Press "Enter" to skip to content

Asianajajan valinta

Asianajaja, lakimies, varatuomari vai julkinen oikeusavustaja – mitä ihmettä?

Tämä on Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy:n blogi. Kirjoittajina toimivat toimistomme asianajajat ja kirjoitukset käsittelevät juridisia aiheita laidasta laitaan – joskus vähän laidan ulkopuoleltakin. Otamme kiinni ajankohtaisiin aiheisiin ja nostamme esiin mielenkiintoisia kysymyksiä myös ei-niin-ajankohtaisista juridisista aiheista.

Jussi Karin blogi

Netti on pullollaan erilaisten lakiasiaintoimistojen ja asianajotoimistojen sivuja, jotkut modernimpia kuin toiset. Se, kuinka tyylikkäät toimiston nettisivut ovat, eivät tietenkään vielä itsessään kerro toimiston juristien taidosta yhtään mitään. Tosiasia kuitenkin on, että nettisivu on nykyaikaisen yhtiön julkisivu ja asiakkaat katsovat myös sitä. Sinällään ei kuitenkaan ole väärin valita toimistoa, jonka sivut ovat suoraan vuodelta 1998, ”Under construction”-giffeineen kaikkineen, jos niin vain uskaltaa tehdä.

Lakipalvelun ostajan opas

Ilmaista lisätietoa saat heti 24/7 Lakimiehen valitantaoppaasta, jonka latauslinkki tulee sähköpostiisi heti tilauksen tehtyäsi. Kolmenkymmenen vuoden lakimieskokemuksella laadittu maksuton opas on selkeä ja antaa hyvät eväät juuri Sinulle sopivan lakimiehen valintaan. Lakialan ammattinimikkeet selitetään oppaassa ymmärrettävästi. Käy siis lataamassa oma oppaasi, niin tiedät enemmän.

Kannattaa kiinnittää huomiota asianajajan ja toimiston profiiliin. Tietoyhteiskunnassa tietoa lakimiesten ja eri toimistojen osaamisalueista on helppo saada. Jos sinulla ei ole tiedossasi tiettyä lakimiestä, on hyvä ohje soittaa valitsemasi asianajotoimiston yleiseen numeroon ja tiedustella, kuka toimiston lakimiehistä on hoitanut sellaisia toimeksiantoja, jollaisesta omassa jutussasi on kyse.

Oikeudenkäyntiin lupalakimies tai asianajaja

Asianajajayhdistyksen hallituksen velvollisuudesta valvoa 1 momentissa tarkoitetun asianajajan toimintaa Suomessa on soveltuvin osin voimassa, mitä jäljempänä tässä laissa säädetään asianajajayhdistyksen jäsenestä. Päätöksestä, jossa asianajajan todetaan rikkoneen hyvää asianajajatapaa, asianajajayhdistyksen hallituksen on annettava tieto sen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle, josta asianajaja tulee.

Asianajaja on turvallinen valinta, kun tarvitaan oikeudellisten ja taloudellisten asioiden asiantuntijaa. Suomen yli 12.000 lakimiestutkinnon suorittaneesta henkilöstä n. 1500 toimii asianajajina. Mitä eroa sitten on asianajajalla ja muulla lakimiehellä? Asianajajalta edellytetään enemmän kuin lakimiehiltä yleensä. Asianajajan ammattinimitystä saa käyttää vain Suomen Asianajajaliiton jäsen. Asianajajan tehtävänä on huolehtia päämiehensä oikeusturvan toteutumisesta.

Helsingin yliopisto

”Vapaa kilpailu pääsääntöisesti kohdistaa yritysten tuotantopanokset tehokkaasti ja kannustaa uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Kilpailulainsäädännöllä pyritään varmistamaan, että yritysten välinen kilpailu toimii ja on tasapuolista. Toimivan taloudellisen kilpailun takeita ovat vapaus päästä markkinoille sekä kilpailurajoitusten poistaminen. Kilpailulainsäädäntö puuttuu toimintaan, joka perusteettomasti rajoittaa tai vääristää kilpailua tai vähentää talouden tehokkuutta.”

Tweet with a location

Asianajaja on turvallinen valinta, kun tarvitaan oikeudellisten ja taloudellisten asioiden asiantuntijaa, sillä asianajajalta edellytetään enemmän kuin muilta lakipalveluita tarjoavilta tahoilta. Asianajajan ammattinimitystä saa käyttää vain Suomen Asianajajaliiton jäsen. Asianajaksi pääsemiseen edellytetään oikeustieteen maisterin tutkintoa ja vähintään neljän vuoden työskentelyä lakimiestehtävissä, mistä vähintään kaksi vuotta asianajoalalla. Lisäksi hakijan tulee suorittaa erillinen asianajajatutkinto.

