Press "Enter" to skip to content

Asuntomessut 2026

Oulussa vuonna 2025 jär­jes­tet­tä­vil­le asun­to­mes­suil­le haetaan vahvaa identiteettiä – Har­taan­se­län­ran­nan alue on ai­nut­laa­tui­nen ra­ken­ta­mis­koh­de

Kilpailu järjestetään ilmoittautumiskutsukilpailuna. Tuomaristo valitsee määräaikaan mennessä ilmoittautuneista työryhmistä varsinaiseen kilpailuun neljä.

Messuhistoria

– On varmasti ollut aikoja, jolloin kasvu Nurmijärvellä on ollut kovaa, tonteista on ollut pulaa ja tilanne muutoinkin haasteellinen, eikä kunnalla ole ollut valmiutta eikä tarvetta ryhtyä hankkeeseen. Kuitenkin nyt, kun elämme hiljaisemman kasvun aikaa, rakennamme kunnalle näkyvämpää brändiä ja katsomme minkälaisia vaikutuksia messuilla on ollut naapurikunnissamme, on hyvä hetki katsoa tämäkin kortti.

Messukohteet

Tänä vuonna Asuntomessuilla esitellään yhteensä 43 messukohdetta. Messuvieraat pääsevät tutustumaan yhteensä 35 pientaloon ja 39 sisustettuun messukotiin.   Messukohteisiin voi tutustua ennakkoon Otavamedian julkaisemissa messuluetteloissa TM Rakennusmaailma ja sisustusluettelo Dekossa (heinäkuun numerot). Tarkemmat tiedot kohteista julkaisemme ”Messukodit”-osiossa heinäkuussa.

Lahti aikoo hakea asuntomessuja Karistoon vuonna 2026. Edellisen kerran asuntomessut järjestettiin Lahdessa Paavolassa ja Pajapellossa vuonna 1993. Ensimmäisen kerran Lahti isännöi asuntomessuja Riihelässä neljäkymmentä vuotta sitten. Lahden maankäytön johtaja Veli-Pekka Toivonen tuli kaupungille töihin kolmisenkymmentävuotta sitten, pian Riihelän asuntomessujen jälkeen.

Navigointivalikko

Vuoden 2017 Asuntomessut järjestettiin Mikkelissä. Alue sijaitsee ainoastaan kolme kilometriä kaupungin keskustasta. Asuinalueen rakentamisen lähtökohtana oli Saimaan vesistön hyödyntäminen sekä alueen tarjoamien luontoarvojen ja ympärivuotisten liikuntamahdollisuuksien sitominen toimivaksi kokonaisuudeksi. Messuvieraita kävi yli 130.000. Seuraavat messut järjestetään vuonna 2018 Porissa.

Ou­lun ra­ken­nus­val­von­ta on kes­kei­se­nä kult­tuu­ri­toi­mi­ja­na mu­ka­na te­ke­mäs­sä Ou­lus­ta en­tis­tä pa­rem­paa, viih­tyi­säm­pää ja ve­to­voi­mai­sem­paa paik­kaa elää, opis­kel­la, teh­dä töi­tä, yrit­tää ja asua.

– En muista aikaa, jolloin olisi ollut todella valoisat talousnäkymät. Tarvitaan tulevaisuudenuskoa ja rohkeita innostavia asioita,  tarvitaan haaveita tulevaisuudesta. Ollaan kuultu tarpeeksi miten huonosti asiat on. Nuoret on niitä, jotka rahoittavat tämän tulevaisuuden. Itse olen 23-vuotias, opiskelen ja työskrentelen pääkaupunkiseudulla. Jos en olisi syntynyt täällä päin niin Loviisa ei olisi vaihtoehto, jota suosittelisin, se ei erottaudu mitenkään. Mitä sanoisin? Tarvitaan oikeasti niitä isoja tekoja.

Tweet with a location

Messujen järjestelyihin tulee kuitenkin varata aikaa ja itse asuntomessualue kannattaa miettiä tarkkaan. Yksi asia on kuitenkin varmaa, hyviä alueita ei Salosta puutu. Meiltä löytyy niin merellistä ympäristöä kuin maaseudun rauhaa, eikä sovi myöskään unohtaa moottoritien tarjoamia mahdollisuuksia ja hyvää saavutettavuutta. Nopeat kulkuyhteydet yhdistettynä edulliseen ja toimivaan asuinympäristöön kiinnostaisi takuulla monia perheitä ympäri Suomea. 

