Press "Enter" to skip to content

Asunnon kuntotarkastus pirkanmaa

Jätä yhteydenottopyyntö!

Suosittelemme tekemään Asuntokaupan Kuntotarkastuksen myös silloin, kun kyse on osakehuoneiston myynti- tai ostotapahtumasta, koska osakkaat ovat kuitenkin yhdessä vastuussa rakennuksista. Tällöin voimme tehdä ns. Suppean Asuntokaupan Kuntotarkastuksen, jonka hinta on huomattavasti normaalia Asuntokaupan Kuntotarkastusta alhaisempi. Suppea Asuntokaupan Kuntotarkastus sisältää kosteuskartoituksen pesuhuoneesta, saunasta, wc- tiloista, kodinhoitohuoneesta ja keittiöstä, riskirakenneanalyysin piirustuksista ja aistinvaraisesti, sekä ilmanvaihdon tutkimuksen. 

Kuntokartoitus antaa tärkeätä tietoa

Kuntokartoituksen tarkoitus on kertoa kiinteistön omistajalle tarkastettavan kohteen sen hetkinen kunto ja korjaustarpeet. Kuntokartoitus teetetään usein asunnon myynnin yhteydessä, mutta kuntotarkastusraportti on erinomainen työväline myös esimerkiksi peruskorjauksen suunnittelussa. Kuntoarvion laatiminen on osa suunnitelmallista kiinteistönpitoa, jolloin tuleviin remontteihin voidaan varautua ennalta, eivätkä mahdolliset korjaukset tule äkisti vastaan ikävinä yllätyksinä.

Tarkastuksen hinta omakotitalolle on aina 750€ riippumatta asunnon koosta tai rakennuksen iästä. Ainoastaan ryömintätilaisen rakennuksen ryömintätilan tarkastuksesta veloitamme 150€ lisähinnan, joka sisältää myös 12kk ajan tehtävän ryömintätilan ilmankosteusmittauksen ja homeindeksin laskennan. Mahdolliset lisärakennukset voidaan tarkastaa samalla kertaa 150€ hintaan /kpl. Hinta on voimassa Uudenmaan, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen sekä Kymenlaakson alueella. Katso matkakulujen laskutusperuste tämän sivun alaosasta.

Mitä kosteuskartoitus sisältää?

Kosteuskartoitus / kosteusmittaus selvittää yksittäisen tilan, rakenteen, rakenneosan kosteustilanteen tai rakennusteknisen kunnon. Kartoituksen kohde voi olla pesutila, muu kostea- tai märkätila, kellari tai rakenne. Asuntokaupan yhteydessä kannattaa teettää kokonaisvaltainen asunnon kuntotarkastus, johon sisältyy myös kosteuskartoitus. Tarjoamme kosteuskartoitus ja kosteusmittaus ym. palveluita alueella Tampere ja Pirkanmaa.

Arkistot

Raportissaan kuntotarkastaja kehottaa korjaamaan kartoituksessa havaitsemansa puutteet, viat ja vauriot. Kehotuksiin on viisasta tarttua nopeasti, jotta ongelmilta vältytään tai olemassa oleva vaurio ei pääse laajenemaan. Mahdollisia korjauksia varten tulee teetättää kunnollinen korjaussuunnitelma ammattilaisella ja toteuttaa korjaukset suunnitelman mukaan. Raportissa voidaan myös todeta, että jokin rakenne tai järjestelmä on elinkaarensa päässä ja antaa arvio uusimisen hinnasta.

Neliöt ja vuodet vaikuttavat hintaan

– Oletetaan, että henkilö on saanut rakennusteknisen pohjakoulutuksen eli on vähintään rakennusmestari tai -insinööri ja on vielä lisäksi opiskellut rakennusterveysasiantuntijan lisäkoulutuksen. Tällainen henkilö voi olla teknisesti pätevä tekemään kuntotarkastuksia, mutta silti hänellä ei ole siihen pätevyyttä. Ei, vaikka hänellä on hieman korkeampi koulutus kuin asuntokaupan kuntotarkastajalla.

