Press "Enter" to skip to content

Y säätiö ostaa

Y-Säätiö on perustettu 1985

Tilanne oli kestämätön. Lääkäri Ilkka Taipale ja Helsingin silloinen apulaiskaupunginjohtaja Heikki S. von Hertzen ryhtyivät ideoimaan säätiötä, joka helpottaisi asunnottomuutta kokevien tilannetta. Y-Säätiö perustettiin joulukuussa 1985. Y-Säätiön ensimmäiseksi toiminnanjohtajaksi valittiin VTM Hannu Puttonen, joka toimi toimitusjohtajana aina eläköitymiseensä asti vuonna 2012.

Y-Säätiö ostaa VVO-konsernilta 8 600 vuokra-asuntoa

Y-Säätiö-konserni on sopinut 30.11. VVO-konsernin kanssa 8 631 ARA-vuokra-asunnon ostamisesta. Asunnot siirtyvät säätiön hallintaan vuodenvaihteessa. Y-Säätiö omistaa jatkossa 16 300 asuntoa, mikä tekee siitä suurimman valtakunnallisen yleishyödyllisen vuokra-asuntojen omistajan. Asuntojen määrällä mitattuna Y-Säätiö on jatkossa myös Suomen neljänneksi suurin vuokranantaja.

”Kaupasta on ennakkoon keskusteltu mediassa, koska on oltu huolissaan, siirtyvätkö kaupassa myös vuokrissa kerätyt korjausvarat. Aran mukaan ei ole arava- ja korkotukilainsäädännön hengen mukaista myydä kaikki vuokrakiinteistöt ja jättää vuokrissa kerätyt korjausrahat myyjäyhtiölle. Ara on pitänyt parempana, että kauppa olisi toteutettu siten, että olisi voitu varmistaa asukkailta kerättyjen varojen siirtyminen kokonaisuudessaan kaupan mukana uudelle omistajalle. Nykyinen lainsäädäntö ei anna Aralle mahdollisuutta puuttua asiaan”, Aran tiedotteessa todetaan.

Asumisen ja työn yhdistävät kokeilut nimettiin Uuraaksi. M2-Kotien Uuras-kohteita voi kutsua living lab taloiksi, joissa samaan aikaan eletään sekä tutkitaan ja testataan uusia palveluita, joiden avulla asukkaiden työnteon ja asumisen voisi yhdistää. Näitä asumisen ja työn yhdistäviä palveluita kehitetään yhdessä asukkaiden ja erilaisten kumppaneiden kuten jakamistalouden palvelutuottajien kanssa.

Tweet with a location

Rakennusten ostoenergian tarvetta optimoidaan jäteveden lämmön talteenotolla ja energiatehokkaalla vesikiertoisella lattialämmityksellä. Huoneistokohtainen ilmanvaihtojärjestelmä hyödyntää korkealla vuosihyötysuhteella lämmön talteenottoa. Energiaa pyritään säästämään myös sillä, että talojen porrashuoneet suunnitellaan puolilämpimiksi. Rakennuksissa on lisäksi varaus aurinkopaneeleille.

Suviseurat Muhoksella

Aamulla 14.12.2015 VVO ja Y-säätiö allekirjoittivat aiesopimuksen kaupan toteuttamisesta. Samaan tilaisuuteen heti allekirjoituksen jälkeen oli kutsuttu paikalle myös Aran ylijohtaja Hannu Rossilahti, jolle informoitiin kaupan kokonaisuus, tavoiteaikataulu sekä suunniteltu toteutusmekanismi. Ara on myöhemmin esittänyt väitteitä, ettei ole ollut tietoinen kaupan toteutuksesta. Nämä väitteet ovat vääriä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste: Palvelun käyttäjien henkilötietoja käsitellään, jotta voimme tunnistaa palvelun käyttäjät ja varmistaa, että oikeat henkilöt käyttävät palvelua ja pääsevät vain heille tarkoitettuihin palveluihin sekä näkevät vain heille tarkoitetut sisällöt. Tietoja voidaan käyttää myös palvelumme toteuttamiseen ja kehittämiseen, tietoturvaan liittyvien kysymysten ratkaisemiseen, asiakaspalveluun sekä palveluun liittyvien tiedotteiden välittämiseen.

Vuokratalojen rakentamisessa Y-säätiö toimii myös yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Viime vuosina säätiö on toteuttanut useita mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen kohteita, joihin itsenäisten asuntojen lisäksi on suunniteltu tilat asumisen tukipalveluita varten. Tukitalojen toiminnasta vastaavat yhteistyöjärjestöt ja kunnat joko suoraan tai kilpailuttamiensa yritysten ja järjestöjen kautta.

