Press "Enter" to skip to content

Yhteisöveron maksaminen

Listaamattoman osakeyhtiön osinkojen maksu – perustiedot uudelle yrittäjälle

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien jäännösvero, ennakkoverot ja lisäennakko maksetaan yhteisöjen tuloveron viitteellä. Viitenumero on sama yhteisön kaikille tuloveroille. Maksu käytetään tuloveroihin eräpäiväjärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan. Maksu käytetään myös sellaisille jo määrätyille tuloveroille, jotka erääntyvät myöhemmin.

Veroarkistot

Suurin osa yrityksen menoista on yleensä vähennyskelpoisia. Kaikki osakeyhtiön menot eivät kuitenkaan niitä automaattisesti ole. Osakeyhtiö voi vähentää tuloksestaan pääsääntöisesti kuluja, jotka syntyvät suoraan yritystoiminnan harjoittamisesta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vakuutukset, palkat, toimistotarvikkeet, perustamismenot, myyntisaamiset ja edustusmenot 50 % asti. Edellisten vuosien tappioita voi vähentää tuloksesta seuraavan kymmenen verovuoden ajan.

Päävalikko

Sen määrittämiseksi, onko tuotteet tarkoitettu omaan käyttöön, EU-maiden on otettava huomioon kaikki asiaan liittyvät tekijät, muun muassa tuotteiden määrän. EU-maat voivat asettaa ohjetasot, joiden mukaan määritetään, onko tavarat tarkoitettu yksityishenkilön omaan käyttöön. Ohjetasojen vähimmäismäärät ovat seuraavat:

Katso taulukosta, missä kunnissa yhteisöverojen maksu kasvoi suhteellisesti eniten

Yhteisöverojen maksaminen kasvoi viime vuonna suhteellisesti eniten yrityksillä, joiden kotikunta on Kaskinen. Kaskislaisten yritysten vuonna 2013 maksama yhteisöveron määrä yli nelinkertaistui vuoteen 2012 verrattuna. Ruotsinkielisellä Pohjanmaalla sijaitseva pieni rannikkokaupunki nousi ykköseksi kalastusyritys Hellströms Fiskin kasvaneen tuloksen ansiosta.

Verkkokoulutus

Yrityksen ja yrittäjien verotuksessa tärkeintä on sovittaa verot ja maksut yrityksen kassavirtaan, vasta sen jälkeen voi sopia verojen määrästä. Yrityksen veroista ja julkismaksuista kaksi kolmasosaa maksetaan ennen, kuin vastaavaa tuloa on käytössä. Laman kourissa kassavirran hallinta on entistä vaikeampaa, koska asiakkaat maksavat yhä myöhemmin. Etenkin suuryritykset vaativat pitkiä maksuaikoja, joihin ne ottavat omavaltaisesti lisäaikaa. Esimerkiksi arvonlisäverot tulevat yhä useammin maksuun ennen, kuin on yritys itse on saanut rahaa laskuista.

Main navigation

Toimialakohtaisessa tarkastelussa eri toimialat on esitetty suuruusjärjestyksessä. Suurimpana pidetään sitä toimialaa, jonka yhteenlaskettu palkkojen ennakonpidätysten, sosiaaliturvamaksujen, yhteisöverojen ja ympäristöverojen määrä on suurin. Toimialat eivät ole vertailukelpoisia keskenään, sillä eri toimialoilla toimivien yritysten määrä vaihtelee. Toimialakohtainen tarkastelu paljastaa sen, että eri toimialoilla verolajien suhteelliset osuudet maksetuista ja tilitetyistä veroista vaihtelevat suurestikin.

Lisätietoa osinkoverotuksesta:

Muun toiminnan tulolähteeseen kuuluu sellainen tulo, joka ei ole elinkeinotoiminnan tai maatalouden tuloa (TVL 2 § 1 momentti). Tätä periaatetta sovelletaan myös arvopaperisijoittamiseen. Muun toiminnan tulolähteeseen voi kuulua arvopaperisijoittamisen ohella myös ulkopuoliselle vuokratusta huoneistosta tai kiinteistöstä saatu vuokratulo.

KL Nyt

Yhteisöveron tuotot jaetaan valtion ja kuntaryhmän kesken. Valtion osuus verovuoden 2016 yhteisöverosta on 69,08 prosenttia ja kuntaryhmän osuus on 30,92 prosenttia. Kuntaryhmään kuuluvat kunnat ja seurakunnat. Kuntaryhmän sisällä yksittäisten kuntien osuus määräytyy yritystoimintaerän ja metsäerän perusteella. Metsäerä on tavallisesti varsin pieni suurimmassa osassa Suomea, Lapin ja Itä-Suomen pinta-alaltaan suurissa kunnissa vaikutus on suurempi. Yritystoimintaerä lasketaan kahden viimeksi vahvistetun verovuoden perusteella.

Osingonmaksuohje listaamattomalle osakeyhtiölle

Yhteisön ja yhteisetuuden ennakon täydennysmaksu on koroton, kun se maksetaan verovuodelle 2017 ja sen jälkeisille verovuosille 31.10.2017 mennessä. Jatkossa yhteisöt ja yhteisetuudet voivat täydentää ennakkoperintäänsä yhden kuukauden ajan verovuoden päättymisestä korottomasti. Marraskuusta 2017 alkaen lisäennakon maksaminen on korollista niille yhteisöille ja yhteisetuuksille, joilla päättyy tilikausi tammi-syyskuussa vuonna 2017. 

Alv-rekisteriin kuuluminen on pakollista, jos yrityksen liikevaihto ylittää 10 000 euroa vuodessa. Tietyt alat (esim. terveyden- ja sairaanhoitopalvelu) eivät ole alv-velvollisia, eivätkä näiden alojen toimijat voi hakeutua alv-rekisteriin. Kuitenkin alle alv-rajan jäävät, “vapaisiin” toimialoihin kuuluvat yritykset voivat hakeutua vapaaehtoisesti alv-velvollisiksi. Miksi sitä kannattaa harkita?

Yleishyödyllinen toiminta on verovapaata

Toinen verovapauden edellytys on yleishyödyllisyys. Yleishyödyllisen yhdistyksen on toimittava yleiseksi hyväksi. Se tarkoittaa sitä, että yhdistys ei toiminnassaan voi keskittyä pelkästään varojen hankkimiseen tai suljetun henkilöpiirin hyväksi toimimiseen. Pelkkä säännöissä mainittu ylevä tavoite ei riitä; yhdistyksen täytyy myös oikeasti toimia omaa kaveriporukkaa, sukua tai saman toimialan firmoja laajempien kansalaispiirien hyväksi.