Press "Enter" to skip to content

Yrityksen markkina-arvo

Tilaajille

Yrityksen arvo on vain harvoin sama kaikille ostajille. Toteutunut yrityskauppa ratkaisee hinnan. Kumpi olisi valmis maksamaan Outokummusta enemmän, Rautaruukki vai UPM? Rautaruukille kaupasta voisi olla strategista arvoa, mutta täysin toiselta toimialalta olevalle ostajalle puhuttaisiin korkeintaan hinnasta, joka saataisiin transaktiokulujen jälkeen, kun omistus realisoitaisiin välittömästi. Yrityksen arvo on usein myös eri ostajalle kuin myyjälle.

Yrityksen arvonmääritys

Määritellään yrityksen arvo miten tahansa, alarajana voidaan pitää yrityksen omaisuuden jälleenmyyntiarvoa (likvidaatioarvo), eli sitä mitä jää jäljelle, kun yrityksen omaisuus myydään ja velat maksetaan pois. Verottaja tosin pitää yrityksen käyvän arvon alarajana ns. substanssiarvoa, josta saadaan karkea näkemys vähentämällä yrityksen velat yrityksen varoista. (Tarkemmin substanssiarvoa määriteltäessä kirjanpidon lukuihin on tehtävä joitakin oikaisuja.)

Suomi

Tuottoarvon pohjautuvat menneiden vuosien ja erityisesti uusimpiin virallisiin tuloslaskelmiin. Jotta näistä saadaan mahdollisimman oikea tulos tulevien vuosien tulosennusteita varten, laskelmaan täytyy tehdä korjauksia eli ns. oikaisuja. Viralliset laskemat on tehty verotusta varten, eivätkä ne anna aina oikeaa kuvaa yrityksen rahantekokyvystä. Oikaisut voivat parantaa tai huonontaa virallista tulosta, mutta ne on silti tehtävä. Tässä asiantuntija-apu on usein tarpeen.

Onko hyvä yhtiö aina hyvä sijoitus?

Tunnuslukujen toinen hyödyllinen käyttötarkoitus on erilaisten yritysten luokittelu. Arvostusmittarit muodostavat perinteisen toimialajaottelun lisäksi erilaisia osakeluokkia. Niiden mukaan sijoittaja voi tarkistaa, onko salkussa tarpeeksi erilaisia osakkeita, jotta hajautus toimisi tehokkaasti. Esimerkiksi korkea osinkotuotto voi kertoa vakaan kannattavasta yhtiöstä, jolla ei ole huikeita kasvunäkymiä. Alhainen P/E- tai hinta/tasearvo voi kieliä yrityksen ja toimialan heikosta kasvupotentiaalista tai vaikkapa syklisistä riskitekijöistä.

Listautumisia on tehty viime vuosina vilkkaasti Helsingin pörssin päälistalle sekä vähemmän säännellylle First North -listalle. Maaliskuussa 2018 osake-emissiotilastossa nähtiin kasvua, kun Altia Oyj ja Harvia Oyj listautuivat Helsingin pörssin päälistalle. Uusia noteerattuja osakkeita laskettiin liikkeeseen 251 milj. euron arvosta maaliskuussa 2018. Näistä 219 milj. euroa merkittiin listautumisten yhteydessä1.

This item appears in the following Collection(s)

Markkinointitaustaisen toimitusjohtajan nimittäminen kasvattaa WKL:n tutkimuksen mukaan yrityksen pääoman tuottoastetta (ROA) sekä markkina-arvoa. Tilastollisesti tarkasteltuna markkinointitaustaisen toimitusjohtajan nimittäminen lisää WKL:n tuloksissa yrityksen markkina-arvoa suhteessa kirjanpitoarvoon keskimäärin 15%-yksikköä ja pääoman tuottoastetta 1,6 %-yksikköä.

Esimerkki: Henkilö A on ostamassa asuntoa, jonka myyntihinta on 100 000e ja asunnolla on yhtiölainaa 70 000e. Tätä asunto-osaketta ostaessa Henkilö A on vastuussa myös asuntoon kohdistuvasta yhtiölainasta, mikä tekee asunnon velattomaksi arvoksi 170 000e. Sama pätee myös yrityksen ostamiseen, eli jos yrityksen markkina-arvo olisi 50 miljoonaa euroa ja sillä olisi velkaa 10 miljoonaa euro, yrityskaupan myötä on vastuussa myös yrityksen lainoista ja täten ollen velaton kauppahinta olisi 60 miljoonaa euroa. (esimerkki on yksinkertaistettu eikä siinä ole otettu huomioon esim. preemiota).

Yrityskauppa on järjestely, jossa ostetaan toisen yrityksen liikeomaisuus (substanssi). Yrityskaupalla voidaan tarkoittaa myös yrityksen omistaman liiketoiminnan tai liiketoimintayksikön myymistä kokonaan tai osittain. Kilpailulaissa yrityskaupalla tarkoitetaan määräysvallan hankkimista, liiketoiminnan hankkimista, sulautumista yhteisyrityksen perustamista tietyissä tilanteissa.

Onko sinulla kysymys analyytikolle?

