Press "Enter" to skip to content

Asunnon välityspalkkio verovähennys

Millaisesta työstä vähennyksen saa?

Veroilmoitusta voi täydentää verotuksen valmistumiseen saakka. Jos vähennyksiä on jäänyt ilmoittamatta, verotuksen oikaisua voi pyytää vielä verotuksen valmistumisvuoden jälkeen kolmen vuoden ajan. Kolmen vuoden sääntö pätee verovuodesta 2017 alkaen. Tätä aiempien verovuosien osalta määräaika on vielä viisi vuotta verotuksen valmistumista seuraavan vuoden alusta.

Asiakaspalvelu

Hankintameno-olettamassa myyntihinnasta vähennetään kiinteä prosenttiosuus, joka määräytyy sen mukaan, kuinka kauan rakennus tai huoneisto on ollut myyjän omistuksessa. Myyntihinnasta vähennettävä prosenttiosuus on joko 20 % tai 40 %. Ensin mainittua eli 20 prosentin mallia käytetään, mikäli olet omistanut asunnon alle kymmenen vuotta. Vastaavasti 40 prosentin malli tulee kyseeseen, mikäli rakennus tai huoneisto on ollut omistuksessa yli kymmenen vuotta.

Sijoitusasunnon verotus – 6 hyödyllistä vinkkiä

Suomessa taloyhtiöt tyypillisesti rahastoivat osuudet, mutta taloyhtiössä tulisi ymmärtää ja ottaa huomioon kaikkien osakkaiden intressit yhdenvertaisesti. Useimmiten taloyhtiöillä on mahdollisuus tuloutukseen, kun remontti on vasta suunnitteilla. Jokaisen taloyhtiön kannattaakin jo remonttia suunniteltaessa tehdä teknisen hankesuunnitelman lisäksi taloudellinen hankesuunnitelma.

Sijoittajan verovähennykset

Jos vähennykset ovat suuremmat kuin tulo, eli jos pääomatulo muodostuu vähennysten jälkeen alijäämäiseksi, verovelvollinen voi tehdä ansiotulojen veroista ns. alijäämähyvityksen. Siltä osin kuin alijäämää ei voida ottaa huomioon hyvityksenä, se vahvistetaan pääomatulon tappioksi. Tappio voidaan vähentää seuraavien vuosien pääomatulosta kymmenen seuraavan verovuoden aikana sitä mukaa kuin pääomatuloa syntyy.

Asuntokaupassa välityspalkkion maksaa aina toimeksiantaja, joka voi olla asunnon ostaja tai myyjä. Välityspalkkion suuruuden sijaan asunnon myyjän kannattaa kiinnittää huomiota kulujen jälkeen käteen jäävään summaan. Välityslain mukaan toimeksiantosopimus on laadittava kirjallisesti tai sähköisesti. Yksittäinen sopimus voi kerrallaan olla voimassa enintään neljä kuukautta.

Aiheuttaako veroilmoitus harmaita hiuksia? Tuntuuko että voisit hoitaa verotukseen liittyviä asioita paremmin? Veroihin ei voi suoranaisesti vaikuttaa itse, mutta verovähennykset kannattaa ottaa huomioon veroilmoitusta täytettäessä maksimaalisen hyödyn saavuttamiseksi. Suosittelen siis huomioimaan ainakin nämä, kun esitäytetty veroilmoitus kilahtaa postiluukusta:

Myytävät asunnot

Ryhtyessäsi asuntosijoittajaksi sinun kannattaakin joko hakea ennakkoveroa tai muuttaa veroprosenttiasi huomioiden uudet tulosi. Jos haet ennakkoveroa, verohallinto laskee sinulle ennakkoveron maksuerät ja lähettää niitä varten valmiit tilisiirtolomakkeet. Vuoden ennakkoverot maksetaan aina kahdessa tai useammassa erässä. Jos taas haluat muuttaa veroprosenttiasi, voit tilata uuden verokortin tai ilmoittaa työnantajallesi suuremman veroprosentin.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa myyntihinnasta voidaan vähentää myös voiton hankkimisesta aiheutuneet menot (esim. välittäjän välityspalkkio) ja kulut jotka syntyivät asuntoa ostettaessa (esim. varainsiirtovero). Toisessa vaihtoehdossa hankintameno-olettama vähennetään myyntihinnasta seuraavasti: 1) jos asunnon on omistanut alle 10 vuotta, voidaan vähentää 20% myyntihinnasta 2) jos asunnon on omistanut 10 vuotta tai pidempään, voidaan vähentää 40% myyntihinnasta. Hankintameno-olettamaa käytettäessä ei voi vähentää muita kuluja.

