Press "Enter" to skip to content

Alv prosentit

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Arvonlisäverottomien vesialusten myynti, vuokraus ja rahtaus ja näihin aluksiin kohdistuvat työsuoritukset
Jäsenlehtien ja mainosten veroton myynti yleishyödyllisille yhteisöille
Varastointimenettelyihin liittyvä veroton myynti (verovarasto alvissa)
Vienti EU-alueen ulkopuolelle
Tavaran myynti EU-maihin arvonlisäverovelvollisille ostajille
Muut kansainväliseen kauppaan liittyvät tavaroiden ja palvelujen myynnit, esim. veroton myynti diplomaateille ja kansainvälisille järjestöille.

Arvonlisäveroprosentit

Arvonlisäverottomien vesialusten myynti, vuokraus ja rahtaus ja näihin aluksiin kohdistuvat työsuoritukset
Jäsenlehtien ja mainosten veroton myynti yleishyödyllisille yhteisöille
Varastointimenettelyihin liittyvä veroton myynti (verovarasto alvissa)
Vienti EU-alueen ulkopuolelle
Tavaran myynti EU-maihin arvonlisäverovelvollisille ostajille
Muut kansainväliseen kauppaan liittyvät tavaroiden ja palvelujen myynnit, esim. veroton myynti diplomaateille ja kansainvälisille järjestöille.

Elintarvikkeet

Kuluttajille muodostuva lopullinen ostohinta eli yritysten käyttämä myyntihinta sisältää veroa verokannan mukaisen määrän, mikä on yhtä suuri kuin arvonlisistä maksettu yhteenlaskettu vero. Vero ei kuitenkaan kertaannu, sillä yrityksen pystyvät vähentämään sitä. Yrityksille on luoto vähennysoikeus, mikä tarkoittaa, että tuotanto-ostoihin sisältyneen veron saa vähentää myynnistä suoritettavissa veroissa.

Arvonlisäverokannat Suomessa

Joissakin maissa sovelletaan tiettyjen tavaroiden tai palveluiden myyntiin poikkeuksellisen alhaista verokantaa, joka on alle 5 %. Esimerkiksi Espanjassa sovelletaan poikkeuksellisen alhaista 4 %:n verokantaa joihinkin palveluihin, kuten vammaisten liikkumisvälineiden huolto- ja kunnossapitopalveluihin ja näiden välineiden mukauttamiseen liittyviin palveluihin.

Uusi ALV-sääntö tositteita

Venäjä nostaa ALV 18 prosentista 20 prosenttiin. Niille teistä, jotka myyvät digitaalinen ser-lut Venäjän yksityishenkilöille on arvonlisäveron nousu 16,67 %. Uusi sääntö B2B tapahtumille, ne ovat nyt hintaan rekisteröinti. Siksi pieni yritys välttää myydä sähköisten palvelujen Venäjälle, jos teet kirjanpidon itse. Tämä on vastaus EU-hulluutta ottaa edunsaajamaan e-Palvelut – painajainen kirjanpidon arvonlisävero käyttöön.

Mikä on piiraiden, kakkujen, jäätelön ja karkin ?

Metsänomistaja voi olla alkutuottajana arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisäverollista toimintaa harjoittavan metsänomistajan on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Ilmoittautumista ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos liikevaihto jää tilikauden (12 kk) aikana alle 10 000 euron. Vapaaehtoinen hakeutuminen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin on perusteltua, koska metsätalouteen liittyy usein arvonlisäverollisia menoja. Arvonlisäverotuksen ulkopuolella toimimisesta on etua vain silloin, kun ostoja on vähän ja yrityksen tuotteet myydään suoraan kuluttajalle.

Muita laskureita aiheesta raha

Eräs yleinen VIRHE: Kun asiakkaalta laskutettava hinta on 100,00 euroa ja ALV on 24 %, niin jotkut laskevat ALV:n määräksi 24,00 euroa. Tässä on tehty prosenttilaskua lähtemällä liikkeelle väärästä luvusta eli kokonaishinnasta. Virheen seurauksena veron määrä on laskettu liian suureksi. Oikea menettely on se, että ALV-prosentin osoittama veron määrä lasketaan verottomasta hinnasta, joka on pienempi luku kuin kokonaishinta.

Arvonlisävero eli tuttavallisemmin alvi on yli 160 maassa käytössä oleva kulutusvero, joka lisätään myyjän toimesta tuotteen tai palvelun myynti- tai vuokraushinnan päälle. Alv on käytössä Kiinassa, Venäjällä ja Brasiliassa sekä kaikissa muissa OECD-maissa paitsi Yhdysvalloissa. 

EU-maiden ALV-käsittelysäännöt 

Arvonlisävero (ALV) on yleinen kulutusvero, jonka myyjä lisää tavaran tai palvelun myyntihintaan. Erilaisille tuotteille on erilaisia arvonlisäverokantoja eli eri ALV-prosentteja. Arvonlisäverovelvolliset ovat pääsääntöisesti tuotteiden tai palveluiden myyjät. Nämä saavat kuitenkin vähentää ostohintaan sisältyneen arvonlisäveron omien myyntiensä arvonlisäverosta. Tällöin arvonlisäveron maksaa siis viime kädessä kuluttaja ja lopullisiin kuluttajahintoihin sisältyy näin vain yhdenkertainen vero.

Arvonlisävero (ALV) Taiwanissa

Näet verot kuukausittaisessa laskussasi. GRT-verojen laskeminen perustuu alv-luokkaan, GRT-statukseen sekä muihin tekijöihin, jotka on listattu kunkin maakunnan GRT-veroasiakirjassasi (esimerkiksi CM01, CM02, CM05). Nämä verot saattavat muuttua tulevaisuudessa, joten on tärkeää, että toimitat meille ajantasaiset CM01-, CM02- ja CM05-veroasiakirjasi. Tällä hetkellä Google Argentiina kerää veroja näissä seitsemässä maakunnassa:

On kuitenkin tärkeää huomioida, että pelkästään välittömän verotuksen tarkastelu voi antaa progressiosta vääristyneen kuvan, sillä julkinen sektori kerää lisäksi myös välillisiä veroja. Niihin lukeutuvat tavaroiden ja palveluiden verot, jotka sisältyvät tuotteen myynti­hintaan tai maksetaan maahan­tuonnin yhteydessä. Näitä ovat muun muassa valmiste- ja arvonlisä­verot.

Arvonlisävero on kuluttajan maksettavaksi tarkoitettu välillinen kulutusvero. Ostaessaan arvonlisäverovelvollisen tavaran tai palvelun, ostaja maksaa myyjäyritykselle tuotteen verottoman hinnan sekä lisäksi arvonlisäveron osuuden, jonka myyjäyritys tilittää edelleen valtiolle. Esimerkiksi kuluttajan ostaessa 500 euroa maksavan tuotteen, myyjäyrityksen saama osuus tuotteen hinnasta on 403,23 ja arvonlisäveron osuus (24 %) 96,77 euroa.

Yksityisten sosiaali- ja terveys­palvelujen hintoihin sisältyy piilevää arvonlisä­veroa keski­määrin kahdeksan prosenttia. Alvittomia palveluja tarjoavat palvelun­tuottajat eivät voi vähentää tavara- ja palvelu­ostoihin tai investointi­hyödykkeisiin sisältyviä arvonlisä­veroja omassa verotuksessaan. Vastaava ilmiö koskee myös oppilaitos­ruokailua tarjoavia yksityisiä palvelun­tuottajia.