Press "Enter" to skip to content

Alv palautus

Alv-palautukset EU:n yrityksille

Jos yritys ei ole sijoittautunut EU:hun ja siltä kannetaan arvonlisäveroa liiketoiminnasta EU-maassa, jonne se ei ole toimittanut tavaroita tai palveluita, yrityksellä saattaa olla oikeus arvonlisäveron palautukseen kyseisessä maassa. Esimerkki: Sveitsiin sijoittautunut yhtiö osallistuu Belgiassa järjestettävään konferenssiin, ja sen hotellilaskuun sovelletaan Belgian arvonlisäveroa.

Oma-aloitteisen veron palautuksen maksaminen

Verohallinto maksaa palautuksen viivytyksettä palautusajankohdan ja -rajan mukaisesti, kunhan oikeus palautukseen on selvitetty eikä palautusta käytetä veron tai muun saatavan suoritukseksi. Palautus voi muodostua negatiivisesta arvonlisäverosta, aiemmin ilmoitetun veron tai Verohallinnon määräämän veron alenemisesta, omasta maksusta tai hyvityskorosta. Jos palautusten yhteismäärä on alle 20 euroa, summaa ei palauteta.

Verottajan alv-palautuksissa on nyt ruuhkaa – viivästys pahimmillaan kaksi kuukautta

Arvonlisäveron palautuksia tehdään yrityksille. Yrityksen maksavat sitä verotilille. Palautuksia tulee, jos yhden kohdekauden vähennettävät verot ovat suuremmat kuin suoritettavat verot. Palautuksista ei tehdä minkäänlaisia erillisiä ilmoituksia vaan jokaisen kauden vero ilmoitetaan normaalisti kausittaisella veroilmoituksella. Yritykset voivat kuitenkin vähentää palautukseen oikeuttavia arvonlisäveroja muista veroista, jotka maksetaan verotilille. Tämä tapahtuu ennen kuin kohdekauden verot maksetaan.

Blogit

Metsänomistaja voi olla alkutuottajana arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisäverollista toimintaa harjoittavan metsänomistajan on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Ilmoittautumista ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos liikevaihto jää tilikauden (12 kk) aikana alle 10 000 euron. Vapaaehtoinen hakeutuminen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin on perusteltua, koska metsätalouteen liittyy usein arvonlisäverollisia menoja. Arvonlisäverotuksen ulkopuolella toimimisesta on etua vain silloin, kun ostoja on vähän ja yrityksen tuotteet myydään suoraan kuluttajalle.

Maksujen ja palautusten käyttö perustuu veronkantolakiin

Tapauskuvaukset ilmensivät hyvin sitä, miten hankalasti maksujen ja palautusten käyttö on ylipäätään hahmotettavissa. Maksuilla on eri viitteet ja viitteillä tehdyt maksut kohdentuvat omilla erityisillä tavoillaan verojen suorituksiksi. Lisäksi yrityksillä on valittavina kolme erilaista palautusrajaa, jotka kohtelevat omia maksuja ja palautuksia vielä eri tavoin. Tuloveroille sen sijaan palautusrajaa ei voi asettaa lainkaan.

Korot ja seuraamusmaksut

Metsätaloudenharjoittajien ei tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos toimintaa verokauden aikana ei ole ollut. Tämä koskee siis metsätaloutta harjoittavaa luonnollista henkilöä, kuolinpesää ja verotusyhtymää, jotka ovat vuosi-ilmoittajia. Ilmoitus on kuitenkin annettava, jos metsätalouden lisäksi harjoitetaan muuta arvonlisäverollista toimintaa tai jos Verohallinto erikseen pyytää arvonlisäveroilmoitusta. 

Korot ja myöhästymismaksut

Metsätaloudenharjoittajien ei enää tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos toimintaa verokauden aikana ei ole ollut. Tämä muutos koskee jo verokautta 2016. Tämä koskee siis metsätaloutta harjoittavaa luonnollista henkilöä, kuolinpesää ja verotusyhtymää, jotka ovat vuosi-ilmoittajia. Ilmoitus on kuitenkin annettava, jos metsätalouden lisäksi harjoitetaan muuta arvonlisäverollista toimintaa tai jos Verohallinto erikseen pyytää arvonlisäveroilmoitusta.

