Press "Enter" to skip to content

Asunto-osakeyhtiölaki neuvonta

Samankaltaisia artikkeleita

– Me vastaamme kysymyksiin muiden töiden ohella. Alkuvuodesta meillä on oli kuitenkin niin paljon muita töitä, ettemme ole ehtineet vastaamaan.  Nyt  työt alkavat selkiintyä ja pääsemme purkamaan syntynyttä kysymyssumaa, Jyrki Jauhiainen kertoo Markus Tervosen muodostamasta vastaajaresurssista, koska molemmat osallistuvat  mahdollisuuksien mukaan kysymyksiin vastaamiseen.

Osakkeenomistajan oikeudet taloyhtiössä ovat kahdentyyppisiä. Toiset oikeudet liittyvät yhtiön päätöksentekoon ja yhtiötä kokonaisuutena koskeviin asioihin. Toiset oikeudet puolestaan käsittelevät yhtiön ja osakkeenomistajan omaa varallisuutta. Päätökset taloyhtiötä koskevista investoinneista tehdään yhtiökokouksessa. Osallistumalla yhtiökokoukseen voit vaikuttaa ja osakkaana sinulla on siihen oikeus.

Asunto-osakeyhtiö: Yhdenvertainen kohtelu asunto-osakeyhtiössä

Onko asuntoyhtiössäsi hankittu laitteita, jotka eivät paranna jokaisen osakkeenomistajan huoneistoja? Onko tehty muunlaisia toimia, jotka mielestäsi tuottavat hyötyä joillekin toisten kustannuksella. Lain mukaan osakkeenomistajia tulee kohdella yhdenvertaisesti myös asunto-osakeyhtiöissä. Yhtiökokouksessa ei saa tehdä päätöstä, joka saattaa tuottaa osakkeenomistajalle tai jollekin muulle henkilölle oikeudetonta etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.

Usein kysyttyä

A Oy:n vuoden 2014 hallitus oli hakenut korvausta asunto-osakeyhtiön varallisuusvastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö oli katsonut 13.7.2016 päivätyssä korvauspäätöksessä, ettei vahinko ollut aiheutunut hallituksen tuottamuksesta. Taloyhtiön hallitus ei ollut toiminut urakka-asiassa yhtiökokouksen päätöksen vastaisesti. Yhtiökokouksen päätös oli koskenut piippujen ja hormien kunnostamista.

Vakuuttaminen

Asunto-osakeyhtiössä rakennus on vakuutettu kiinteistövakuutuksella, jonka yhtiö hoitaa. Asukkaan huolehdittavaksi jää siis vain irtaimiston kotivakuutus, joka on tärkeä myös asunto-osakeyhtiössä asuvalle. Lisäksi suurin osa Länsi-Uudenmaan Isännöintipalvelu Oy, ISA asiakasyhtiöiden asukkaista kuuluu ryhmätapaturmavakuutuksen piirin yhtiön alueella tapahtuvia tapaturmia varten – vakuutus voimassa 24/7-periaatteella.

Rekisteröidy

Taloyhtiö on yleistermi, josta puhuttaessa tarkoitetaan asunto-osakeyhtiötä. Asunto-osakeyhtiöstä säädetään asunto-osakeyhtiölaissa (1599/2009), myöhempänä AsOYL. Arvioitaessa AsOYL:n mukaista vastuuta, tulee tätä lähestyä yhtäältä suhteessa yhtiön toimintaan osallistuviin toimijoihin ja toisaalta suhteessa eri vahingonkärsijöihin. Arvioinnissa tulee myös kiinnittää huomiota vahingonkorvausoikeuden yleisiin periaatteisiin ja niiden ulottuvuuksiin.  

Kirjaudu sisään

Palvelussa annat yhtiöjärjestyksen uudessa sähköisessä muodossa. Yhtiöjärjestyksen 1–4 § (toiminimi kotipaikka, kiinteistösijainti ja hallintaperuste sekä huoneistoselitelmä) ovat määrämuotoisia. Palvelu luo ne antamiesi tietojen ja valintojen perusteella. Yhtiöjärjestyksen muut määräykset 5 §:stä eteenpäin kirjoitat palvelussa tekstikenttään.

Auringonvalon lisääntyessä parvekkeen laittaminen kevätkuntoon alkaa tulla taas ajankohtaiseksi. Moni haaveilee lasituksen rakentamisesta parvekkeelleen tai kuistilleen, jotta tilasta voisi nauttia pidempään. Saako lasituksen rakentaa omin päin? Viime vuoden lopulla annettu Rovaniemen hovioikeuden ratkaisu tarjoaa tulkinta-apua tilanteeseen. Rovaniemen hovioikeus antoi 23.10.2018 ratkaisun tapauksessa, jossa osakas oli ilman taloyhtiön lupaa rakennuttanut huoneistoonsa kuistilasituksen. Lasitus oli tehty jo

Osakkeenomistajan on asunto-osakeyhtiölain mukaan pidettävä kunnossa hallitsemansa huoneiston sisäosat. Yhtiö on velvollinen korjaamaan rakenteista johtuvat sisäpuoliset viat sekä pitämään kunnossa huoneistoon asennetut sellaiset lämpö-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto tms. johdot ja kanavat sekä vesihanat, jotka on asennettu samantasoisina rakennuksen huoneistoihin.

– Lait ovat aina monitulkintaisia. Nyt tarkoitus on se, että tästä saataisiin helpommin tulkittava, että maallikoiden olisi helpompi tulkita lakia. Eli tavoitteena on kirjoittaa monia tulkinnanvaraisia asioita suoraan lakitekstiin. Siellä on paljon pikkuseikkoja, joita nyt kirjataan lakiin. Tarkoitus on, että maallikkokin pystyy lakia helpommin tulkitsemaan.

Taloyhtiö on asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö (as.oy), jonka osakkaita taloyhtiön asukkaat ovat. Osakkaat voivat siis hallita jotain yhtiön omistuksessa olevaa rakennuksen osaa, esimerkiksi asuin-, liikehuoneistoa tai autotallia. Asunto-osake taloyhtiössä voi olla osakkaan koti, sijoitus tai molempia. Asukas voi olla myös vuokralainen. Taloyhtiö on osakeyhtiön erityismuoto, ja siitä säädetään asunto-osakeyhtiölaissa.

Suomessa julkaistaan ainakin seuraavia taloyhtiöasioihin keskittyviä lehtiä: Suomen Kiinteistölehti, Kiinteistöposti ja Kotitalo-lehti. Suomen Kiinteistölehteä julkaisee Kiinteistöliitto, Kiinteistöposti on yksityinen mainosrahoitteinen aikakauslehti ja Kotitaloa julkaisee Suomen Isännöintiliitto. Näistä lehdistä suosittelen erityisesti Kiinteistölehteä ja Kiinteistöpostia.

HE 127/2018

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki huoneistotietojärjestelmästä. Lain tavoitteena on toteuttaa asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden paperisista osakekirjoista luopuminen ja luoda niiden vaihdantaa, omistusta ja vakuuskäyttöä palveleva, luotettava kirjaamisjärjestelmä. Maanmittauslaitoksen ylläpitämään rekisteriin kirjattaisiin tieto osakkeen omistuksesta, panttauksesta ja muusta osakkeeseen kohdistuvasta oikeudesta. Esitykseen sisältyvät ehdotukset asunto-osakeyhtiölain, asuntokauppalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.