Press "Enter" to skip to content

Yhteisesti omistetun asunnon myynti

Selaa lakitietoa

Avioliitossa vallitsee omaisuuden erillisyyden periaate. Puolisot omistavat toisistaan riippumattomasti. Asuntojakin voidaan omistaa siten, että asunnon omistaa vain toinen puoliso tai siten, että molemmat omistavat samaa asuntoa. Yhteisesti omistettua asuntoa ei saa myydä ilman toisen omistajan suostumusta. Tämä ei onnistukaan, koska kauppakirjassa pitää aina olla kaikki omistajat myyjänä.

Asunto myyntiin erotilanteessa – mitä vaihtoehtoja on ja miten pulmatilanteet ratkaistaan?

Kun asuntoa lähdetään erotilanteessa myymään, yleisimpiä vaihtoehtoja on kaksi: joko toinen osapuoli lunastaa asunnon itselleen tai asunto myydään yhteisellä päätöksellä ulkopuoliselle. Kiinteistönvälittäjä arvioi kohteen myyntihinnan, jonka mukaan toinen osapuoli lunastaa osuuden itselleen. Jos asunto myydään ulkopuoliselle, kaupasta saadut rahat jaetaan osapuolille siinä suhteessa kuin avioliittolaki määrää.

Puolison suostumus vaaditaan yhteisen asunnon myyntiin

Omistava puoliso tarvitsee tiettyihin oikeustoimiin puolison suostumuksen, vaikka luovutuksen kohteena oleva omaisuus kuuluisi vain luovuttajalle. Vallinnanrajoitukset kohdistuvat puolisoiden yhteiselämän kannalta tärkeän omaisuuden luovuttamiseen eli tyypillisimmin myymiseen. Puoliso ei saa ilman toisen puolison suostumusta myydä kiinteää omaisuutta tai asuinhuoneistoa, joka on tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina.

Avioerotilanteessa suoritetaan ositus

Lähtökohtana asumishyötykorvauksen määrittämiselle on asunnosta maksettava käypä vuokra käyttökuluineen. Jos kysymyksessä on yhteisesti omistettu asunto, vertailukohtana on käyvän vuokran puoliosuus. Vuokrasta vähennetään ne kustannukset, jotka yleensä vuokraustilanteessakin ovat omistajan maksettavia. Tällaisia eriä ovat yhtiövastikkeet, kiinteistöverot ja kiinteistön vakuuttamisesta aiheutuvat kulut.

Elääkö leski herroiksi?

Usein tilanne on kuitenkin sellainen, että ostaja ei ole halukas maksamaan pyydettyä hintaa tai ei ole valmis muihin myyjän asettamiin ehtoihin. Tällöin asunnon kauppaa edeltää neuvotteluvaihe, jonka aikana ostaja tekee asunnosta tarjouksen. Myyjä joko hyväksyy tehdyn ostotarjouksen tai tekee vastatarjouksen. Tällä tavalla edetään tavoitteena se, että päästään tilanteeseen, jossa myyjän ja ostajan ajatukset kohtaavat ja kauppa syntyy. 

Osituksen yhteydessä tapahtuvat omistajanvaihdokset ja niihin liittyvä varainsiirtoverotus

Eniten riitoja erotilanteissa syntyy omistussuhteista. Avopuolisoiden välillä ei ole avio-oikeutta vastaavaa oikeutta toisen omaisuuteen vaan omistussuhteet määräytyvät yhteisomistuslain mukaan. Oikeus hyvitykseen ei ole henkilökohtainen, vaan se siirtyy kuoleman jälkeen avopuolison perillisille. Hyvitysvaatimuksen voi vastaavasti tehdä myös avopuolison perillisille.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Ositus tarkoittaa erotilanteessa olemassa olevan omaisuuden jakamista. Mikäli avioehtoa ei ole tehty, molempien omaisuus lasketaan liiton päättyessä yhteen ja puolitetaan tasan molemmille. Näin tehdään myös siinä tapauksessa, jos toisen omaisuus on merkittävästi suurempi tai pienempi kuin avioliittoa solmittaessa. Kannattaa huomioida, että myös omistettu yritys tai sen osa kuuluu tasattavaan avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen.

Myyntivoiton laskeminen

Hankintameno-olettama voidaan vähentää hankintamenon sijaan, jos se tuottaa edullisemman lopputuloksen verovelvolliselle. Hankintameno-olettama on 20 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu alle 10 vuotta. Olettama on 40 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta. Hankintameno-olettamaa käytettäessä syntyy aina luovutusvoittoa. Olettamaa käytettäessä ei saa vähentää muita kuluja. Jos lahjaksi saatu omaisuus myydään ennen kuin on kulunut vuosi lahjoituksesta, hankintamenona pidetään joko lahjan antajan hankintamenoa tai 20 prosentin hankintameno-olettamaa.

Yhteisen alueen jako

Hyvän vuokrasopimuksen tekemistä helpottavat käytettävissä olevat vuokrasopimuslomakkeet. Lomakkeita käytettäessä varmistetaan, että sopimuksessa tulevat huomioiduiksi kaikki välttämättömät asiat. Valmiita lomakkeita voi täydentää liitteillä, mikäli lomakkeissa ei ole riittävästi tilaa omille erikoisehdoille. Vuokraturvan palveluun kuuluu kaikkien vuokrasopimuksiin ja lomakkeisiin liittyvien asioiden hoitaminen vuokranantajan puolesta.

Ositus selventää

Avioeron jälkeen kulut yleensä kasvavat. Kun perheen kulut ovat ennen jakautuneet kahden ihmisen kesken, eron jälkeen molemmat puolisot vastaavat menoistaan yksin. Yhteinen koti on usein pariskunnan suurin yhteinen omaisuus ja siihen kohdistuu suurin laina. Laina voi olla yhteinen tai molemmilla puolisoilla voi olla omat lainat. Yhteisen kodin lisäksi puolisot voivat omistaa yksin tai yhteisesti muutakin omaisuutta, kuten auton, vapaa-ajan asunnon, rahastoja tai muita sijoituksia.

Sijoitusasunnon myyntivälityspalvelut

Takio LKV tarjoaa pääkaupunkiseudun osaavia myyntivälitysammattilaisia yhteistyökumppaneiksesi. Meillä on tiedossa alueen asuntojen toteutuneet kauppahinnat talokohtaisesti sekä laaja kokemus asuntokaupan alalta. Onnistuneen sijoitusasunnon myynnin lähtökohta onkin oikea hinnoittelu ja asunnon ollessa vuokrattu: oikea vuokrataso, huolella laadittu vuokrasopimus sekä hyvin valittu vuokralainen sekä onnistunut yhteydenpito myyjään ja vuokralaiseen myynnin eri vaiheissa.