Press "Enter" to skip to content

Asioiden hoito valtakirja

Edunvalvontavaltuutus

Pätevän valtakirjan tekeminen edellyttää, että tekijä ymmärtää riittävällä tavalla sen merkityksen ja sisällön. Tämä voi olla mahdollista vielä muistisairauden varhaisessa vaiheessa. Edunvalvontavaltuutusta säilytetään niin kauan, kunnes tarve sen vahvistamiselle ilmenee. Tehty edunvalvontavaltuutus on suositeltavaa antaa valtuutetulle säilytettäväksi.

Valtakirja pankkiasiointiin: Kuinka sellainen tehdään?

”Kun vanhuksella ei selvästi enää ole mitään mahdollisuuksia hoitaa pankkiasioitaan, alkaa olla virallisen prosessin paikka. Tuolloin haetaan virallista edunvalvojaa. Tässäkin tilanteessa se voi olla joku lähisukulaisista. Jos sellaista ei löydy, se voi olla myös yleinen edunvalvoja eli viranomainen. Näin vältytään myös mahdollisilta riidoilta, joita omaisten välille voi tulla”, Lampinen-Kinnari toteaa.

Suomen viranomaiset ovat keskustelleet kurdien kanssa Isis-leirin suomalaisista: "Sisäministeriössä oli paljon kysyttävää"

Jos tilin varoja halutaan vaikkapa siirtää määräaikaisiin talletuksiin, tarvitaan kaikissa pankkiryhmissä uusi valtakirja. Danske Bank edellyttää lähtökohtaisesti, että tilinomistajan pitäisi itse käydä sopimassa asiasta. Nordealle riittää valtakirja, jos kyse on vakiintuneesta asiakassuhteesta. S-Pankissa vanhukselle voi tehdä määräaikaisen talletuksen valtakirjalla. Paikallisosuuspankki Siilinjärven Osuuspankki on ohjeistanut työntekijöitään, että valtakirjan oikeellisuus pitäisi varmistaa soittamalla valtakirjan antajalle.

Kela muualla verkossa

Lähettämällä lainahakemuksen annat meille, lainanvälittäjälle ja luotonantajille luvan käsitellä hakemuksessa antamiasi tietoja ja annat meille luvan pyytää lisää tietoja kolmansien osapuolten rekistereistä, jotta voimme varmistaa hakemuksesi todenperäisyyden voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Me, lainanvälittäjä tai luotonantajat, tämän yksityisyysselosteen täyttymiseksi, saatamme kerätä henkilökohtaista dataa seuraavilta luotettavilta lähteiltä:

Kehitysvammaisen asioiden hoito valtakirjalla

Korrektimpaa on tänäpäivänä hankkia kehitysvammaisille edunvalvoja joka voi olla myös läheinen. Tällöin on ensisijaisesti kyseessä taloudellinen edunvalvonta, mutta myös tarvittaessa laajennettu edunvalvonta. Silloin edunvalvonta voi koskea myös terveydenhuollon päätöksiä. Milloinkaan edunvalvonta ei kuitenkaan tarkoita edunvalvottavan itsemääräämisoikeuden menetystä tai siirtymistä edunvalvojan «taskuun»
ko. asioissa vaan koko ajan on toimittava yhteistyössä kehitysvammaisen henkilön kanssa.

Valtakirjaa saattaa tarvita jossain vaiheessa elämäänsä. Käytännössä valtakirja tarkoittaa nimensä mukaisesta oman päätäntävallan antamista jollekin toiselle henkilölle. Valtakirjaa saattaa tarvita esimerkiksi pankkiasioinnissa – jos esimerkiksi vanhus ei kykene itse menemään pankkiin tai muisti alkaa heiketä, voi hän määrätä valtakirjalla pankkiasioinnin hoitamisen oikeudet esimerkiksi jollekin sukulaiselle.

