Press "Enter" to skip to content

Aikuislukio englanniksi

Bilingual High School/Lukio Program

The Eira High School-program is a bilingual program leading to the Finnish High School Leaving Certificate, lukion päättötodistus. The Finnish National Curriculum for Adults specifies that students must complete 44 courses to gain the High School Leaving Certificate and the right to matriculate by taking the Matriculation Examination in Finnish, Ylioppilastutkinto.

Englanti (ENA)

Pakollisilla kursseilla 1–2 painotetaan opiskelutaitojen vankentamista, oman osaamisen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimista. Kurssista 3 lähtien kiinnitetään enenevässä määrin huomiota eri tekstilajien edellyttämään kieleen. Kursseilla 4–6 painotetaan kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja tiedon jakamisen välineenä. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti sekä suullista että kirjallista vuorovaikutusta. 

Helsingin aikuislukio

In Itä-Helsinki there are Finnish courses for illiterate adults. Courses are intended for people who cannot read or write in any language, whose reading and writing skills are weak, or who do not understand the Latin writing system. Participants in the course will learn the alphabet and numbers, and practice simple Finnish language, reading and writing. The course starts at level 0. Target level is A1.3.

Aikuislukion oppimäärään kuuluu vähintään 44 kurssia. Lukion oppimäärä koostuu pakollisista ja valinnaisista kursseista. Kursseja on tarjolla sekä lähikursseina aamulla, iltapäivällä ja illalla että verkkokursseina. Lähikurssien oppitunnit pidetään joko maanantaisin ja keskiviikkoisin tai tiistaisin ja torstaisin. Oppitunti on 85 minuutin pituinen. Iltapäivisin ja iltaisin on usein tarjolla myös omaan tahtiin – opiskelun kursseja.

Apuvalikko

Aikuislukiossa voi suorittaa englannin kursseja kahdella tasolla: perusopetuksen kertaavia kursseja sekä varsinaisia lukiokursseja. Lukiokursseja voit opiskella sekä lähiopetuksessa että joidenkin kurssien osalta myös verkkokursseina. Verkossa löytyvistä kursseista saat lisätietoa englanninopettajalta tai oppilaanohjaajalta. Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Peruskoulukurssit järjestetään vain lähiopetuksena.

Evening High School (Iltalukio)

Perusaste
Aikuislukion perusaste on peruskoulun yläkoulua ja keskikoulua vastaava kouluaste. Sen suorittamisesta koulun antama todistus vastaa peruskoulun tai keskikoulun päättötodistusta.
Perusasteelle opiskelijaksi pääsemisen edellytyksenä on, että opiskelijaksi ilmoittautuva ei ole oppivelvollinen ja että hän on käynyt vähintään kuusivuotisen kansakoulun tai hänellä on vastaavat tiedot ja taidot.

Järvenpään lukio on yksi Suomen suurimmista lukioista, joka toimii modernissa ja korkeakoulumaisessa koulurakennuksessa. Vuonna 1928 perustettu maalaiskylän yhteiskoulu on kasvanut nykyisiin mittapuihinsa kestävän ja pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena. Koulun koko mahdollistaa laajan ja monipuolisen kurssitarjonnan kaikissa lukion oppiaineissa. Runsas koulukohtainen kurssitarjonta mahdollistaa yhden oppilaitoksen sisällä monen erikoislukion palvelut.

Opiskelisitko kokonaan uuden kielen?

Ruotsin kielen taitoa tarvitaan suuresti kaupan, teollisuuden, kulttuurin ja politiikan alalla sekä useissa palveluammateissa. Lisäksi useaan valtion virkaan vaaditaan toisen kotimaisen kielen taito. Suomessa on myös ruotsinkielisiä korkeakouluja ja muita oppilaitoksia, joihin myös suomenkieliset ruotsia osaavat voivat hakea. Suomalaisia opiskelijoita on myös paljon opiskelemassa Ruotsissa. Lisäksi pohjoismaisen yhteistyön kieli on ruotsi ja se antaa paljon erilaisia mahdollisuuksia opiskella ja työskennellä eri pohjoismaissa.

You can start the school, if you can read and write with the Latin alphabet. We’ll be testing whether you are able to start the comprehensive school and  if you do, whether it will be at the elementary or the secondary stage of the studies. At the school you’ll be studying a lot of the Finnish language, but also some of English and the other subjects at the Finnish comprehensive school, in Finnish, for example maths and biology.

From the very beginning Lahden yhteiskoulu has been a private school. At first the school was governed by The Patrons’ Association and since 1950 by The Lahden Yhteiskoulu Foundation. The school premises were donated by the town in 1951. The extension called Siipi, the Wing, was constructed in six stages in 1956, 1958, 1964, 1988, 1993 and 2001. The old school building Museo, the Museum, finished in 1899 was completely reconstructed and renovated during the years 1994 and 1995.

Teemakesälukiot tarjoavat lukiolaisille ja muille toisen asteen opiskelijoille sekä opintojaan aloittaville mahdollisuuden syventyä itseään kiinnostavaan aiheeseen tai teemaan. Voit esimerkiksi syventyä Itämereen ja sen ekologiaan, äidinkieleen, vieraisiin kieliin, luonnontieteisiin tai matematiikkaan. Voit myös sukeltaa kansainväliseen tunnelmaan tai ratsastaa oppituntien ohella. Myös teemakesälukioissa voit suorittaa lukion oppimäärän kursseja, joiden hyväksiluvusta tutkintoosi voit sopia oman opinahjosi kanssa.

Ajankohtaista

1. Englannin kieli ja maailmani (ENA1) Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita, analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita englannin opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, opiskelijan elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.