Press "Enter" to skip to content

Af gruppen org nummer

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

AF Gruppen

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Regnskapstall

Organization Number / Organisasjonsnummer, Name / Navn, FAGKO AS, Lilleakerveien 8, OSLO. ÅF INDUSTRY AS, Lilleakerveien 8, OSLO. ÅF (tidligere. ÅF og Pöyry er nå ett selskap · Nyheter. Urban Future Global Conference (UFGC) · Nyheter. ÅF fikk bronse i kategori mangfold på Magnet Awards. Åf Infrastructure AB (gymkprevefym.tk ) er et bedriftsrådgivning selskap i Stockholm, Sverige. Åf Infrastructure Ab (gymkprevefym.tk ) er et selskap i Stockholm, Sverige.

Haga Næringspark

Personuppgiftsansvarig för personuppgifterna vi behandlar är AF Gruppen/det enskilda företaget (juridisk enhet), men där AF Gruppen ASA administrerar det högsta ansvaret. Du kan ha kommit till denna policy genom något av AF Gruppens företag, och kan då kontakta detta om behandling av personuppgifter, men du kan naturligtvis också kontakta AF Gruppen central i samband med behandling av personuppgifter. Kontaktuppgifterna till AF Gruppen och alla koncernföretag är: Adress:

1. Administrasjon av opplysninger som du oppgir på nettstedet og besvarelse av konkrete henvendelser der personopplysninger er nødvendig for å kunne bistå deg. Dette kan typisk være: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Administrasjon av interesseskjemaer for prosjekter, visninger og utbedring av feil, markedsføring og nyhetsbrev. Behandlingen skjer på grunnlag av en avtale med deg.

Varsling av kritikkverdige forhold. Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Varsling hjelper AF Gruppen med å rydde opp i og unngå slike. AF Gruppen er et av Norges ledende entreprenør- og industrikonsern. Våre virksomhetsområder er Anlegg, Bygg, Eiendom, Miljø, Energi og Offshore. Energioppfølgingssystem. Som kunde av AF Energi & Miljøteknikk kan du her logge deg på vårt energioppfølgingssystem som viser ditt energiforbruk og hvilken.

Kontakt Af Offshore Mandal AS

Vi vil gjerne ha tilleggsopplysninger om bestiller og arbeidssted selv om dette ikke er et krav. Innenfor EHF-standarden benyttes feltet «AccountingCostumerParty/Party/Contact/ID» (Deres ref.). Dersom dette feltet er benyttet til prosjektnummer legges tilleggsopplysninger i feltet «ContractDocumentReference» (Kontraktsopplysninger).
Tilleggsopplysninger kan også legges som tekst på selve fakturaen dersom denne følger med.