– Aina se, jos jotakin ei ole päästy tarkastamaan. Tässäkään jutussa alapohjaa ei oltu päästy tarkastamaan. Minä luen sen yleensä niin, että alapohja on vaurioitunut. Jos suositellaan jatkotoimenpiteitä, ne pitäisi aina ehdottomasti tehdä. Ei pidä ikinä ostaa taloa, mihin on suositeltu jatkotutkimuksia, mutta niitä ei ole suoritettu.

Uusimmat

Asuntokaupan yhteydessä tehtävän aistienvaraisen ja rakennetta rikkomattoman kuntotarkastuksen tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä sekä toimenpide-ehdotuksista. Pätevöitynyt asuntokaupan kuntotarkastaja noudattaa tarkastuksessaan suoritusohjetta KH 90-00393 (2007) tai KH 90-00394 (2007).

Ota yhteyttä

Yrityksen perustajalla, Arto Kuoppalalla, on kymmenien vuosien kokemus alalta ensin rakentajana ja vuodesta 2003 lähtien rakennusinsinöörinä. Henna Kuoppala on työskennellyt yrityksessä vuodesta 2009 lähtien ja 2013 rakennusinsinööriksi valmistumisen jälkeen suuntautunut rakennusterveyden puolelle. Sukupolvenvaihdos tehtiin vuonna 2016, jolloin yrityksen päävastuu siirtyi Hennalle.

Turvallisen asuntokaupan paketti

Kyselyn tuloksista voidaan havaita, että lähes jokainen kiinteistönvälittäjä suosittelee kuntotarkastuksen tekemistä jossain vaiheessa asuntokauppaa, vaikkakin sen lopullisesta teettämisestä päättää myyjä, ostaja tai tahot yhdessä. Ongelman tästä muodostaakin juuri se, että ostopäätöksen lopulta tekee aina kuluttaja. Kiinteistönvälittäjältä vaaditaan lujaa ammattitaitoa, jotta hän osaa kertoa kuntotarkastuksen välttämättömyydestä myyjälle, jolloin tarkastus voidaan laatia jo myynnin alkuvaiheessa.

"Kuntotarkastus ei poista myyjän virhevastuuta kaikin osin, vaan ainoastaan selkeästi kerrottujen virheiden osalta. Kuntotarkastuksen juridinen ulottuvuus ei välttämättä riitä poistamaan virhevastuusta. Monesti sitten tapellaan varsinkin 1960-80-lukujen talojen tasakatto-piilosokkeli-rakenteista, että mitä ostajan piti ymmärtää raportin perusteella. Käytännössä tapellaan esimerkiksi siitä, mitä riskirakennelausuma merkitsee virhevastuun kannalta", Keskitalo sanoo.

Virhetilanne, pahoittelut..

”Vaskisepät rakentavat käsityönä aitoja konesaumakattoja eli rivipeltikattoja. Perinteiset konesaumakatot tehdään pelti-, alumiini- tai kupaririveistä, jotka sopivat kaikenlaisille katoille aina omakotitaloista rivitaloihin, suuriin kerrostalokiinteistöihin ja arvokohteisiin. Konesaumakattojen tekomenetelmät ovat satoja vuosia vanhoja, ja niiden kestävyys on käytännössä testattu. Konesaumakatto onkin esimerkiksi arkkitehtien suosikki.”

Omasta mielestäni yksi olennaisimmista kiinteistönvälittäjän taustatehtävistä on seurata asumiseen ja asuntomarkkinoihin liittyviä tilastoja ja uutisia. Kiinteistönvälittäjä on asumisen ammattilainen suhteessa asiakkaisiinsa. On luonnollista, että kiinteistönvälittäjän tietojen odotetaan olevan ajan tasalla. Näin pitää olla ja näin haluan omien asiakkaideni kiinteistönvälittäjän työni kokevan. Tiukan asian väliin poimin joitain nice-to-know -tietoja, joihin tämäkin artikkeli kuuluu.