Press "Enter" to skip to content

Yhteinen sähköliittymä

Pientuotannon liittäminen

Mikäli kiinteistö sijaitsee Loisteen verkkoalueella, kiinteistön omistusmuutoksen jälkeen tulee uuden omistajan ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme puh. 0800 9 2000 sähköliittymän omistus- ja sopimusoikeuden siirtämiseksi. Mikäli sähköliittymän siirrosta ei ole sovittu edellä mainitussa asiakirjassa, liittymä tulee siirtää uudelle omistajalle kaikkien osapuolten allekirjoituksin liittymissopimuksen siirtosopimuksella. Sopimuksen siirtämisestä emme peri maksua.

Vihreä sähköverkko tarvitsee energiayhteisöjä ja uusia kulutusjoustomalleja

Työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmän keskiviikkona 24.10. julkistama raportti asettaisi kerrostaloasujat samalle viivalle muiden pientuottajien kanssa: jos sähkö ei kulje yleisen jakeluverkon kautta, siitä ei pitäisi maksaa siirtomaksua. Muutos voi edellyttää mittauslaitedirektiivin tai vähintään sen tulkinnan muuttamista.

Tilaa uusi sähköliittymä

Huom. Alle 3x80A sähköliittymille, joille tulee yksi sähkönkäyttöpaikka ja joihin Caruna rakentaa sähköverkkoa, ei tarvitse tilata mittauskeskusta. Toimitamme tontille yhdistelmäkaapin, jota voit käyttää talonrakennuksen aikana sekä rakentamisen jälkeen mittauskeskuksena. Yhdistelmäkaapista on mainittu sähkön liittymissopimuksessa. Mikäli tontillesi tulee yhdistelmäkaappi, sähköurakoitsijan on hyvä tietää, ettemme tarvitse häneltä yleistietolomaketta.

Viimeisimmät artikkelit

Voidaksemme suunnitella liittymän tarvitsemme ennakkotiedot rakennuspaikasta, liittymän koosta, suunnitellusta lämmitysmuodosta ja pääkeskuksen (mittarikeskuksen) sijainnista sekä tiedon, milloin liittymää tarvitaan. Tiedot ovat rakennuksen asemapiirroksessa ja sähkösuunnitelmassa. Ensivaiheessa riittää kartta, jossa näkyy rakennuspaikan sijainti. Sovimme tarvittaessa yhteisestä käynnistä paikan päällä, jolloin voimme selvittää mahdolliset liittymissuunnat, pääkeskuksen sopivan sijainnin ym.

Yhteystiedot

Marian muutti syrjäiselle maaseutualueelle Romaniassa ja halusi uuteen taloonsa sähköliittymän. Useat sähköyhtiöt ilmoittivat hänelle, ettei niiden verkko kattanut kyseistä aluetta. Lopulta Marian sai kansallisen sääntelyviranomaisen kautta selville, mikä verkko-operaattori vastasi alueen sähköpalvelujen tarjonnasta. Marian otti yhteyttä tähän sähköyhtiöön, joka liitti talon sähköverkkoon.

Voimmeko auttaa?

Arvioimme puunkaatoavun tarpeen tapauskohtaisesti. Saat apua, kun kaadettava puu on liian lähellä sähkölinjaa ja puu voi vaurioittaa kaatuessaan sähköjohtoja tai kaatajalla on sähkötapaturman riski.  Vähimmäisetäisyys pienjännitejohtoon on kaksi metriä ja suurjännitejohtoon (keskijännite) kolme metriä. Tällä tarkoitetaan ihmisen kehon osan, raivaustyökalun tai kaadettavan puun oksien etäisyyttä sähköjohdosta.

Sähköenergian mittaus sijoitetaan mittauskeskukseen eli pääkeskukseen. Pääkeskuksen sekä liittymisjohdon hankkii asiakas. Mittauskeskus tulee omakotitaloissa asentaa ulkotiloihin, johon on aina vapaa pääsy. Rivi- ja kerrostaloissa mittareille tulee olla aina vapaa pääsy esimerkiksi putkilukossa olevan kiinteistön yhteisten tilojen avaimen avulla. Kiinteistön omistajan tulee huolehtia esteetön pääsy sähkömittarille. Liittymisjohdon tyyppi on omakotitaloissa tavallisesti AXMK 4×25. Liittymisjohdon poikkipinnan määrittelee sähkösuunnittelija.

1 Kiinteistökaupat

Jos kiinteistö on useamman kerran luovutettu ennen kuin lainhuutoa tai kirjaamista haetaan, ostajan on suoritettava vero viivästyskorotuksineen myös niistä aikaisemmista luovutuksista, jotka on tehty lainhuuto- tai kirjaamishakemusta edeltäneiden 10 vuoden aikana (VSVL 9 §). Jos kiinteistö on ostettu pakkohuutokaupalla (käsittää myös ulosottolaissa tarkoitetun vapaan myynnin), aikaisemmista luovutuksista ei ole kuitenkaan suoritettava veroa.

