Pohjois-Suomen avi sai tammikuussa asiakasturvallisuuden vakavaan vaarantumiseen viittaavan yhteydenoton Oulunkaaren kuntayhtymältä. Valviran ja avin tarkastuskäynnillä helmikuun alussa havaittiin useita asiakasturvallisuuden vaarantumiseen liittyviä seikkoja.

Tärkeät puhelinnumerot

Tehostetun palveluasumisen tavoitteena on hyvä ikääntyminen kodinomaisessa ympäristössä yksilöllisten ja asiakaslähtöisten palvelujen turvin. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ympärivuorokautista päivittäistä apua tarvitseville henkilöille. Tehostettu palveluasuminen sisältää sekä palvelun että asunnon järjestämisen. Asumisessa on kiinnitetty huomiota turvapalveluihin, liikkumisen esteettömyyteen ja apuvälineisiin. Jokaiselle asukkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma asukkaan yksilöllisyyttä ja toimintakykyä tukien.

Hinnasto: Siilinjärvi

Ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen hoivakodissa on tarkoitettu fyysisesti toimintarajoitteisille tai muistisairauksia sairastaville ikäihmisille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista apua. Kevyt palveluasuminen sopii ikäihmiselle, joka tulee toimeen itsenäisesti. Hoivahenkilöstö on läsnä päiväsaikaan, auttamassa arjen askareissa ja järjestämässä asukkaille monipuolista virkistystoimintaa.

Palaute ja vuorovaikutus

Hoiva-asuminen on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät enää voi asua turvallisesti kotona sairautensa ja huonontuneen toimintakykynsä vuoksi eivätkä tule toimeen kotiin järjestettävien palvelujen turvin. Palvelut järjestetään asukaslähtöisesti, yhteistyössä asukkaan ja hänen läheistensä kanssa. Hoiva-asumisessa korostuu asukkaan rooli oman elämänsä asiantuntijana sekä asukkaan mahdollisuus ylläpitää tärkeitä sosiaalisia verkostojaan. Kodinomaisuus merkitsee päivittäistä yhdessäoloa ja arjen askareisiin osallistumista sekä lämmintä ilmapiiriä, jossa olo tuntuu turvalliselta.

HOIVAKOTI IKÄIHMISILLE

Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta huolehtii arjen sujumisesta ja asukkaiden viihtyvyydestä. Henkilökunnalta löytyy mm. geriatrian ja fyysisen kuntoutuksen erikoisosaamista. Huoneet ovat kooltaan 15-22 m2. Kaikissa huoneissa on saniteettitilat, joissa invamitoitus. Iltatuulessa työskentelee tällä hetkellä 11 kokenutta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista, jotka tarjoavat laadukkaista palveluita. Uuden yksikön myötä henkilöstömäärä kasvaa n. 15 henkilöllä.

Tilaajille

Toiminnan keskeyttämisestä ensimmäisenä kertoneen Helsingin Sanomien mukaan Pelimannissa on kuollut kuusi asukasta vajaan kuukauden aikana, mutta ei ole saatu selvitystä siitä, ovatko tapaukset johtuneet hoitovirheestä tai laiminlyönneistä. HS:n mukaan juuri kuolemantapaukset herättivät viranomaisten huomion. Lehden mukaan Avi sai lisäksi tiistaina tietoonsa, että Pelimannista oli irtisanoutunut 10 työntekijää.

Vapaa-aika ja järjestetty toiminta

Villa Sulassa viihtyy aktiivinen asukas, joka saa turvaa yhteisöllisyydestä ja nauttii vapaa-ajan toiminnoista. Hoitokulttuurimme on ihmisläheistä. Laadukkaassa ja ihmisläheisessä hoivassa otamme huomioon jokaisen ihmisen toimintakyvyn ja voimavarat. Vietämme aktiivista ja elämänmakuista arkea, kehitämme yhteisöllisyyttä asukkaidemme toivomaan suuntaan. Yhteisöllisyys toteutuu arjen toiminnassa. Meillä asukkaat tapaavat toisiaan mm. yhteisillä ruokailuhetkillä ja vapaa-ajan toiminnoissa. Juttuseuraa ja ystäviä löytyy niitä kaipaaville.

Joutsassa on meneillään hoivakotien rakennusaalto. Muutaman kuukauden sisällä paikkakunnalle on valmistunut kaksi upouutta hoivakotia, joissa on yhteensä 61 asukaspaikkaa. Attendon hoivakodin avajaiset olivat marraskuussa, Esperin palvelutalo avataan ensi torstaina. Kuluneella viikolla rakennusbuumi sai ankaraa kritiikkiä valtiovallalta.

Kemijärven kaupunginvaltuusto päätti 15.5.2017 ottaa palvelusetelin käyttöön niiden palveluiden järjestämisessä, joissa kaupungin oma palvelutuotanto ja ostopalvelut eivät riitä kattamaan palvelujen kysyntää tai palvelujen järjestäminen omana palvelutuotantona ei ole tarkoituksenmukaista. Tällaisia palveluja ovat tällä hetkellä ainakin tehostettu palveluasuminen ja ikäihmisten kotiin tarjottavat palvelut. Tulevaisuudessa tarvetta palvelusetelin käyttöönotolle voi olla esim. lasten päivähoitopalvelujen järjestämisessä.

Suurimmat epäkohdat löytyivät Espoon Attendo Laaksolahden hoivakodista. Osa vanhuksista on ollut aliravittuja, lääkejätteenä hävitettäviksi tarkoitettuja lääkkeitä on jaettu hoivakodin muille asukkaille ilman lääkärin määräystä ja palautetta tarkastuksissa on tullut myös mielekkään toiminnan vähäisyydestä ja tiedonkulun puutteista.

Attendo jätti alkuvuodesta kaupungille ostotarjouksen myös Viialassa sijaitsevasta, hoivakodille kaavaillusta tontista, joka rajoittuu Leikkikujaan, Parkkitiehen ja Nahkatehtaantiehen. Kaupunginhallitus hyväksyi 76 500 euron ostotarjouksen, mutta kauppoja ei ole vielä tehty. Aluejohtaja Tiina Talosen mukaan Attendo odottaa ensin päätöstä Mäntymäen vanhainkodin palvelujen kilpailutuksesta.

Kuninkaanhovin yhteystiedot

Tehostetun palveluasumisen tavoitteena on hyvä ikääntyminen kodinomaisessa ympäristössä yksilöllisten ja asiakaslähtöisten palvelujen turvin. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ympärivuorokautista päivittäistä apua tarvitseville henkilöille. Tehostettu palveluasuminen sisältää sekä palvelun että asunnon järjestämisen. Asumisessa on kiinnitetty huomiota turvapalveluihin, liikkumisen esteettömyyteen ja apuvälineisiin. Jokaiselle asukkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma asukkaan yksilöllisyyttä ja toimintakykyä tukien.