Press "Enter" to skip to content

10 vuotisvastuu

Kerrostalokiinteistön 10-vuotistarkastus ja rakentajan 10-vuotisvastuu

Uuden asunto-osakeyhtiön virhetilanteisiin sovelletaan asuntokauppalain 4 lukua. Lain mukaan sekä ostajat eli osakkeenomistajat että asunto-osakeyhtiö voivat vedota virheisiin. Yhtiö vetoaa niihin virheisiin, jotka ovat yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvissa kiinteistön osissa. Ostajat vetoavat virheisiin, jotka liittyvät heidän hallinnassaan oleviin huoneistoihinsa.

Rahat, verot, työ & eläke, koti

(K): ”Kun kyseessä on korjaushanke, taloyhtiön hallitus tai yhtiökokous valitsee urakoitsijan, jonka kanssa tehdään urakkasopimus. Taloyhtiön kannattaa palkata avuksi rakennusalan ammattilainen. Näin työt saadaan kirjattua sopimukseen oikein. Urakan vastuut ja virheiden seuraamukset määräytyvät tavallisesti rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 98) mukaan.”

Rakennuslehden luetuimmat

Suomessa tilaajan pitää reklamoida virheistä viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Muuten hän voi menettää asiassa puheoikeutensa. Liuksiala pitää ehtoa kohtuuttomana. Rakennuttaja on harvoin seurannut niin tiiviisti työmaata, että havaitsi heti kaikki virheet. Esimerkiksi hän otti kosteiden tilojen kallistukset. Niitä harvemmin mitataan vastaanottotarkastuksessa, mutta onko puhevalta mennyt, jos kallistusvirhe nähdään vasta kun asukas on käynyt suihkussa? Ruotsissa riittää, että tilaaja reklamoi kolmen kuukauden sisällä vastaanotosta.

Korjausrakentamista koskien ei ole olemassa lainsäädäntöä, joka kategorisesti kieltäisi urakoitsijan vastuun lieventämisen tai lyhentämisen 10 vuoden pääsäännöstä. Rakennusurakoissa hyvin yleisesti käytettyihin rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998-ehdot) sisältyykin vakiona urakoitsijan vastuuta merkittävästi lieventävä ja lyhentävä kohtansa, ehtojen 30 §.

Vaikka asuntokauppalaki ei ole täysin selkeä vuositarkastuksen jälkeen ilmenneiden virheiden osalta, myyjän virhevastuu ei lakkaa vuositarkastukseen (toisin kuin esim. korjausurakoissa). Sellaisista rakennusvirheistä, joiden seuraus ilmenee vasta vuositarkastuksen jälkeen, voidaan yhä esittää vaatimuksia. Asuntokauppalaki ei määrää takarajaa tällaisille korvausvaatimuksille, mutta yleisesti vastuuseen on vedottava kymmenen vuoden kuluessa rakentamisesta ja kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun virhe on havaittu.

Osaomistusyhteisössä rakentamisvaihe päättyy, kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt yhteisön rakennuksen tai rakennukset kokonaisuudessaan käyttöön otettaviksi. Jos kysymys on uusien asuinhuoneistojen lisärakentamisesta, rakentamisvaihe päättyy, kun uudet asuinhuoneistot on hyväksytty käyttöön otettaviksi.

Myytävät asunnot

«Oman talouden hallinta on ensisijaista; itsellä pitää aina olla katto pään päällä ja maalaisjärjellä pärjää pitkälle. On oltava rehellinen itselleen, huomioitava oma maksukyky ja selvitettävä, että yhtälö toimii myös arjessa. Pitää laskea kassavirta ja päättää, paljonko laittaa omaa ja paljonko lainarahaa. Uusissa asunnoissa on mahdollista hyödyntää yhtiölainaa ja saada sijoittaminen käyntiin velkavivulla. Uudet asunnot pitävät myös arvonsa», Annika tiivistää napakasti asuntosijoittamisensa periaatteita.

Tilaajan ja urakoitsijan välillä oli 26.10.2006 tehty urakkasopimus yhdistetyn bussien huoltokorjaamon ja salibandyhallin rakentamisesta. Urakassa rakennettiin uusi hallirakennus huoltokorjaamolle ja salibandyhallille siten, että salibandytilat sijaitsivat huoltokorjaamon yläpuolella. Urakkaa koskeva kahden vuoden takuuaika päättyi lokakuussa 2009.

Omakotitalo on oman rakennusaikakautensa tuote

Kiinteistön ylläpito ja kunnossapito alkaa välittömästi rakentamisen jälkeen – heti, kun kiinteistö on otettu käyttöön. Kiinteistön elinkaari päättyy, kun kiinteistö mahdollisesti puretaan, mutta käytännössä pääosa taloyhtiöistä tai taloyhtiön omistamista kiinteistöistä lähtökohtaisesti pidetään kunnossa korjaamalla rakennusta osa-alue kerrallaan.

Tulevat käsittelyt

Valtuusto vastaa kuntalain 13 §:n mukaisesti mm. kaupungin strategioista ja muista tärkeimmistä tavoitteista, palvelumaksujen perusteista sekä hallinnon järjestämisen perusteista. Valtuusto asettaa tehtäviinsä kaupungin muut toimielimet ja täyttää tärkeimmät virat. Se päättää myös tärkeimmistä taloudellisista asioista, esimerkiksi talousarviosta ja eri toimialojen määrärahoista sekä tuloveroprosentista.

Albertinkatu 27b A, 00180 Helsinki4h+kt+ri

Nyt minua kiinnostaa erityisesti se seikka: onko nämä viat rakenteellisia vai jotain – minulle ainakin käsittämättömiä – muita vikoja, joista huoneiston omistaja on vastuussa? Luettuani netistä kymmenvuotistarkastuksista jäi myös sieltä vaikutelmaksi, ettei niillä ole muuta kuin merkitystä kuin muodollisuuden toteuttaminen. Oli näemmä väite, että taloyhtiön pitää todistaa rakennuttajan huolimattomuus ja perässä luki, ettei tämä yleensä onnistu.

Kuntoarvio koostuu kiinteistötarkastuksesta, kiinteistön kuntoa koskevasta yhteenvedosta,  kunnossapitosuunnitelmasta, jossa arvioidaan mm. kiinteistön tulevat korjaustarpeet seuraavan kymmenen vuoden ajalle (PTS) kustannusarvioineen. Kiinteistön kuntoarvio suositellaan suorittamaan ensimmäisen kerran alle 10 vuotta kiinteistön valmistumisesta ja sen jälkeen noin 5 vuoden välein.

Hakulomake

Kauppakirjaan voi myös laittaa mahdottomissa/epäilyttävissä tapauksissa ratkaisevan lauseen. Kiinteistö myydään korjattavaksi tai jopa purettavaksi. Kumpikaan ei poissulje sitä mahdollisuutta, että kiinteistössä ei voisi asua, jos sitä ei ole tarkistuksessa kelvottomaksi havaittu ja asetettu asumiskieltoon. Näin ja em. seikkoja mainiten, myyjä pääsee helpolla, mutta se vaikuttaa aina hintaan.

Post navigation

Suunnitteluvaiheen yksi merkittävä osa on käyttäjien ja tilaajan sitouttaminen lopputulokseen ja se jää KVR:ssä tekemättä. Perinteisessä rakennustavassa suunnitteluvaiheessa käyttäjän ja tilaajan toiveet saadaan toteutukseen mukaan. Enkä puhu toiveiden tynnyristä, vaan kaupungin tarpeen täsmennyksestä ja oppimisympäristöasiantuntijan suunnittelusta. Lisäksi tilojen käyttäjien sitouttaminen poistaa pelkoja siitä, että tiloissa esiintyisi jotakin myöhempää terveyshaittaa. KVR-mallissa tämä vaihe ohitetaan kokonaan.

Kohteessa otettu nyt laattoja pois ja vedeneristykset tehty puutteellisesti, kosteus noussut listoja pitkin ylöspäin eristyksen puuttumisen vuoksi. Rakennus tehty vuonna 2000-2002 ja isännöitsijä sanoi, ettei asunnoissa ole missään vedeneritystä ja puhunut nyt, että otetaan laina ja laitetaan kaikki kylppärit kuntoon? Eihän se nyt niin voi mennä? Eikös tässä olla nyt rakennusvaiheessa tehty virhe eristysten suhteen ja maksaja kuuluu olla joku muu kuin asunnon omistaja?

RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT – YSE 1998

Reklamaatiokuluvaraus sisältää rakennuttamistoimintaan liittyvät takuu- ja reklamaatiovaraukset sekä takuuajan jälkeisen ns. 10-vuotisvastuun. Reklamaatiokuluvaraus määritellään esitettyihin korvausvaatimuksiin ja kokemusperäisiin arvioihin perustuen. Reklamaatiokuluvarauksen mahdollinen realisoituminen tapahtuu 10 vuoden kuluessa raportointipäivästä.

Kohteen ominaisuus- ja lisätietolista

Asiakkaalla on oikeus koska tahansa peruuttaa antamansa suostumus muuttamalla käyttäjäasetuksia SokoPron käyttäjäprofiilin asetuksista. Oletuksena kaikilla SokoPron käyttäjillä on suoramarkkinointikielto koskien Grano Oy:n palveluita ja tämän takia kysymme erillistä ja vapaaehtoista suostumusta kohdassa ”Kyllä kiitos, haluan vastaanottaa SokoPron sähköpostimarkkinointia”.