Premier E-Taxfree on suhteellisen uusi yritys, joka on noussut haastamaan Global Bluen. Yritys tarjoaa samaa palvelua, mutta käyttää prosesseissaan nopeampia, nykyaikaisia toteutustapoja, esimerkiksi kuitin ja passin skannauksen. Global Blue-järjestelmässä kaikki tiedot pitää syöttää päätteeseen käsin – tämä kuluttaa aikaa. Rajanylityspaikalla haastaja on myös ripeämpi palvelija. Nopeus on kätevää asiakkaalle ja etenkin päämiehelle, sillä taxfree-tapahtumien tekeminen on yleensä kassaa kuormittava asia, johon mikä tahansa pieni helpotus on valtava helpotus!

Verkkokoulutus

Euroopan Yhteisöjen arvonlisäverojärjestelmän keskeisen periaatteen mukaan elinkeinotoiminnassa käytettävien tuotantopanosten arvonlisävero ei kuitenkaan saa jäädä kustannuksena tuotteiden myyntihintoihin. Sen sijaan arvonlisäveron piilevä vaikutus tulee olla poistettavista kaikista tuotantopanoksista, jotka kohdistuvat elinkeinonharjoittajan liiketoimintaan. Tämä periaate on voimassa riippumatta siitä, missä EU-maassa paikallista arvonlisäveroa sisältävä hankinta on tehty.

Juha Kuusala, ylitarkastaja, kansainvälinen petostorjunta, Verohallinto: Karusellipetoksiin liittyy aina, käytännössä aina kansainvälinen ulottuvuus eli vähintään kahden maan välinen kauppaketju. Kauppaketjut karusellipetoksessa usein ovat fiktiivisiä eli yritysjärjestely luodaan yksinomaan sen takia, että voidaan, saadaan alv-palautusta tai pienennetään verorasitusta vilpillisen keinoin.

Miten haetaan ALV-palautukset ulkomailta, esimerkiksi Englannista?

Englannista ja muista EU-maista voi hakea alv-palautuksia Vero/ Alveu –palvelun kautta yrityksen Katso- tai pankkitunnuksilla. Yritys saa käyttää myös asiainhoitajaa/agenttia hakemuksen laatimiseen. Arvonlisäveropalautusta hakevan yrityksen tulee olla Suomessa rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi. Arvonlisäveropalautussumman minimimäärä per kolme kuukautta tai kalenterivuosi vaihtelee hieman EU-maiden kesken. Myös hakemusten käsittely- ja palautusaika vaihtelee maittain.

Ajankohtaista

Alv-palautuksen hyödyt ovat ilmeiset. Esimerkiksi hankkimassamme Jyväskylän ydinkeskustan Syke-City 70,5 kolmiossa, jossa velaton hinta on 280.000 euroa ja myyntihinta on 94.000, alv-palautusta on mahdollista saada n.47.834 euroa (678€/m2). Näin ollen kolmiolle tulee myyntihinnaksi n. 46.000. Käytännössä tämä hinta on halvempi kuin Jyväskylän laitamilla olevien uusien yksiöiden ja jopa kaksioiden ja myyntihinnat.

Uutta lakia (palautusliikelaki) sovelletaan sellaiseen Suomen ja samalla EU:n rajan ylityspaikalla sijaitsevaan palautusliikkeeseen, josta maksetaan arvonlisäveron palautuksia jo matkailijoiden viedessä ostoksia EU:n ulkopuolelle. Lain mukaan luvanvaraista on siis sellainen palautusliiketoiminta, jossa toiminnan harjoittaja valvoo, että matkailijat vievät ostokset pois EU:n alueelta.

Suvarnabhumista Don Muangiin

Päästöoikeudella tarkoitetaan kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 3 artiklassa määriteltyjä kasvihuonekaasujen päästöoikeuksia, jotka voidaan siirtää mainitun direktiivin 12 artiklan mukaisesti, sekä muita päästökaupassa kelpaavia yksiköitä, joita toimijat voivat käyttää edellä mainitun direktiivin noudattamiseksi.