Press "Enter" to skip to content

Antall nettselskaper i norge

LEDIGE STILLINGER:

Strømkundene betaler en tariff for å være tilkoblet strømnettet gjennom nettleien. Den består av en fastpris (fastleddet) og en en variabel pris (energileddet) pr. forbrukte kWh. Prisen og fordelingen mellom fastleddet og energileddet varierer fra nettselskap til nettselskap. Nettleien faktureres vanligvis videre fra nettselskapet til strømselskapet slik at sluttkundene kan forholde seg til én strømregning.

NVE: Strømkunder kan spare milliarder hvis antall nettselskaper halveres

«Ved å anta en ytterligere samling av nettselskap, og bruk av digitale løsninger, viser beregninger at strømkundene kan spare mer enn 2,6 milliarder i året, beregnet fra år 2025», heter det i en fersk rapport fra Norges vassdrag og energidirektorat (NVE), utviklet i samarbeid med Thema.

Regjeringa vil ha færre nettselskap

– Det er ingen hindringer i så måte. Det er opp til styrene i hvert enkelt kraftselskap å finne ut av dette. Vi prøver likevel å skru dette slik at vi bidrar til å legge til rette for konsolidering, blant annet ved å gi mindre økonomiske fordeler ved å være små, sier Sanderud.

Referanser

Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med to millioner brukere i måneden og 300 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner.

Hovedmeny

NVE skriver at nettkostnaden til de vertikalt integrerte nettselskapene i perioden 2007-2016 var høyere enn for de rene nettselskapene som ikke også hadde virksomhet innen kraftproduksjon eller strømsalg. Fra 2012 har differansen mellom de to gruppene økt i følge NVE. I 2012 var forkskjellen på 7,28 øre/kWh, mens i 2016 var forskjellene 11,15 øre/kWh. Det betyr i følge NVE at forskjellen i realverdi har øket med omlag 50 prosent over fem år.

NVE og energiministeren: Færre nettselskaper kan gi billigere strøm

– Det kan for eksempel dreie seg om lavere innkjøpskostnader og å fjerne dobbeltfunksjoner som IKT-systemer. Det kan igjen føre til at den minste aktøren sparer eksempelvis 30 til 40 prosent i drift og vedlikeholdskostnader, sier Flataker, som er direktør i reguleringsmyndigheten for energi.

Kundeservice

MeningerI Norge har vi 123 nettselskaper, med store prisforskjeller fra selskap til selskap. Dette fører til unødvendig høye kostnader for både forbrukere og næringsliv. En skulle gjerne tro at flere selskaper var bra for konkurransen, men dette er monopolselskaper som deler kraftregionene seg imellom. Til sammenligning har Storbritannia med 60 millioner innbyggere 8 nettselskaper.

To aktører – nettselskap og strømleverandør

Sikker strømforsyning er avgjørende for et moderne samfunn. I næringsliv, offentlig tjenesteyting og husholdninger regnes sikker tilgang på strøm som en selvfølge. Nesten alle viktige samfunnsoppgaver og -funksjoner er kritisk avhengige av et velfungerende kraftsystem med pålitelig strømforsyning.