 What We Do

Kaikkein tärkein tehtävämme on saattaa kunnan päiväkodit ja koulut terveiksi – sellaisiksi, että niissä voi huoletta leikkiä, oppia ja työskennellä. Merkittävät rakennusinvestoinnit ja väliaikaisratkaisut ovat välttämättömiä. Yhtä oleellista on huolehtia rakentamisesta ja rakennusten kunnossapidosta. Mikään ei ole hullumpaa kuin investoida valtavia summia rakennuksiin, jotka kuitenkin muutamien vuosien kuluttua osoittautuvat samanlaisiksi ihmiskoelaboratorioiksi kuin edeltäjänsäkin.

Tiilikainen: ”Saimme tukea metsienhoidon aktiiviselle roolille ilmastopolitiikassa”

Maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloutta koskevassa asetuksessa merkittävin neuvottelukysymys koski metsien laskentaa. Päätöksen mukaan kukin jäsenmaa asettaa itse sovittuja kriteerejä käyttäen hoidetun metsämaan vertailutason kausille 2021–2025 ja 2026–2030. Vertailutaso ei pohjaudu aikaisempaan metsien käytön intensiteettiin, vaan kriteerinä on metsien hiilensidontakyvyn ylläpito ja vahvistaminen pitkällä aikajänteellä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. EU:n komission ja jäsenmaiden asiantuntijat arvioivat vertailutasot vuoden 2019 aikana.

Ensto Enervent Oy lopettaa seuraavien tarvikkeiden myynnin: Franke liesikuvut sieppausosalla, kanavakotelot suodattimille, höyrysulun läpivientimatto Pingvin (XL)/Pandion, ílmanvaihtokanavien sovituslevyt, yksi LTR-6/7 F7 suodatinmalli ja muita yksittäisiä tuotteita. Viimeinen päivä tehdä tilauksia lopetettaville tuotteelle on 1.10.2016.

Viime vaaleissa eduskunnasta pudonnut Lasse Hautala aloittaa Mauri Pekkarisen erityisavustajana

Tuiranpuiston merkitys ennen kaikkea virkistysalueena tulisi ottaa huomioon asemakaavan muutoksessa, sillä jo yleiskaava siihen velvoittaa. Lisäksi tulevat rakennushankkeet, kuten asuntomessut, lisäävät lähialueiden asukasmääriä, mikä korostaa entisestään tällaisen laajemman viheralueen merkitystä. Asemakaavan sisältövaatimusten mukaan tulisi asukkaille taata tarpeeksi viheralueita suhteessa asukasmäärään.

Tarkastuslautakunta totesi arviointikertomuksessaan, että maakuntaliiton toiminnassa on noudatettu maakuntavaltuuston hyväksymää talousarviota. Maakuntavaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin tehtyjen päätösten mukaisesti. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehdyistä toimenpiteistä on annettu yksityiskohtainen selvitys.

Huomisen Tekijät

Jos huippuvuotta 2010 kuvaa Oulun kaupungin talouden näkökulmasta hyväksi, niin vuosi 2017 tulee olemaan ’erittäin tyydyttävä’. Vähensimme lainakantaa lähes 40 miljoonalla eurolla, vaikka investointitaso on korkealla. Yleisen taloustilanteen vahvistuminen paikkaa sitä, ettei yhteisöverotaso ole vielä palautunut lähellekään Nokian menestysvuosien tasoa. Nokian puhelinliiketoiminnan notkahdus vaikutti Ouluun vahvasti. Nokian asema on kuitenkin palautunut erittäin vahvaksi ja samaan aikaan it-alan toimijakenttä on monipuolistunut – kaikki munat eivät enää ole samassa korissa.

Ou­lun kau­pun­ki on aloit­ta­nut laa­jan tai­teen ja luo­vien alo­jen neu­vo­nan­ta­jien et­sin­nän Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­kee­seen vuo­del­le 2026. Elo­kuun lop­puun men­nes­sä on tar­koi­tus kar­toit­taa erit­täin kat­ta­va luo­vien neu­vo­nan­ta­jien ver­kos­to, jo­hon pyy­de­tään eh­do­tuk­sia koko seu­tu­kun­nal­ta.

Likviditeettitilanne 31.3.2019

Yllä listattuja joukkovelkakirjalainoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai sellaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain sallimissa tietyissä poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta