Press "Enter" to skip to content

Y säätiö henkilöstö

Avainlukumme

ARA teki päätökset VVO-konsernin ja Y-Säätiön omistaman Kiinteistö Oy M2-Kodit välisessä kaupassa. ARAn tehtävä oli ostajan nimeäminen ja enimmäiskauppahinnan määrittäminen laissa yksilöidyin periaattein. Kauppa toteutettiin suorana kiinteistökauppana, joka on vakiintunut tapa tehdä kauppaa rajoituksenalaisista kohteista. ARAn vahvistama omien varojen indeksikorjattu luovutuskorvaus oli yhteensä 68 miljoonaa euroa.

Y-Säätiö sr

Säätiön tavoitteen kannalta katsottiin oleelliseksi on edistää lainrikkojien elämänhallintaa ja sijoittumista yhteiskuntaan. Merkittäviä osa-alueita tässä ovat päihteiden ongelmakäytön ehkäisy, mielen tasapainon turvaaminen sekä asumisen, toimeentulon ja työhön osallistumisen edellytysten vahvistaminen. Tavoitteena oli, että alusta lähtien säätiö osallistuu näitä osa-alueita koskeviin hankkeisiin. Erityisen tärkeää olisi toimia aktiivisesti kohderyhmän asumisedellytysten vahvistamiseksi.

Asia

Valtuusto vastaa kuntalain 13 §:n mukaisesti mm. kaupungin strategioista ja muista tärkeimmistä tavoitteista, palvelumaksujen perusteista sekä hallinnon järjestämisen perusteista. Valtuusto asettaa tehtäviinsä kaupungin muut toimielimet ja täyttää tärkeimmät virat. Se päättää myös tärkeimmistä taloudellisista asioista, esimerkiksi talousarviosta ja eri toimialojen määrärahoista sekä tuloveroprosentista.

ARVOn hallitus

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeen rahoittama verkkopalvelu osatyökykyisten tueksi sisältää kattavasti ja ajantasaisesti tietoa ammattilaisten, osatyökykyisten ja yritysten käyttöön. OTE-kärkihanketta toteuttaa sosiaali- ja terveysministeriö. Sivustoa ylläpitää Kuntoutussäätiö, joka vastaa palvelun rakentamisesta yhdessä Vates-säätiön ja Vakuutuskuntoutus VKK ry:n kanssa.

Taloustiedot

Vates-säätiö toimii asiantuntijaorganisaationa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaiseksi työllistymiseksi.

Y säätiö henkilöstö

Tavoitteemme on, että vammaisilla, pitkäaikaissairailla ja osatyökykyisillä henkilöillä on tasavertaiset oikeudet ja käytännön mahdollisuudet työllistyä.

Ilmoita lapsesi kuljetukseen

Tukipalvelut
Karjalainen Aino Kaisa, talous- ja hallintojohtaja, 044 468 4242
Pyykkönen Ulla, henkilöstö- ja laatupäällikkö, 044 468 4234
Tervo Sanna, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, 050 364 0041
Halmetoja Tuija, järjestelmäpäällikkö, 050 407 5770
Tuominen Paula, myyntipäällikkö, 044 763 9291
Siikaluoma Anna-Maija, ateria- ja siivouspalvelupäällikkö, turvallisuuspäällikkö, 045 636 5372

Yritysrekisterissä on käytössä oikeudellisen yksikön virallinen nimi ja luonnollisen henkilön toiminimi. Oikeudellisen yksikön virallinen nimi sisältää yhtiömuodon tunnuksen kuten osakeyhtiö/oy tai kommandiittiyhtiö/ky. Yritysrekisterin yritysten nimet saadaan Verohallinnolta ja ne ovat yhteneväiset yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) esiintyvien yritysten nimien kanssa.

