Press "Enter" to skip to content

Vuokrahyvitys laki

Ilmoitus ajoissa

Jos vuokrasopimuksen ehdon soveltaminen olisi vuokrasuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaista tai muutoin kohtuutonta, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Jos ehto on sellainen, ettei sopimuksen jääminen voimaan muilta osin muuttumattomana ole ehdon sovittelun vuoksi kohtuullista, sopimusta voidaan sovitella muiltakin osin tai se voidaan määrätä raukeamaan.

Samankaltaisia artikkeleita

Kiinteistön hyvä kunnossapito edellyttää, että rakennusta korjataan aika ajoin. Korjaustoimenpiteet voivat kestää muutamista päivistä kuukausiin ja ne voivat kohdistua rakennuksen ulkopuolisiin osiin kuten julkisivuremontissa, tai itse asuinhuoneistoihin kuten putkiremontissa. Taloyhtiön teettämistä remonteista aiheutuu usein asumishaittaa taloyhtiön asukkaille. Esimerkiksi julkisivuremontin aikana rakennus saattaa olla huputettu, jolloin ikkunoista ei näe ulos ja huoneiston ilmanvaihto heikkenee. Putkiremontin aikana taas koko asunto saattaa olla ainakin jonkin aikaa asuinkelvoton.

Jos vuokralainen ei ole voinut käyttää vuokrahuoneistoa tai jos huoneisto ei ole ollut vaadittavassa kunnossa, vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi haitan kestoajalta. Hyvitystä ei ole oikeutta saada aikaisemmasta kuin siitä ajankohdasta, jolloin vuokranantaja sai tiedon huoneiston kunnon puutteellisuudesta. Jos haitan on aiheuttanut vuokralaisen oma laiminlyönti ja sen korjaaminen, ei oikeutta hyvitykseen ole.

Se tarkoittaa, että remontin pitää aiheuttaa haittaa asumiselle. ”Lisäksi remontin pitää olla jonkin verran aikaa vievää. Jos asuntoon tullaan esimerkiksi uusimaan keittiön hana ja se vie aikaa viisi minuuttia, se ei ole asumiselle aiheutuva haitta. Mutta jos kylpyhuoneen lattiasta otetaan kaakelit pois ja en saa viikkoon käyttää vessaan, se on selkeästi haitta asumiselle.”

Kun vuokranantaja on asunto-osakeyhtiö, on yhtiöllä omia vuokralaisiaan kohtaan samat ilmoitusvelvollisuudet kuin yksittäisellä vuokranantajalla. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lainmukaiset ilmoitusajat eivät sido asuntoosakeyhtiötä silloin, kun osakas toimii vuokranantajana. Asunto-osakeyhtiön tekemistä remonteista vuokranantajan tulee ilmoittaa vuokralaiselle välittömästi niistä tiedon saatuaan.

Mikäli vuokralainen havaitsee huoneistossaan sellaisen vian, joka voi aiheuttaa vahingon, on hänen ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin vahingon estämiseksi. Tämä voi tarkoittaa suojaustoimia tai ilmoitusta viranomaiselle, yhtiön edustajalle tai vuokranantajalle. Mikäli vuokralainen laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa tai suojaustoimet, hän vastaa vahingosta siltä osin kuin vahingon laajeneminen on johtunut hänen laiminlyönnistään.

Alkuvuodesta sain yllättäen postiluukusta lappusen, jossa ilmoitettiin isännöitsijän sekä urakoitsijan toimesta kylpyhuoneen ja keittiön purkutöiden alkavan vajaan kolmen viikon kuluttua. En ollut tästä tietoinen, silloinen vuokraisäntäni ei ollut missään vaiheessa maininnut mitään kylppäriremontista. Varsinkin kun en juurikaan ole tekemisissä taloyhtiön muiden asukkaiden kanssa, en ollut mitenkään saanut edes muilta tietoa tällaisesta.