Kaikki asunnonhakijat samalla viivalla

Ehdotuksen mukaan välivuokrauksella voitaisiin saada vuokra-asuntoja nopeasti tarjolle, sillä siinä hyödynnettäisiin olemassa olevaa asuntokantaa. Kaikki osapuolet hyötyisivät: asunnontarvitsija löytäisi kohtuuhintaisen kodin, Y-Säätiö ja kaupungit takaisivat vuokranmaksun vuokranantajalle, ja kunnat saisivat helpotusta asuntopulaan. Maahantulijat asuisivat tavallisissa asunnoissa eri asuinalueilla ja kiinteänä osana muuta yhteiskuntaa, mikä on keskeistä kotoutumisen onnistumiselle. Välivuokraus voisi käynnistyä jo 1.5.2016.

Ajankohtaista

Yhdistyksen ja säätiön velvollisuus maksaa arvonlisävero Suomeen määräytyy palvelun myyntimaan perusteella. Palvelun myyntimaan määräytymiseen vaikuttaa se, pidetäänkö yhdistystä tai säätiötä kansainvälisen palvelukaupan säännöksissä tarkoitettuna elinkeinonharjoittajana vai kuluttajana. Myynti elinkeinonharjoittajalle verotetaan yleensä siinä maassa, jonne ostaja on sijoittautunut. Myynti kuluttajalle verotetaan puolestaan siinä maassa, jonne myyjä on sijoittautunut.

«Superskills on tarjonnut meille mahdollisuuden kisata tasavertaisesti isompien toimistojen rinnalla. Se mahdollistaa meille helpon ja nopean tavan sekä täysin uuden kanavan löytää uusia potentiaalisia asiakkaita. Voimme itse valita mihin kilpailutuksiin lähdemme mukaan. Superskillsin perustajilla on pitkä kokemus mainosalalta, ja he aidosti ymmärtävät myös toimiston toiveet kilpailutuksissa.»

Saatat joutua uusimaan hakemuksesi ehkä useammankin kerran, sillä se on  yleensä voimassa tietyn ajan.  Varsinkin edulliset vuokra-asunnot ovat hyvin haluttuja.  Asunnonhaussa kannattaa olla tarmokas ja miettiä myös omaa vaatimustasoaan esimerkiksi asunnon koon tai sijainnin suhteen. Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla yleesäkin on hyvät liikenneyhteydet, mikä kannattaa muistaa miettiessään asuntokohteen toiveita.

Arkistosta

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Muut kielet

Tutkimushankkeen alustavat, ensimmäisessä vaiheessa toteutetun haastattelututkimuksen tulokset tuovat esiin, että yhteiskunnallisen yrityksen vastuullinen tapa toimia on kytköksissä innovatiivisuuteen, ja yhteiskunnallisissa yrityksissä syntyy arjen innovaatioita sekä palveluinnovaatioita. Toiminnan keskiössä on asiakas, joka ensisijaisesti on ihminen ja vasta toissijaisesti asiakas. Arvolähtöisen yrityksen ja organisaation yhteiskunnallinen missio on sen dna:ssa, ja se tulee osata hyödyntää liiketoiminnassa.

Jyväskylän yliopistosäätiö

Säätiön tarkoituksena on tukea Jyväskylän yliopiston toimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö pitää esillä Jyväskylän yliopiston tavoitteita, tukee yliopiston toimintaa taloudellisesti sekä jakaa avustuksia ja apurahoja Jyväskylän yliopiston piirissä tehtävää tutkimus- ja opetustoimintaa varten. Tiivis yhteistyö on aina ollut tärkeää Jyväskylän yliopisosäätiölle ja Jyväskylän yliopistolle; Yliopistosäätiönä olemme kulkeneet pitkän matkaa yliopistomme rinnalla ja olemme ylpeitä tekemästämme työstä!

Laskutustiedot

Yritysvastuun vahvistaminen Vastuullisuus on tärkeää yhteiskunnallisten ja sosiaalisten velvoitteiden toteuttamiseksi  yrityksen omassa toiminnassa. Vastuulliset yritykset paitsi tekevät hyvää toimintansa kautta, myös vahvistavat omaa mainettaan ja aineetonta pääomaansa. Vastuulliseksi koetuilla yrityksillä on paremmat edellytyksen menestyä. Yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista on…