Sijoitusasunnon myyntivälityspalvelut

Takio LKV tarjoaa pääkaupunkiseudun osaavia myyntivälitysammattilaisia yhteistyökumppaneiksesi. Meillä on tiedossa alueen asuntojen toteutuneet kauppahinnat talokohtaisesti sekä laaja kokemus asuntokaupan alalta. Onnistuneen sijoitusasunnon myynnin lähtökohta onkin oikea hinnoittelu ja asunnon ollessa vuokrattu: oikea vuokrataso, huolella laadittu vuokrasopimus sekä hyvin valittu vuokralainen sekä onnistunut yhteydenpito myyjään ja vuokralaiseen myynnin eri vaiheissa.

Vuokra-asunto verotuskohteena

Elokuun alussa 2017 astuu voimaan muutos, jossa opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Koska yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, voivat vastaisuudessa puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulot estää asumistuen saamisen. Vuokrasopimuksen muodolla ja sopimusmallilla on vaikutusta siihen, lasketaanko vuokrahuoneiston asukkaat samaan vai eri ruokakuntaan, ja tämä täytyy siis ottaa huomioon vuokrasopimusta laadittaessa.

Miten Airbnb-vuokraus kannattaa hinnoitella?

Jokaista asiakasta varten täytyy tehdä vähintään perussiivous, pyykätä, vaihtaa lakanat sekä toimittaa avaimet. Varmista, että asunto vastaa ilmoitusta. Airbnb-vuokraus perustuu pitkälti arvosteluihin, joten jo muutama huono arvostelu vaikuttaa ansaintamahdollisuuksiin. Airbnb voi myös laittaa ilmoituksesi tauolle, jos saat huonoja arvosteluja. Asiakaspalvelu matkailijoita kohtaan on siis tärkeää!

Kevät on edennyt siihen vaiheeseen, että on tullut aika veroilmoituksen antamiselle vuodelta 2017. Helpoiten veroilmoituksen voi täyttää Verohallinnon Veroilmoitus verkossa 2017 -palvelussa. Veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä, joka on merkitty veroilmoituksen etusivulle, on 8.5. tai 15.5.2018. Joillain henkilöillä palautuspäivä on ollut jo 3.4.

Sijoitusasunnon analysointi on tarkoitettu sijoitusasunnoille pitkällä tähtäimellä sekä Osta, remontoi ja myy-tyyppisiin asuntosijoituskohteisiin. Vuokratessa analysoitava kohde ROOF Groupin kautta hyvitetään analysointimaksu vuokravälityspalkkiossa. Huomioi, että analysointipalkkion saat verovähennyksiin. Saat analysoinnista kohdennetun raportin!

Suosittelemme

Aika-ajossa nähtiin muutaman kuskin vaihtavan mäen alla aika-ajopyörästä maantiepyörään nousua varten. En tätä oikein ymmärrä. Varmasti hieman kevyemmällä ja omaan fiilikseen tutummalla maantiepyörällä saa säästettyä muutaman sekunnin mäessä, mutta ne häviävät pyörän vaihdossa menevään aikaan. Lisäksi on riski siitä, ettei alle tuleva uusi pyörä toimikaan halutulla tavalla tai vaihto epäonnistuu muutoin. En pidä riskiä kannattavaksi ainakaan näin lyhyellä matkalla.

Suosituimmat

Veronalaista pääomatuloa on, siten kuin siitä jäljempänä tarkemmin säädetään, omaisuuden tuotto, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ja muu sellainen tulo, jota varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen. Pääomatuloa on muun ohessa korkotulo, osinkotulo siten kuin 33 a–33 d §:ssä säädetään, vuokratulo, voitto-osuus, henkivakuutuksen tuotto, metsätalouden pääomatulo, maa-aineksista saadut tulot ja luovutusvoitto. Pääomatuloa on myös jaettavan yritystulon, yhtymän osakkaan tulo-osuuden sekä porotalouden tulon pääomatulo-osuus.

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen suojaamista. 25.5.2018 on alettu soveltaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679, jonka tavoitteena on parantaa henkilötietojen suojaa, lisätä henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä rekisteröidyille, eli asiakkaille, sekä antaa heille enemmän keinoja hallita henkilötietojensa käsittelyä. Lisäksi tietosuoja-asetus pyrkii vastaamaan digitalisaation ja globalisaation mukanaan tuomiin tietosuojakysymyksiin. Kansallinen tietosuojalaki täydentää ja täsmentää tietosuoja-asetuksen määräyksiä.

Hei. Olen Pauli. Tarjoan huipputason kiinteistönvälitystä pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo ja Vantaa). Asuntokauppa on yksi elämämme tärkeimmistä kaupoista. Hommaan ei kannata palkata hyvä vaan paras. Sellainen kiinteistönvälittäjä, joka saa toimeksiantajalle parhaan toteutuneen kauppahinnan ja eniten euroja. Siitähän tässä työssä on viime kädessä kyse. Miksi valita juuri minut kenties arvokkainta omaisuuttasi myymään?