Press "Enter" to skip to content

Vuokranantajan lomakkeet

Vuokratuottolaskuri –

Asunnon vuokraaminen on asia minkä kanssa jokainen vuokranantaja on tekemisissä. Asunnon vuokraamiseen liittyy erilaisia vaiheita, joten olemme koonneet tälle sivulle tukun asiakirjoja, joita asuntosijoittaja tarvitsee sijoitusasunnon vuokraamisessa ja vuokrasuhteen eri vaiheissa aina silloin tällöin. Lisäksi tältä sivulta löytyy vuokratuottolaskuri. Kaikki materiaalit ovat vapaasti käytössäsi, voit ladata asiakirjat omalle koneellesi tai käyttää tarvittaessa suoraan tältä sivulta.

Lomakepohjat

Tarjoamme uutena jäsenetuna Suomen Vuokranantajien asiakirjamallit Sopimuskoneen digitaalisina palveluina aina sopimusten laadinnasta sähköiseen allekirjoitukseen ja  arkistointiin.  Tarjoamme tällä sivulla edelleen sopimukset myös word- ja pdf-dokumentteina, joita voit itse muokata ja tulostaa allekirjoitusta vaille valmiit asiakirjat. Huomaathan, että malli voi tilanteesta riippuen vaatia tapauskohtaista muokkaamista enemmänkin. Esimerkiksi asunto-osakkeen kauppakirjan laatimisessa kannattaa aina konsultoida asiantuntijaa.

Irtisanomisilmoitus, asuinhuoneiston vuokrasopimus, vuokranantaja

Vuokranantaja voi joutua tilanteeseen, jossa vuokranmaksu takkuilee tai vuokra jää kokonaan maksamatta. Tällöin vuokranantajan kannattaa ripeästi puuttua asiaan, ottaa yhteyttä vuokralaiseen ja tarvittaessa käynnistää perintätoimet. Näiden lisäksi tilanteesta riippuen myös sopimuksen irtisanominen, purkaminen ja viime kädessä häätö voivat tulla ajankohtaisiksi.

Lataa kaikki yhdessä paketissa

Vuokranantajalla on monia oikeuksia sekä velvollisuuksia, jotka perustuvat sekä lakeihin että hyvään vuokratapaan. Tästä oppaasta löydät helposti tiedot omistamasi asunnon turvalliseen ulosvuokraukseen, kuten ohjeet vuokrasopimuksen laatimiseen sekä neuvoja vuokrattavan asunnon remonteista, avainten hallinnasta ja verotuksesta. Saat myös konkreettisia vinkkejä kannattavan ja luotettavan vuokrasuhteen luomiseen. Opas auttaa sinua niin aloittaessasi vuokrasuhdetta kuin ongelmatilanteissakin.

Vuokrasuhteen päättyessä

Hyvään vuokratapaan kuuluu aina kirjallinen vuokrasopimus, jonka tulee olla selkeä ja yksiselitteinen. Osapuolina vuokrasopimuksessa ovat vuokranantaja ja vuokralainen. Vuokranantajana voi olla yksityishenkilö tai esimerkiksi yritys, yhdistys tai säätiö. Vaikka suullinen vuokrasopimus on pätevä toistaiseksi voimassaolevana, on osapuolten vaikea jälkikäteen todentaa, mitä on sovittu suullisesti. Kirjallinen sopimus onkin aina paras vaihtoehto molemmille osapuolille.

Henkilötietolakia täydentävänä ohjeistuksena on vuonna 2011 julkaistu tietosuojavaltuutetun hyväksymä vuokrauksen tietosuojaohje. Ohjeen tarkoituksena olisi antaa tarkemmat suuntaviivat sille, mitä tietoja on perusteltua kerätä vuokralaiselta ja mitkä tiedot voidaan katsoa tarpeelliseksi varmentaessa vuokralaisen henkilöllisyys, maksukyky sekä huoneiston huolellinen hoito.

Vuokrasopimuksen irtisanominen on toimitettava kirjallisesti ja todistettavasti. Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on aina yksi täysi kalenterikuukausi. Vuokrasopimus päättyy irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Esimerkiksi jos irtisanominen tehdään tammikuun aikana, vuokrasuhde päättyy helmikuun viimeinen päivä.

Vuokrasopimus  

Vuokrasopimuksessa yksilöidään vuokralainen ja vuokranantaja yhteystietoineen. Yhteystiedoista kannattaa mainita osoitteen lisäksi puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Sopimukseen kannattaa kirjata ne yhteystiedot, joita halutaan käytettävän vuokrasuhteeseen liittyvissä asioissa. Vuokralaisella pitää olla selvillä minne tai kenelle vikailmoitukset tehdään ja mihin voi toimittaa irtisanomisilmoituksen. Ulkomailla olevan vuokranantajan tavoittaminen ilman tarkkoja yhteystietoja on vaikeaa. Molempien osapuolten tulee pitää yhteystiedot ajantasalla, ja ilmoittaa mikäli ne muuttuvat.

Lataa vuokrasopimuspohja ilmaiseksi

Suosittelemme lataamaan samalla tiedoston, jossa on lisätietoa, vinkkejä ja valmiiksi kirjoitettuja vaihtoehtoisia pykäliä, joita vuokrasopimukseen voi ottaa mukaan koskien esim. lemmikkieläimiä ja maksusitoumusta/henkilötakausta. Tiedosto helpottaa vuokrasopimuksen tekemistä, koska jokainen asunnonvuokraustapaus on hieman erilainen emmekä itse usko siihen, että on olemassa vain yksi oikea tapa tehdä täysin luotettava ja ammattitaitoinen vuokrasopimus.

Kiinteistöhuolto

Lahden Isännöitsijätoimisto Oy

Irtisanomisilmoitus täytyy tehdä kirjallisesti ja se tulee olla jokaisen vuokrasopimuksessa olevan vuokralaisen allekirjoittama. Irtisanomisaika on yksi kuukausi ja se lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana vuokranantaja / vuokranantajan edustaja on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen. Irtisanomisen voit lähettää sähköpostilla (skannattuna) tai postitse. 

Kannattaa pitää itse kirjaa kaikkien kohteiden tuloista ja menoista esimerkiksi Excelillä, jotta voit helpommin täyttää veroilmoituksen ja tarvittaessa myös esittää tiedot verottajalle. Jokaisen sijoituskohteen tulot ja menot on aina ilmoitettava erikseen, joten omat muistiinpanosi helpottavat huomattavasti veroilmoituksen tekemistä. Samalla pysyt itsekin paremmin kärryillä sijoitusasuntojesi toiminnasta. Jos et tällaista seurantaa ole vielä rakentanut, sen kokoaminen jälkikäteen voi olla hieman työlästä, mutta säästää varmasti aikaasi pitkällä tähtäimellä.

Ostan Asuntoja Blogi

Vuokra ja muut maksut suoritetaan vuokranantajan osoittamalla tavalla kuukausittain etukäteen kunkin kuukauden 6. päivään mennessä vuokranantajan ilmoittamalle vastaanottajalle tai tilille. Mikäli vuokralainen ei suorita vuokra- ym. maksuja määrättyyn aikaan mennessä, on viivästyskorko maksamattomille erille korkolain mukainen. Tämän lisäksi on vuokralainen velvollinen maksamaan viivästyneen vuokran ja muiden maksujen perinnästä aiheutuvat kulut vuokranantajan vahvistaman suuruisina.

Kun sopiva asunto löytyy ja vuokrasopimus on solmittu, vuokralaisen on pidettävä asunnosta asumisen aikana huolta. Monelle lapsuudenkodista ensimmäiseen omaan kotiin muuttavalle voi tulla yllätyksenä mitä kaikkea pientä huoltoa ja siivoamista tavalliseen asumiseen liittyy. Osa kunnossapito- ja huoltotöistä kuuluu vuokranantajalle, mutta paljon vastuuta asunnon kunnosta ja siisteydestä on vuokralaisella.

Hyvän vuokratavan mukaan vuokranantajan tulee huolehtia vuokrahuoneiston turvallisuudesta avainten ja lukitusten osalta. Avaimet luovutetaan vuokralaiselle kuittausta vastaan. Avaimia tulee luovuttaa riittävä määrä asukasmäärä huomioiden. Hyvänä määränä voidaan pitää vähintään kolmea avainta/huoneisto tai yhtä avainta/asukas ja yhtä vara-avainta. Vuokranantajan tulee teettää vuokralaisen pyynnöstä ja hänen kustannuksellaan vuokralaisen tarvitsemat lisäavaimet. Vuokrasuhteen päättyessä vuokralaisen tulee palauttaa vastaanottamansa määrä avaimia ja myös teetättämänsä lisäavaimet.

Irtisano KLIK Asuntovuokrauksen kautta vuokrattu asuntoKlik Asuntovuokrauksella on vaivatonta palvelua myös silloin kun on aika irtisanoa vuokrasopimus. Irtisanoessasi vuokrasopimustasi KLIK Asuntovuokraus Oy:n kautta vuokratusta vuokra-asunnosta, täytä sähköinen irtisanomislomake alapuolelta. Me ilmoitamme puolestasi vuokranantajallesi halustasi irtisanoa vuokrasopimuksen. Välitysliike tai vuokranantaja ottaa sinuun yhteyttä asunnon ja avaimien luovutukseen liittyen.

Language Switcher Fallback

• lisäavainten hankinta,
• uusi avain kadonneen tilalle,
• lukon uudelleen sarjoittaminen,
• turvalukon tai varmuusketjun asennus,
• ovisilmän hankinta tai korjaus,
• ikkunoiden lisätiivistys,
• pesukoneliitännät (käytettävä ehdottomasti ammattimiestä),
• palovaroittimen hankinta ja kunnossapito,
• sulakkeiden, lamppujen ja loisteputkien vaihto,
• ovisummerin paristojen vaihto,
• lattiakaivojen ja hajulukkojen puhdistus,
• ilmanvaihtoventtiilien puhdistus ja
• liesikupujen ja liesituulettimien puhdistus.

Avaa tili asiakaspalvelussa

5. Irtisanomisilmoitus toimitetaan sähköpostilla ja vastaanottaja kuittaa sen vastaanotetuksi. Mikäli vuokrasopimuksessa on useampia vuokralaisia, on irtisanomisilmoitus annettava tiedoksi jokaiselle vuokralaiselle erikseen. Poikkeuksena ovat aviopuolisot, joiden yhdessä tai toisen heistä vuokraamaa yhteisenä kotina käytettävää huoneistoa koskeva irtisanomisilmoitus saadaan lain mukaan toimittaa jommallekummalle puolisoista. Poikkeussäännös ei koske avopuolisoita.

Näyttöasetukset

Oman kotisi kotivakuutus voi sisältää oikeusturvavakuutuksen, mutta se ei kata sijoitusasuntoosi liittyviä riitatilanteita. Vuokranantajan vakuutuksesta korvaamme oikeudenkäyntikuluja 10 000 euroon asti. Voit ottaa oikeusturvavakuutuksen halutessasi laajennettuna, jolloin se korvaa myös vastapuolelle maksettavaksi tuomittuja oikeudenkäyntikuluja. Oikeudenkäyntikuluja korvataan vain vuokrattavaan asuntoon liittyvissä riidoissa.