Valtakirjalla tarkoitetaan yleensä valtuutetun ja päämiehen keskinäistä kirjallista asiakirjaa, jolla todistetaan kolmannelle, että valtuutetulla on pätevä oikeus edustaa valtuuttajaansa. Myös suullinen valtuutus on yleensä pätevä. Valtakirja tulee voimaan, kun se on hyväksytty. Valtuutus voi olla sovittu olemaan voimassa määräajan tai toistaiseksi. Yleensä valtuutus päättyy, kun sen solmimisen perusteena oleva oikeustoimi on suoritettu loppuun.

3. Pidä käytössä myös oma tili

Valtuutus voi olla hyvin yleisluontoinen taloudellisten tai henkilöä koskevien asioiden hoitoa varten annettu valtuutus. Valtuutuksen voi myös rajata koskemaan vain tiettyjä oikeustoimia, asiaa tai omaisuutta. Valtuutus voi koskea taloudellisia asioita (esim. pankkiasiat) tai henkilöä koskevia asioita (esim. terveydenhoitoon liittyvät asiat). Yleinen valtuutus antaa oikeuden hoitaa kaikkia valtuuttajan asioita.

Edunvalvontavaltuutuksella yksilö valtuuttaa valitsemansa henkilön huolehtimaan asioistaan sen varalta, että hän myöhemmin tulee sairauden tai henkisen toiminnan häiriintymisen vuoksi kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan itse. Hän voi oikeuttaa toisen henkilön edustamaan itseään sekä taloudellisissa asioissa että henkilöään koskevissa asioissa, kuten esimerkiksi terveydenhoidossa.

Jos henkilö ei jostain syystä pysty itse asioitaan hoitamaan, voi hän valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan asioitaan sekä saamaan itseään koskevia salassa pidettäviä tietoja. Tällöinkin tietoja voidaan luovuttaa vain sen verran kuin asian hoitamiseksi on tarpeen. Valtuutuksen voi tehdä kertaluonteisesti suullisesti tai jäsen voi toimittaa sitä varten työttömyyskassalle kirjallisen valtakirjan.

Mikäli sinulla on läheinen joka voisi pankkiasioiden hoidossa auttaa, tulee sinun tehdä pankissasi valtakirja raha-asioidesi hoitoon. Lisätietoja yksilöidyn valtakirjan tekemisestä saat oman pankkisi henkilökunnalta. Valtakirjalla voit esimerkiksi oikeuttaa lähiomaisesi nostamaan rahaa tililtäsi, tai maksamaan laskuja puolestasi. Tällöin valitsemasi henkilö saa tilillesi käyttöoikeuden ja tilisi liitetään osaksi hänen verkkopankkiaan. Älä koskaan luovuta omia verkkopankkitunnuksiasi kenellekään!

Edunvalvontavaltakirja asianajajalta hintaan 195 €

Edunvalvontavaltakirja on kirjallinen valtakirja, jolla päätetään, kuka hoitaa valtuutuksen antaneen henkilön etuja toimintakyvyn heikentyessä. Omien asioiden hoito voi vaikeutua esimerkiksi sairauden, muutoin heikentyneen terveydentilan, henkisen toiminnan häiriintymisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Valtakirja on tehtävä ennen kuin omien asioiden hoitokyky alenee merkittävästi.

Pankkisalaisuusäännökset suojaavat pankin asiakkaan yksityisyyttä. Myös tiedot vainajan kuolinpäivää edeltävästä pankkiasioinnista kuuluvat suojan piiriin. Pankkisalaisuuden alaisia tietoja ovat muun muassa tiedot tilitapahtumista, maksuliikenteestä, varallisuudenhoitopalveluista ja velkasitoumuksista.

Mikä on kuolinpesä?

Säästöpankkiryhmä edistää yksilön ja yhteisön taloudellista hyvinvointia. Tahdomme, että meidät tunnetaan rohkeudesta, asiantuntijuudesta ja intohimosta tehdä erinomaista asiakastyötä. Säästöpankkiryhmän muodostavat paikalliset Säästöpankit ympäri Suomen sekä Säästöpankkikeskus.  Tarjoamme asiakkaillemme kattavien vähittäispankkipalvelujen lisäksi sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palveluja.