Saimme kaiken mitä halusimme, mikään muutos ei ollut ongelma

Iso-Lamujärvi ympäristöineen on kehittynyt vilkkaaksi kesänviettopaikaksi. Järvi on kaunis erämaajärvi kirkkaine vesineen. Alueella on vilkasta lomatoimintaa sekä kesällä että talvella. Järven rannalla on kirjalija Pentti Haanpään kesäpaikka, Korpelainen, joka on entisöity 1950-luvun tyyliseksi. Järven rannoilla on myös vuokrattavia lomanviettopaikkoja ja pienimuotoista matkailutoimintaa.

Kiitos yhteydenotosta!

Kyllä voi. Maanomistaja voi mahdollisesti hakea korvauksia kunnan rakennuslautakunnan tekemän johdon sijoittamispäätöksen jälkeen tai luonnonsuojeluviranomaisen tekemän suojelupäätöksen (esim. luontotyypin rajaaminen tai eliölajin esiintymispaikan suojelu) seurauksena. Korvauksesta tulisi ensisijaisesti sopia, mutta jos sopimukseen ei päästä, voivat johdon rakentaja, maanomistaja ja suojeluviranomainen kukin hakea toimitusta korvauksen määräämiseksi. Korvausvelvollinen maksaa lähes aina toimituksen kustannukset, vaikka korvauksen saaja olisi hakijana.

Sähköliittymät & katuvalaistus

Uuden yhtiön perustavat infrapalveluita tuottava Elvera Oy sekä sähköverkkoyhtiöt Kymenlaakson Sähköverkko Oy, Lappeenrannan Energiaverkot Oy ja Järvi-Suomen Energia Oy. Pääomistajana toimii Elvera Oy 40 prosentin osuudella ja sähköverkkoyhtiöt omistavat kukin 20 prosenttia yhtiöstä. Perustettavan yhtiön kotipaikka on Mikkeli ja toimitusjohtajaksi on valittu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n käyttöpäällikkö Harri Nummenpää. Uuden yhtiön nimi julkaistaan myöhemmin ja toiminta käynnistyy lähikuukausina.

Tule meille töihin!

Vierimetsän käsittelyssä toteutetaan tekopökkelöitä. Teköpökkelö tehdään mieluiten vähempiarvoisesta lehtipuusta katkaisemalla puun runko n. 2-5 metrin korkeudelta. Muutamassa vuodessa elävänä katkaistu puu lahoaa ja siihen muodostuu omanlainen lahopuulajistonsa. Lisäksi metsänhoitoyhdistyksen ja yhteistyökumppaneiden aineiston pohjalta pystytään huomioimaan muut tärkeät luonnon elinympäristöt.

Rakuunamäki rakennettiin alun perin vuosina 1889-1893 suomalaiselle rakuunarykmentille. Venäläisille joukoille rakennettiin uusia rakennuksia 1910-luvulla. Alueelle rakennettiin tuolloin uusien tiilikasarmien lisäksi talleja ja muita varuskunnan rakennuksia.  Rakuunamäen kasarmialue on säilynyt pääosin alkuperäisessä muodossaan. Rakennuksen lähiympäristössä sijaitsee pääasiassa entisiä kasarmirakennuksia, joita on osin muutettu mm. asuin- ja toimistokäyttöön sekä uusia asuinkerrostaloja.

Kohdetta välittää

Siihen ne yhtäläisyydet sitten loppuvatkin. Nimittäin sähkön ostaminen on tavattoman paljon monimutkaisempaa ja hankalampaa kuin nettiliittymän ostaminen. Nettiliittymän halutessaan syötetään palveluntarjoajan webbisivulla osoite, ja sen jälkeen tarjolle ilmestyvät vaihtoehdot hintoineen, joista sitten voi valita haluamansa, ja muutamalla napsautuksella sitten bitti alkaa kulkemaan piuhassa.

Tilaa maksuton arviointi

Alueelle saa sijoittaa enintään 2-kerroksisia asuinrakennuksia ja tarvittavia varasto-, huolto tms. rakennuksia. Yhdelle rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asunnon. Muodostettavan rakennuspaikan vähimmäiskoko on 5000 m2 ja kokonaisrakennusoikeus on 350 k-m2. Asuinrakennuksen etäisyyden keskiveden korkeuden määrittämästä rantaviivasta tulee olla vähintään 50 m ja kokonaispinta-alaltaan enintään 30 k-m2 suuruisen ja harjakorkeudeltaan 3,5 m rantasaunan etäisyyden vähintään 10 m.