– Vanhoja nettiyhteyksiä korvataan uudella, nopealla tekniikalla. Asukkaat saavat käyttöönsä vastikkeeseen/vuokraan sisältyvän 10 Mbit/s Elisan Saunalahti Taloyhtiölaajakaistan. Lisäksi he saavat Elisan kaapeli-tv-palvelun, kertoo Elisan myyntikanavajohtaja Juha Peltomäki.

Työnantaja-asiakkaan neuvonta

Meillä on Helsingin seudulla uniikki yhdistelmä luovia ja aktiivisia asukkaita, osaavaa työvoimaa, maailman johtavia yrityksiä. Smart & Clean on projekti, joka yhdistää uudella tavalla parhaat voimat, eli meidät ihmiset. Tämän Suomen kunnianhimoisimman yhteistyöprojektin vetäminen on unelmaduunini – saan johtaa ja koordinoida tätä isoa muutosta, jota Smart & Clean vauhdittaa.

Tervetuloa, uudet opiskelijat!

Säästöpankkiryhmä edistää yksilön ja yhteisön taloudellista hyvinvointia. Tahdomme, että meidät tunnetaan rohkeudesta, asiantuntijuudesta ja intohimosta tehdä erinomaista asiakastyötä. Säästöpankkiryhmän muodostavat paikalliset Säästöpankit ympäri Suomen sekä Säästöpankkikeskus.  Tarjoamme asiakkaillemme kattavien vähittäispankkipalvelujen lisäksi sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palveluja. 

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö​ sr. vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja muita varoja sekä myöntää apurahoja ja stipendejä ammattikorkeakoulun toiminta-alueella harjoitettavaan toimintaan. Lisäksi säätiö voi myöntää erityisiä tunnustuspalkintoja oman alansa huomattavien löytöjen tai keksintöjen tekijöille.

YHTEYSTIEDOT

Elinkeinotoimintaan viittaa muun muassa se, jos toiminnan kulut katetaan myymällä tuotteita ja palveluita samaan tapaan kuin samoilla markkinoilla toimivat elinkeinotoimintaa harjoittavat yritykset, etenkin jos tuotteet ja palvelut ovat samanlaisia. Elinkeinotoiminnasta voi kertoa myös se, että yhdistyksellä tai säätiöllä on pääasiassa palkattua henkilökuntaa. Päinvastaiset seikat taas puhuvat sen puolesta, ettei toiminta ole elinkeinotoimintaa.

Motin Hyvien ihmisten talo käsitteli aika perusteellisesti Y-säätiön toimintaa. Säätiön kotipaikka on Helsinki. Toimitusjohtajana on ollut Hannu Puttonen, joka ohjelmassa hyvin epämääräisesti kertoi toiminnasta ja puolusti sitä aika ovelasti. Yksi asia jäi kyllä aika epäselväksi. Kuka omistaa varakkaan Y-säätiön, joka touhuaa asuntomarkkinoilla ympäri Suomea? Samoin se, ketkä tätä touhua

Kaupparekisteri-ilmoitukset on tehtävä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH:n) ja Verohallinnon yhteisillä lomakkeilla. Yritys voi ilmoittaa tietonsa samalla lomakkeella molempien viranomaisten rekistereihin. Lomake täytetään yhtenä kappaleena. Lomakkeet saat Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisiltä YTJ-sivuilta:

Otsikko

Onko sinun organisaatiosi toiminnallaan aktiivisesti ja innovatiivisesti vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjä? Te voitte olla HSY:n ilmastopalkinnon saaja vuonna 2019. Jokainen Helsingin seudulla Ekokompassia käyttävä yritys, yleisötapahtuma, virasto tai muu yhteisö voi ehdottaa omaa organisaatiotaan palkinnon saajaksi. Palkinnon jakotilaisuus on HSY:n ilmastoseminaarissa 7.2.2019 Finlandia-talossa. Ilmoittaudu kilpailuun HSY:n verkkolomakkeella. Ehdotuksia otetaan vastaan 7.12.2018 saakka. Lisätietoa verkkosivuiltamme. Tervetuloa Ilmastoseminaariin 7.2.2019.