Press "Enter" to skip to content

Äidinkieli englanniksi

Sanan äidinkieli käännös suomi-englanti

Tämä on RedFox Basic, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy. 

Suosituimmat

Tutkija havaitsi myös, että kun opettajat joutuivat opettamaan muulla kuin äidinkielellään, tukeutuivat he enemmän luennoivaan opetustapaan ja kävivät kaavamaisesti läpi etukäteen tekemäänsä materiaalia, pyrkien välttämään improvisointia tai hankalia kysymyksiä. Myöskin englanniksi opiskelevien ryhmissä oppilaat kysyivät vähemmän tarkennuksia. Kun oppilas todella ymmärsi asian, osasi hän kertoa sen ruotsiksi. Kun taas asia jäi epäselväksi, käytti oppilas selostaessaan asiaa mieluummin englantia ja toisteli opettajan lauseita.

Valitsekieli

Vieraassa kieliympäristössä  äidinkielen säilyminen on pitkälti kiinni omasta asenteesta ja aktiivisuudesta. Kaikki haastateltavat ovat päättäneet tehdä töitä äidinkielensä säilyttämiseksi.  He hakeutuvat suomenkielisiin tapahtumiin ja myyjäisiin juttelemaan suomeksi, kuuntelevat Mikko Kuustosta, Scandinavian Music Groupia ja Maija Vilkkumaata ja pyrkivät lukemaan suomeksi. Kiukkonen kirjoittaa perheelleen ja ystävilleen blogia suomeksi.

2014

Realia Group Oy ja sen tytäryhtiöt (”Realia Group”) keräävät ja käsittelevät henkilötietoja voidakseen harjoittaa liiketoimintaa ja täyttää laissa asetetut vaatimukset. Henkilötietoja voidaan kerätä asiakkaista, työntekijöistä, toimittajista ja muista henkilöistä, joihin Realia Groupilla on suhde. Tietosuojan tarkoituksena on suojella henkilöiden oikeutta yksityisyyteen henkilötietojen käsittelyn yhteydessä.

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Opistolainen kokoaa itselleen oman opintopolun. Tuo opintopolku on hyvä rakentaa niin, että se on mahdollisimman motivoiva – jotta se palvelee parhaiten opiskelijan omia tarpeita ja mieltymyksiä. Jokainen opistoon hakeva valitsee itselleen pitkän valinnan. Pitkän valinnan sisältämiä oppiaineita opiskellaan keskimäärin viisi tuntia viikossa. Seuraavassa listassa on muutamia keskeisiä asioita jokaisesta pitkästä valinnasta:

Kansainvälinen äidinkielen päivä 21.2.: Omakielinen opetus avaa lapselle tien ulos köyhyydestä

Oman äidinkielen näkeminen ensimmäistä kertaa kirjoitettuna on vahva kokemus, jota voi verrata jopa kuolleista heräämiseen. Ihminen tuntee olevansa tasavertainen muiden kanssa. Näin kertoo Aija Katriina Ahlberg, joka etiopialaisten kielityöntekijöiden kanssa luo kirjoitusjärjestelmää ja opetusmateriaalia kuudelle vähemmistökielelle eteläisessä Etiopiassa.

Ota yhteyttä

Yhdistävinä tekijöinä yksikön koulutuksissa ovat koulutusalojen suunnittelun, tuotannon, tuotteiden ja palvelujen digitalisoituminen ja älykkäiden järjestelmien jatkuva kehittyminen. Tietomallinnus ja erilaiset ilmiöiden similoinnit lisääntyvät päivä päivältä. Mittaaminen, monitorointi, energia-, laatu- ja ympäristöasiat sekä liiketoiminnan ja laadunhallinnan ymmärtäminen ovat tärkeä osa opintoja kaikissa yksikön koulutuksissa.

Äidinkielen opettajain liitto

Äidinkielen opettajain liitto on olemassa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajia varten. Liitto tukee jäseniä opetustyössä, huolehtii ajankohtaisten asioiden tiedottamisesta, seuraa koulutuspolitiikkaa ja toimii jäsentensä yhdyssiteenä. Liitto seuraa äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tilannetta koko maassa sekä auttaa opettajia erilaisissa opetukseen ja kouluun liittyvissä kysymyksissä.

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto antaa monipuoliset taidot ruoanvalmistus-, tarjoilu-, myynti- ja asiakaspalvelutehtäviin. Alan työpaikat ovat ravintoloissa, hotelleissa, henkilöstöravintoloissa, opiskelija- ja lounasravintoloissa, laivoilla, sairaaloissa, kahviloissa, pikaruokapaikoissa sekä juhlapalvelu- ja matkailuyrityksissä.

Etsi

Lapsi voi oppia kaksi kieltä joko samanaikaisesti tai peräkkäin. Kun lapsi oppii kasvuympäristössään kaksi kieltä ennen kolmea ikävuotta, puhutaan simultaanisesta kielenoppimisesta. Tällöin kielet rakentuvat rinnakkain erillisiksi järjestelmiksi. Samanaikainen kahden kielen oppiminen on tyypillistä perheissä, joissa äidillä ja isällä on eri äidinkielet, esim. suomi-englanti, ja molemmat vanhemmat puhuvat lapselleen säännöllisesti omaa äidinkieltään.

Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistossa Kokemäen yksikössä koulutetaan eläintenhoitajia, maaseutuyrittäjiä, puutarhureita, putkiasentajia ja floristeja. Huittisten yksikössä koulutetaan merkonomeja, datanomeja sekä annetaan liiketoiminnan ammattitutkinnon koulutusta myynnin ja markkinointiviestinnän sekä taloushallinnon osaamisaloilta. Oppilaitoksessa opiskelee noin 500 opiskelijaa. Henkilöstöä oppilaitoksessa on 55.

Merkittävimmät Metsähallituksen hankkeet liittyvät laajojen aluekokonaisuuksien käyttösuunnitelmiin sekä luonnonsuojelun ja luontomatkailun edistämiseen. Luonnonvarasuunnitelmat sekä suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat päivitetään hankemuotoisesti yhdessä alueiden muiden toimijoiden kanssa. Metsähallituksen luontopalvelut hyödyntää suojelualueilla mm. Euroopan unionin rahoitusta ja osallistuu yhteistyöhankkeisiin.

Kouluissa on ärsyttävää kun äidinkielessä annetaan tehtäväksi lukea joku kirja ja sitten tehdä joku kirjaesitelmä tai täyttää jotain kysymyksiä jotka liittyvät kyseiseen kirjaan.
Minkä takia ei voi pitää vaihtoehtoisesti esitelmää videopelistä tai elokuvasta, ovathan nekin yhtälailla kulttuuria? Wanhanaikaista tälläinen kirjojen pakotettu lukeminen, muutenkin hyvin moni jättää tälläisten kirjojen lukemisen ja tekee sen esitelmän lukematta edes koko kirjaa (muun muassa allekirjoittanut on aina näin tehnyt).