Press "Enter" to skip to content

Asunto-osakeyhtiö englanniksi

Sanan asunto-osakeyhtiö käännös suomi-englanti

Tämä on RedFox Basic, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy. 

Navigointivalikko

Asunto-osakeyhtiöt odottavat nykyistä selkeämpiä pelisääntöjä ja ohjeita lyhytaikaisen vuokrauksen ja majoitustoiminnan sallittavuuteen. Nykytilanne aiheuttaa epäselvyyttä ja kiistoja, kun taloyhtiöissä ei tiedetä, millaisilla ehdoilla majoitustoiminta yhtiössä tulee sallia, ja millä edellytyksillä siihen voidaan puuttua.

Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisehdot 2005

Realia Isännöinnin taloyhtiön vastuunjakotaulukko kertoo, mitkä taloyhtiön kiinteistön ja huoneistojen osat ovat taloyhtiön ja mitkä osakkaan vastuulla. Vastuunjakotaulukossa esitetyt tulkinnat perustuvat asunto-osakeyhtiölakiin. On hyvä huomioida, että yhtiöjärjestyksen määräykset eivät mitätöi vahingonkorvausvastuuta – mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti tai tuottamuksella, aiheuttaja on aina velvollinen korvaamaan vahingon.

Hallituksen esitys yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamiseksi/Regeringens proposition om slopande av minimikapitalkravet för privata aktiebolag

Tällaisessa tapauksessa kiinteistön tietoja ei ole saatavissa. Kiinteistö eli maapohja on asunto-osakeyhtiön omistuksessa, eivätkä yrityksen tai muun organisaation omistukset ole tällä hetkellä katsottavissa palvelusta.

Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme menestymään.

CSC on erityistehtäväyhtiö. Omistajamme, Suomen valtio ja suomalaiset korkeakoulut, määrittelevät olemassaolomme tarkoituksen. Tuotamme palveluita erityisesti valtion ja korkeakoulujen tarpeisiin. Voittoa tavoittelemattomana osakeyhtiönä emme tavoittele taloudellista voittoa, vaan pyrimme erityisosaamisellamme varmistamaan, että asiakkaamme saavat parhaat edellytykset menestyä.

Asunto, jota valtio tukee. Vuokra saa kattaa vain taloyhtiön kulut eli vuokra on halvempi kuin yksityisillä markkinoilla. Kunnat omistavat yli puolet Suomen ARA-asunnoista. Muita omistajia ovat yleishyödylliset asuntoyhtiöt kuten VVO, Sato, TA-yhtiöt ja Avara. Opiskelija-asunnot ja nuorisoasunnot ovat myös valtion ARA-tuettuja asuntoja. Asukkaaksi pääsee, jos täyttää tietyt ehdot eli asuntojen omistajat noudattavat valtion asukasvalintaperusteita. Hakijan tulot, varallisuus ja asunnontarve vaikuttavat asunnon saantiin. Tätä kutsutaan tarveharkinnaksi.

Hallituksen esitys tulolähdejaon poistamisesta

Elinkeinoverolakia esitetään muutettavaksi niin, että sitä sovellettaisiin yhteisöjen (osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki ja keskinäinen vakuutusyhtiö) verotuksessa kaikkeen toimintaan lukuun ottamatta maatalouden toimintaa. Tavoitteena on, että pääsääntöisesti yhteisömuotoisten verovelvollisten tulo verotettaisiin ainoastaan EVL-tulolähteessä. Tämä poistaisi muun muassa edellä mainitun tulolähteiden välisen epäsymmetrian tappioiden käytössä.

Bing hakukenttä

Lisäksi edellytetään, että alihankintasopimuksen perusteella suoritettavat työtehtävät liittyvät työtehtäviin, joita tilaajan toiminnassa tavanomaisesti suoritetaan. Tavanomaisia työtehtäviä ovat sellaiset tehtävät, joita ilman tilaajan varsinainen toiminta häiriintyisi tai jotka muodostavat tilaajan toiminnassa yhtenäisen kokonaisuuden tai palveluketjun. Tavanomaisia tehtäviä ovat varsinaisen ydinliiketoiminnan ohella esimerkiksi siivous sekä huolto- ja kunnossapitotehtävät. Selvitysvelvollisuus koskee myös kuljetuspalveluita, jos ne liittyvät tilaajan tavanomaiseen toimintaan.

Toisen puolesta asiointi

Ulkomailla apteekin lääkevalikoima saattaa olla suppeampi kuin Suomessa ja lääke voi puuttua apteekista eikä korvaavaa lääkettä ole saatavilla. Voi olla myös niin, ettei lääkkeellä ole myyntilupaa kyseisessä maassa. Farmaseutti voi myös kieltäytyä toimittamasta lääkettä johtuen kyseisen maan lääkevaihtosäännöistä. Ulkomailla apteekki toimittaa lääkkeen maan oman lainsäädännön mukaisesti. 

