Press "Enter" to skip to content

Alapohjan tarkastus

Betoninen alapohja

Nykyään joudutaan rakentamaan myös kosteille ja heikosti kantaville rakennusmaille. Lisäksi rakentamisen kustannusten minimoimisen, kaavamääräysten ja käytettävyyden takia alin lattiataso on usein lähellä maanpinnan tasoa. Tällöin ryömintätilat ovat reilusti ympäröivää maanpintaa alempana. Nämä asiat heikentävät ryömintätilan kosteusteknistä toimintaa. Tuuletuksen toimivuus maanalaisissa tiloissa vaatii erityishuomiota.

Primary Sidebar

Maankosteus aiheuttaa tyypillisesti ongelmia 1970-luvun ja sitä vanhemmissa maanvastaisissa alapohjarakenteissa, koska näissä ei ole vielä ymmärretty tehdä kapillaarikatkoa alapohjan ja maanpinnan välille. Ongelmat näissä alkavat usein siitä, kun alapohjalle aletaan tehdä jotain muutoksia, kuten otetaan ennen kylmänä ollut kellaritila käyttöön, jolloin olosuhteet lämmityksen myötä muuttuvat otollisemmiksi homeen muodostukselle.

Ennaltaehkäise pientalon korjauskustannuksia!

1970 ja 1980 -luvuilla rakennettiin paljon pientaloja. Tällöin rakennetut talot kattavat 40 % asuinrakennuksiemme kokonaiskerrosalasta. Nyt tämä rakennuskanta on jo melkein vajaan 50 vuoden iässä ja tarvetta korjausrakentamiseen on pelkästään rakennusteknisen vanhenemisen perusteella. Korjauskustannukset ovat nousseet merkittävästi suuremmaksi kuin rakennuksen ylläpitokustannukset.

Maaperässä kulkeutuvat vedet sekä ulko- ja sisäilmasta peräisin oleva ylimääräinen kosteus pyritään poistamaan tilasta tuuletuksen avulla. Yleisiä virheitä ryömintätilan tuuletuksessa ovat väärin mitoitetut tuuletusaukot, tuuletuksen estyminen tilaa jakavien rakenneosien vuoksi, ryömintätilan pohjan virheellinen korkeusasema tai koneellisen tuuletuksen toimimattomuus.

Rakentaja.fi Keskustelut

Mikäli salaojakaivot ovat piilossa maan alla, saadaan ne paikallistettua kameralaitteiston avulla. Paikannuksen jälkeen kaivot kaivetaan esille. Jos kaivot ovat syvällä maan alla ja sijaitsevat vaikeakulkuisissa paikoissa, saadaan kaivot kaivettua helposti esiin suurtehoimurilla. Mikäli salaojien uusimiselle ei ole tarvetta, kaivot korotetaan maan pinnan tasolle jotta niiden huolto ja tutkiminen olisi tulevaisuudessa helpompaa.

TUULETETTU ALAPOHJA

Tarkastuksen hinta omakotitalolle on aina 750€ riippumatta asunnon koosta tai rakennuksen iästä. Ainoastaan ryömintätilaisen rakennuksen ryömintätilan tarkastuksesta veloitamme 150€ lisähinnan, joka sisältää myös 12kk ajan tehtävän ryömintätilan ilmankosteusmittauksen ja homeindeksin laskennan. Mahdolliset lisärakennukset voidaan tarkastaa samalla kertaa 150€ hintaan /kpl. Hinta on voimassa Uudenmaan, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen sekä Kymenlaakson alueella. Katso matkakulujen laskutusperuste tämän sivun alaosasta.

Ostajan erityinen selonottovelvollisuus & kuntotarkastus

Ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen voidaan olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Ostajan ennakkotarkastus- ja selonottovelvollisuus tarkoittaa, että kaupan kohde on tarkastettava huolella ja että kaupan kohteeseen liittyviin keskeisiin asiakirjoihin on tutustuttava. Selonottovelvollisuuden sisältö ja laajuus vaihtelevat tapauskohtaisesti sen mukaan, millainen kaupan kohde on (ikä, kunto) ja mikä on ostajan oman tietämyksen taso.

Perustustapa

Radonpitoisuuteen voidaan vaikuttaa perustustavan valinnalla. Perustusratkaisu vaikuttaa myös kohteessa tarvittavien radonteknisten ratkaisujen määrään. Alueilla, joilla on mitattu erittäin korkeita radonpitoisuuksia, perustusratkaisun valinnalla on suuri merkitys radontorjunnan onnistumiseen. Ratkaisevaa on, kuinka hyvin perustusratkaisulla estetään maaperän radonpitoisen ilman pääsy rakennuksen sisätiloihin.

Videot

A ja B ostajina olivat tilanneet 25.3.2013 kiinteistökauppaa varten yhdessä kiinteistön myyjien kanssa kaupan kohteena olleen omakotitalon kuntotarkastuksen X Oy:ltä. Tilaussopimuksen mukaan kuntotarkastus tuli tehdä noudattaen Asuntokaupan Kuntotarkastuksen Tilaajan ohjeita KH 90-00393 ja Suoritusohjetta KH 90-00394 sekä pääosin ainetta ja materiaaleja rikkomattomin menetelmin. Talo oli valmistunut 1990-luvulla ja siihen oli tehty laajennus vuonna 2000.

Päivitettyä tietoa Alfasta ja oikeuselämästä.

Alapohjan tarkastus

Korkein oikeus antoi helmikuun lopussa ennakkopäätöksen 2019:16, jossa otettiin kantaa ostajan ennakkotarkastusvelvollisuuden laajuuteen kiinteistökaupassa. Ennakkopäätös selventää erityisesti asuntokaupan kuntotarkastusraportissa todettujen riskien sekä lisäselvitys- ja korjaussuositusten merkitystä. Ennakkopäätöksen perusteella ostaja voi menettää oikeutensa vedota virheeseen, jos ei vaadi kuntotarkastusraportissa suositeltujen lisätutkimusten teettämistä ennen kauppaa.