Press "Enter" to skip to content

Asikkala fi ajankohtaista

Saat 10 000 euron hyvityksen YIT Kodin myyntihinnasta, kun täytät ja lähetät yllä olevan lomakkeen, ja teet kaupat 30.12.2018 mennessä. Etu on voimassa vain nyt. Kun suljet lomakkeen, sitä ei näytetä sinulle uudelleen. Lomakkeen lähettäminen ei sido sinua mihinkään. Etuun ei voi yhdistää muita tarjouksia/etuja. Etu koskee vain uusia varauksia ja seuraavia koteja: Espoon Kummeli, Hyvinkään Verka, Keravan Wellamo.

Yhteistyössä

Asikkalan letot ovat neljän erillisen lähteikkö- ja lettokohteen muodostama arvokas 34 hehtaarin kokonaisuus, jossa tavataan lettotyyppien lisäksi ruohokorpia, muuttumia ja turvekankaita. Alueilla on nähtävissä myös lehtomaisuutta, mm. Pahankorvensuo on edustava saarnilehto, jossa kasvaa myös isoja tervaleppiä. Lettojen kasvillisuuteen kuuluvat mm. juolukkapaju, korpinurmikka, keltasara, hetesara, vilukko sekä Hämeessä uhanalaiset lettovilla ja röyhysara.

MTK Häme

Vääksyssä kouluruokaa on kehitetty yhdessä oppilaiden kanssa jo pidemmän aikaa. Koulussa on jo useamman vuoden ajan järjestetty Earth Hour -tapahtuma, jossa kotitalouden oppilaat kisaavat ilmastoystävällisen menun tekemisestä. Voittajaa suositellaan kaikkien asikkalalaisten kynttiläillalliseksi. Lisäksi Vääksyn Yhteiskoulun keittiö pääsi vuonna 2016 kouluruokakilpailun loppukilpailuun uusilla kasvisruokaresepteillään.

Kyselyn perusteella matkailualalla kaivataan tällä hetkellä erityisen paljon digitaalisuuden mahdollisuuksiin ja hyödyntämiseen liittyvää tietoa. Valmiista vastausvaihtoehdoista digitaalisuuden valitsi 61% vastaajista ja avoimissa vastauksissa se mainittiin 19 kertaa. Avointen vastausten perusteella monet kaipaavat konkreettista opastusta uusiin välineisiin ja tekniikkoihin sekä niiden hyödyntämiseen erityisesti myynnissä ja markkinoinnissa.

Asikkalan seurakunnan nuorisotyön tehtävänä on kutsua rippikoulun käyneitä nuoria mukaan seurakunnan järjestämään nuortentoimintaan. Rippikoulu on kasteopetusta ja nuorisotyö on tämän opetuksen syventämistä ja kristillisyyteen juurruttamista. Perustehtävää toteutetaan kokoavan viikottaisen toiminnan, sekä satunnaisempien leirien, retkien, henkilökohtaisten tapaamisten, tapahtumien ja kouluvierailujen välityksellä. 

RAVINTEET KIERTOON KUNNISSA -KYSELY (1.3.2019)

RANKU 3 -hanke järjesti lokakuussa pienille ja keskisuurille kunnille avoimen kisan osallistumiseksi hankkeeseen. Hakuaika oli lyhyt, mutta siitä huolimatta saatiin kahdeksan erinomaista hakemusta. Hankkeen ohjausryhmä päätti, että kaikki määräajassa halukkuutensa ilmoittaneet kunnat otetaan esimerkkikunniksi hankkeeseen. Mukaan valitut kunnat ovat: Asikkala, Forssa, Ii, Kaarina, Marttila, Orimattila, Parainen ja Ylivieska.

Kuvagalleria

Mitkä ovat saariston tulevaisuuden näkymät ja miten niihin pitäisi vaikuttaa? Miten hyödyntää tehokkaammin yhteistyötä ja muiden hyviä kokemuksia? Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari tarjoilee aihepiirin viimeisimmän tiedon, vertaiskokemuksia ja yhdessä oppimista. Seminaarissa kuullaan myös mielenkiintoisia puheenvuoroja saariston ajankohtaisista asioista. Tänä vuonna ohjelmaan on varattu runsaasti aikaa verkostoitumiseen ja ajatusten vaihtoon.