Loppuun vielä kysymys beta-kertoimesta. Nokian 12kk beta on 1,65 mikä on melko merkittävästi Helsingin keskiarvoa suurempi, onko tälle jokin looginen selitys? Vaikuttaako Nokian suuruus vai onko verkkoteknologiasektori erityisen suhdanneherkkä? Vastaavasti kasvuyhtiöillä, ainakin Etteplanilla, Lehdolla ja Qt:llä on melko matalat betat, joten sopiiko beta kasvuyhtiöiden suhdanneherkkyyden tarkasteluun vai rajoittaako markkinoita kovempi kasvu betan käyttöä? Tai onko beta-kertoimilla ylipäätään arvoa?

The Statistics Paper Series (SPS) covers methodological and conceptual issues related to central banking statistics, new statistical topics and techniques. The Statistics Paper Series is published to stimulate discussion and to contribute to informing the international statistics community about work on improving methodological standards, with the goal of ultimately attaining more comparable and higher-quality statistics from all economic areas and countries.

 
Päätöskurssien haku

Yrityksen elinkaaren kypsempään vaiheeseen ehtineiden, tuottavien yhtiöiden arvostaminen laskennallisesti onnistuu startup-yrityksiä helpommin. Yhtiöillä on näyttää liikevaihtoa ja kannattavuutta vuosien ajalta, joten erilaisia matemaattisia metodeja hyväksikäyttämällä voidaan määritellä yhtiön arvo. Seuraavassa käymme läpi muutaman arvonmääritysmetodin koskien nimenomaan kypsän kehitysasteen yhtiöitä.

Tilaa RSS

Hyvä esimerkki on IASB:n IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen -standardi. Siis ihan oma standardi käyvästä arvosta. Käyvän arvon merkitys on onnistuttu puristamaan 52 sivuun, minkä lisäksi on yli 160 sivua opastusta, kommentti-, tulkinta- ja ohjeistusmateriaalia. Yhtäkkiä nämä kaksi sanaa yhdessä ovat muodostaneet käsitehirviön, jonka tulkitseminen ja soveltaminen näyttäisivät vaativan merkittävästi aivokapasiteettia ja panostusta.

Small Cap -yhtiöiden edut

Yhtiöt voidaan jakaa markkina-arvon mukaan kolmeen kategoriaan. Kansainvälissä lähteissä markkina-arvoltaan suurimmat yhtiöt kuuluvat Large cap -kategoriaan, johon luokitellaan yhtiöt, joiden markkina-arvo on yli 10 mrd. Mid cap -yhtiöihin luetaan 2 – 10 mrd. kokoiset yhtiöt ja Small cap -yhtiöihin 250 milj. – 2 mrd. yhtiöt. Jakoon vaikuttaa pörssin suuruus. Esimerkiksi Suomessa suuryhtiön markkina-arvon alaraja on 1 mrd. ja pienyhtiön alle 150 milj. Markkina-arvoon liittyy tiettyjä luonteenpiirteitä. Alla on käsitelty markkina-arvoltaan pienten yhtiöiden osakkeiden ominaisuuksia.

Salkku

Monella toimialalla yritykset tarvitsevat laitteita, koneita tai ajoneuvoja erilaisten tuotteiden valmistukseen ja toimittamiseen. Ne imevät pääomaa ja yritys huomaa olevansa tilanteessa, jossa pääomamenot juoksevat vauhdilla ennen kuin tuloja on käytännössä vielä lainkaan. Joskus myös osalla asiakkaista saattaa olla todella pitkiä maksuaikoja. Tällöin yksi tapa vapauttaa pääomaa yrityksen toiminnan rahoittamiseen on Kalustoratkaisujen myynti ja takaisinvuokraus -palvelu.

Popmusiikin teosvienti suuntautui vuonna 2017 ennen kaikkea Keski-Eurooppaan, Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan. Suomalaisten tekijöiden ulkomaisille artisteille kirjoittamia kappaleita julkaistiin yhteensä 55, joita on kuunneltu Spotifyssa yhteensä yli 600 miljoonaa kertaa. Joukossa on useita julkaisualueidensa, esimerkiksi Ison-Britannian, Alankomaiden, Etelä-Korean ja Japanin sekä Yhdysvaltojen myyntilistoilla menestyneitä julkaisuja. 

Nämä kolme ihmistyyppiä rikastuvat todennäköisimmin

Paraskaan yritysanalyysi ei pysty kertomaan osakkeen todellista arvoa eikä luotettavaa hinnan vaihteluväliä, vaan ainoastaan karkean suuntaa-antavan arvion. Tässä mielessä kuka tahansa on pätevä arvioimaan yrityksen arvoa. Itse luotan kuitenkin analyyseihin, jotka selvittävät yrityksen näkymiä, suorituskykyä, kilpailuetua ja –asemaa, koska parempaakaan tietoa ei ole saatavilla.

1070/2017

Kaupankäynnin järjestämisestä rahoitusvälineillä ja rahoitusvälineiden kaupankäyntiin liittyvien tietojen julkistamisesta, kaupparaportoinnista ja kaupankäynnistä johdannaissopimuksilla säädetään lisäksi rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 600/2014, jäljempänä EU:n rahoitusvälineiden markkinat -asetus.

Kuinka voimme auttaa?

Siili Solutions Oyj:n hallitus päätti 24.1.2019 optio-oikeuksien antamisesta Siili Solutions Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden henkilöstölle yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2018 antaman valtuutuksen perusteella. Optio-oikeudet annetaan osana yhtiön käynnistämää osakesäästöohjelmaa vastineena ohjelman osallistujien säästöillä ostetuille yhtiön osakkeille. Siili Solutions Oyj:n osakesäästöohjelman toiselle säästökaudelle ilmoittautui mukaan noin 120 yhtiön työntekijää.