Ota yhteyttä ja sovi maksuton tapaaminen. Neuvottelussa käymme läpi Sinua askarruttavan asian, arvioimme oikeudellisen avun tarpeen ja neuvomme parhaaseen ratkaisuun. Laadimme arvion kuluista ja selvitämme mahdollisuutesi niiden kattamiseen vakuutuksen tai julkisen oikeusavun kautta. Tämän jälkeen Sinun on helppo tehdä perusteltu päätös yhteistyömme aloittamisesta.

Juristi ja lakimies ovat synonyymejä, mutta asianajaja eroaa näistä merkittävästi. Kaikki asianajajat ovat juristeja, mutta kaikki juristit eivät ole asianajajia – tämä on hyvä tiedostaa. Oikeustieteen maisteri (aikaisemmin oikeustieteen kandidaatti) on ylempi korkeakoulututkinto, joka oikeuttaa toimimaan juristin (lakimiehen) työtehtävässä tai virassa, esimerkiksi pankkilakimiehenä tai syyttäjänä. Asianajaja on asiakkaansa oikeuksien ajamiseen erikoistunut juristi. Nimikkeet asianajaja ja

Yrittäjän on syytä muistaa, että loppukädessä yrittäjä on aina vastuussa kirjanpidostaan ja verotuksestaan. Eli jos vaikkapa kirjanpitäjä jää pitkälle sairaslomalle, niin yrittäjän on huolehdittava, että veroilmoitukset ja työntekijöiden palkat lasketaan silloinkin ajoissaan. Kannattaa siis valita tilitoimisto, jonka toiminta ei ole täysin yhden henkilön varassa. Tästä turvasta voi mielellään maksaakin jotain erikseen.

Laatulupaus: asianajaja on laadun tae.

KTI Kiinteistötieto Oy (kti.fi) on suomalaista kiinteistöalaa palveleva puolueeton kahdenkymmenen hengen asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa informaatio- ja tutkimuspalveluja kiinteistöjohtamisen moninaisiin tarpeisiin. Perustehtävämme on tuottaa palveluja, jotka parantavat asiakkaidemme kiinteistöliiketoiminnan tuottavuutta ja kilpailukykyä. KTI:n asiakkaita ovat merkittävät Suomessa toimivat kiinteistösijoittajat, -kehittäjät, managerit, alan palveluyritykset sekä julkisen sektorin kiinteistöorganisaatiot.

Oikeustieteellisen pääsykoe

– Juristin tutkinto on hyvä yleistutkinto, joka tarjoaa työelämässä monia mahdollisuuksia sekä vasta-alkajalle että uralle etenevälle. Perustutkinnon hankkineella on laajat mahdollisuudet sijoittua eri sektoreille, niin yksityiselle kuin julkisellekin puolelle, toteaa EK:n apulaisjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen, jolla itsellään on monivuotista kokemusta juristien rekrytointitilanteista.

Suosituimmat

– Tuomaksen professuuri on suuri kunnia hänelle itselleen, mutta myös Castrén & Snellmanille. Asiakkaamme tuntevat hänet erittäin kokeneena kovan luokan osaajana, joka tekee koko sydämellään asianajajan vaativaa työtä. Tuomas on siksi erinomainen valinta asianajajaoikeuden työelämäprofessoriksi. Toivotamme hänelle mitä parhainta menestystä uudessa tehtävässään ja uskomme, että se antaa erinomaisia eväitä kehittää myös asianajajan päivittäistä työtä toimistossamme. 

Palvelemme asiakkaitamme kattavasti pääkaupunkiseudulla. Koko toimistomme asiantuntemus on kaikkien toimistojemme käytössä. Olemalla maksutta yhteydessä asianajotoimistoomme, saatte nopeasti kuvan siitä, millaisia etenemismahdollisuuksia juuri teidän asiassanne on. Usein asia ratkeaa maksuttoman alkuyhteydenoton yhteydessä käytävässä asiantuntijakeskustelussa. Joka tapauksessa keskustelu antaa sinulle tilaisuuden arvioida eri ratkaisuvaihtoehtoja asiassasi. Vähimmilläänkin saat perusteltuja näkökulmia asiasi arviointiin asianajajalta.

Asianajotoimisto Hippi Oy palvelee yksityisasiakkaitaan tilanteissa joka vaatii ammattitaitoa ja erikoistumista riita- ja rikosasioissa, sekä perheoikeudellisissa asioissa. Toimistolla asioitasi hoitavat asianajaja, OTK, Juha-Pekka Hippi ja varatuomari Leena Innanen. Toimimme tarvittaessa hyvinkin nopealla aikataululla ja neuvottelemme asiakkaiden kanssa myös ilta-aikaan.