Tiedot

Maaseutumatkailutapahtuma alkaa tiistaina 20.3. maaseudun matkailukehittäjien tapaamisella Iso-Naappilassa, Asikkalassa sekä Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n vuosikokouksella Hollolan Hirvessä. Keskiviikkoiltana järjestetään maaseutumatkailun kehittäjien yhteinen illallinen Asikkalan Lehmonkärjessä. Tilaisuudessa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä palkitsee vuoden maaseutumatkailuyrittäjät.

Hankkeessa toteutettiin vuosien 2008–2011 aikana viiden Päijät-Hämeen maakunnan vedenhankinnan kannalta tärkeän pohjavesialueen hydrogeologinen rakenneselvitys. Hankkeessa tutkitut pohjavesialueet ovat Orimattilan Viiskivenharju, Asikkalan Vesivehmaankangas, Kärkölän Järvelä, Hollolan Kukonkoivu-Hatsina ja Hämeenkosken Ilola-Kukkolanharju.

Ajankohtaista aiheesta

Raaka-ainetarjonnan perusteella sopiva laitos käsittelisi vuosittain noin 7 000 m3 eloperäistä materiaalia. Tämän kokoluokan biokaasulaitos vähentäisi kasvihuonekaasupäästöjä 1 000 tonnia vuodessa olettaen että biokaasu korvaisi fossiilisia liikennepolttoaineita. Osa päästövähennyksistä syntyy lannanlevityksen vältetyistä metaanipäästöistä. Biokaasulaitoksessa syntyvä käsittelyjäännös soveltuu myös pelloille lannoitteeksi.

Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy:lle myönnettiin koko yrityksen toiminnot kattava ISO 14001 -sertifikaatti 21.12.2015. ISO 14001 -standardi ohjaa organisaatioita ympäristöasioiden jatkuvassa kehittämisessä. Järjestelmä on VTT:n sertifioima ja luonnollista jatkoa aiemmin saadulle SFS-EN 14065 Mikrobiologisen puhtauden hallintajärjestelmälle. Suuri kiitos henkilökunnallemme ja yhteistyökumppaneillemme pitkästä, tärkeästä ponnistuksesta!

Kuntakentällä eletään keskellä suuria muutoksia. Samaan aikaan kun odotetaan vastauksia maakunta- ja sote-uudistukseen sekä palveluiden järjestämiseen liittyviin kysymyksiin, paineet toiminnan kehittämisen ja digitalisaation edistämiseen kasvavat. Kuntaorganisaatioiden odotetaan tehostavan omaa toimintaansa ja toisaalta samaan aikaan kehittävän uusia digitaalisia kuntalaispalveluita. Asikkalassa tähän haasteeseen vastattiin siirtämällä jokapäiväinen ICT-palvelutuotanto yli 300 kuntatoimijan omistamalle Kuntien Tiera Oy:lle.

Biolämpökeskus käyttää polttoaineenaan laitoksen lähialueella tuotettavaa metsähaketta ja puuteollisuuden sivutuotteita. Polttoaineenhankinta vahvistaa paikallisen puun menekkiä ja työllistää niin korjuu- kuin kuljetusurakoitsijoitakin. Laitoksen vihki käyttöön asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Kulttuuriympäristöstä hyvinvointia ja liiketoimintaa -hankkeen tavoitteena on kehittää Asikkalan ja erityisesti Vääksyn kanava-alueen rakennettua kulttuuriympäristöä ja vahvistaa alueen identiteettiä ja liiketoimintamahdollisuuksia paikallisten tarinoiden avulla.  Samalla pystytään jatkamaan ja edelleen kehittämään Vanhan Vääksyn suosittuja tapahtumia.

Vääksyn omaleimaisuus rakentuu erityislaatuisesta maisemasta ja monikerroksisesta rakennetusta kulttuuriympäristöstä, todetaan tuoreessa Vääksyn kulttuuriympäristöohjelmassa. Perinteisillä Anianpellon markkinoilla 11.8.2017 julkaistussa ohjelmassa kuvataan Asikkalan kunnan Vääksyn alueen kulttuuriympäristön kehitystä, nykytilaa ja tavoitteita. Järvien ja harjun solmukohta -nimiseen julkaisuun on pyritty monipuolisesti kokoamaan ajantasaista tietoa alueen rakennusperinnöstä, kulttuuriympäristöstä, maisemasta ja niihin liittyvistä kehittämiskohteista.