Avioehtosopimus

Mikäli tilikausi on vähintään kaksi vuotta, peritään viimeiseltä täydeltä vuoden ajanjaksolta taulukon mukainen tilintarkastusmaksu ja muilta vuoden pituisilta jaksoilta yksi kolmasosa taulukon mukaisesta tilintarkastusmaksusta. Jos tilikausi kestää alle kaksi vuotta, peritään tilintarkastuksesta taulukon mukainen maksu, mutta kuitenkin niin, että mikäli tilikausi onpuolta vuotta lyhyempi, peritään edellä säädetyn mukaisista tilintarkastusmaksuista ainoastaan puolet.

Hallinto

– Kun lähdetään hakemaan rahoitusta, pankki saa tilinpäätöksestä selville yhtiön taloudellisen tilanteen. Asunnonostajat taas voivat päätellä tilinpäätöksen perusteella, millaiseen yhtiöön he ovat muuttamassa. Tilinpäätöksestä saa paljon käytännön informaatiota esimerkiksi korjauksista. Verottaja puolestaan kiinnostuu tilinpäätöksestä, jos taloyhtiö tekee voittoa, Suomen kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen sanoo.

Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestykseen määrättynä tarkoituksena on hallita rakennusta tai sen osaa, josta vähintään puolet pinta-alasta on laskettavissa asuinhuoneistoiksi. Osakkaat omistavat asunto-osakeyhtiön osakkeita, jotka oikeuttavat tietyn osan hallintaan. Asunto-osakeyhtiön nimissä voidaan hallinnoida mitä tahansa talotyyppiä, myös rivitaloja ja omakotitaloja.

MTV:n arvot   

Myös 2000-luvulla MTV:n mediaperhe jatkoi kasvuaan. 2000-luvun alussa aloittanut TVTV!-kaapelikanava muuttui vuonna 2002 Subtv:ksi, joka nykyisin tunnetaan nimellä Sub. Lifestyle-ohjelmia, dokumenttisarjoja ja elokuvia tarjoava AVA puolestaan aloitti toimintansa 2000-luvun loppupuolella ensin osana maksullista kanavapakettia. Vuodesta 2011 lähtien AVA on ollut veloituksetta kaikkien suomalaisten tavoitettavissa. Myös MTV Katsomo perustettiin jo vuonna 2002, jolloin se tunnettiin netti-tv:n nimellä.

Taloudelliset raportit ja esitykset

Helsingin Ala-Malmille rakennettava As Oy Helsingin Liitäjä muodostuu 15 kaksikerroksisesta erillistalosta. Kodit ovat kolmen ja neljän huoneen koteja kooltaan 78 ja 88,5 neliötä. Näissä kodeissa saat kokea oman kodin yksityisyyden, koska talot yhdistyvät toisiinsa vain autokatoksella. Tämä kohde toteutetaan ns. PUOLIHITAS-mallilla, eli asunnot myydään HITAS-arvonnan kautta.

Sivukartta

Välittäjä voi joskus ehdottaa ehtoa, jonka mukaan tarjouksen voimassaolo on sidottu siihen, saako tarjouksen tekijä myytyä entisen asuntonsa tiettyyn päivään mennessä. Tällainen ehto voi olla hankala sekä ostajalle että myyjälle. Asunnon markkinointi yleensä jatkuu tarjouksesta huolimatta. Tarjouksen tekijä ei puolestaan voi olla varma saavansa ostettua asunnon tarjoamaansa hintaan, vaikka myyjä olisi tarjouksen hyväksynyt.

ARA voi hyväksyä korkotukilainaa asuntojen uudistuotantoon, perusparannukseen ja hankintaan. ARA myös hyväksyy takauslainoja vuokratalojen rakentamiseen sekä asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamiseen. Lainoituksen määrästä ja painotuksista päättää eduskunta vuosittain. Valtioneuvosto vahvistaa tämän jälkeen käyttösuunnitelmassa lainoituksen alueelliset ja muut käyttöperusteet.

Tässä julkaisussa on otettu huomioon edellä mainitut uudistukset ja kaikki tilintarkastuskertomusmallit ovat niiden mukaisia. Mukana ei ole uudistusta edeltäviä tilintarkastuskertomusmalleja. On syytä ottaa huomioon, että ennen 15.12.2016 päättyneisiin tilikausiin kohdistuvista tilintarkastuksista annetaan uudistusta edeltävien standardien ja säännösten mukaiset kertomukset. Niiden osalta tulee käyttää edellisissä Tilintarkastajan raportointi -julkaisuissa olleita malleja.