Tulevat käsittelyt

Valtuusto vastaa kuntalain 13 §:n mukaisesti mm. kaupungin strategioista ja muista tärkeimmistä tavoitteista, palvelumaksujen perusteista sekä hallinnon järjestämisen perusteista. Valtuusto asettaa tehtäviinsä kaupungin muut toimielimet ja täyttää tärkeimmät virat. Se päättää myös tärkeimmistä taloudellisista asioista, esimerkiksi talousarviosta ja eri toimialojen määrärahoista sekä tuloveroprosentista.

Paljonko maksat vuokraa?

Jos vuokranantaja on asunto-osakeyhtiö, on yhtiöllä omia vuokralaisiaan kohtaan samanlaiset ilmoitusvelvollisuudet kuin yksittäiselläkin vuokranantajalla. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetut lainmukaiset ilmoitusajat eivät kuitenkaan sido asunto-osakeyhtiötä silloin, kun osakas toimii vuokranantajana. Asunto-osakeyhtiön tekemistä remonteista vuokranantajan tulee ilmoittaa vuokralaiselle välittömästi niistä tiedon saatuaan. Ilmoituksessa tulee mainita yhteyshenkilö, remontin laajuus, aloitusajankohta sekä arvioitu kesto.

Olet ihan oikeassa siinä, että vuokraa tulisi alentaa.

Jäi epäselväksi, että asutteko nyt jatkossakin ko, asunnossa, siis korjauksen aikana, vai muutatteko jonnekin muualle siksi aikaa?

Periaatteessa vuokrasopimustanne ei voida tuosta vaan purkaa, ja jonkinlaista hyvistystä tulee saada. Etsipä joku huoneiston vuokralaki-juttu tms. ja katso mitä se sanoo.

Transkriptio

4 ensimmäinen kattavampi laki v yllättävää kyllä sopimusvapaus sääntely alkoi sodan oloissa v valtiontalous, yhteiskuntapolitiikka ja lain uudistaminen kulkeneet käsi kädessä v asuin- ja liikehuoneiston vuokrauksesta omat säännökset vuokrasääntelyn osittainen purkaminen v ja 1992 nykyinen laki v tavoitteena sääntelyn purkaminen ja sopimusvapaus sopijaosapuolten turvaksi pakottavia säännöksiä 4

Kotieläimet ovat asunnoissa sallittuja, mutta eivät voi kulkea vapaana huoneiston ulkopuolella. Kotieläimet eivät saa häiritä muita talon asukkaita, liata rakennuksia tai kiinteistön aluetta. Lemmikkejä ei voi pestä yhteisissä saunatiloissa tai pesutuvassa, eikä niitä voi päästää lasten leikkipaikoille. Kotieläimen aiheuttamat vahingot korvaa aina eläimen omistaja. Huoneistossa asuvien eläinten lukumäärässä tulee noudattaa kohtuullisuutta. Ammattimaiseksi katsottava koirien, kissojen tai muiden eläinten kasvattaminen on kielletty.

Lain mukaan vuokranantajalla on oikeus tehdä välittömästi sellainen korjaus- tai muutostyö tai hoitotoimenpide, jonka suorittamista ei voida siirtää vahinkoa aiheuttamatta. Välitön korjausoikeus on vuokranantajan kannalta välttämätön esimerkiksi silloin, kun rakennuksessa on tapahtunut vesivahinko. Vaikka osapuolet olisivat sopineet, että muutos- ja korjaustyöt ovat vuokralaisen vastuulla, vuokranantaja saa aina käyttää välitöntä korjausoikeuttaan. Tämä perustuu siihen, että kyseessä on vuokranantajan omaisuus ja sen säilyttäminen.

Vuokralleantaja ei sitoudu Sopimukseen tai Vuokrakohteen Vuokraamiseen ennen kuin se on toimittanut tilausvahvistuksen Vuokralleottajalle. Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välinen Vuokrakohdetta koskeva vuokrasopimus (”Sopimus”) astuu voimaan, kun Vuokralleottaja on tehnyt Vuokralleantajan nettiportaalissa Vuokrakohteen vuokraa koskevan tilauksen ja kun Vuokralleantaja on toimittanut Vuokralleottajalle asiaa koskevan tilausvahvistuksen. Näitä sopimusehtoja sovelletaan automaattisesti em. vuokrasuhteeseen.

Uusi sivusto

Vastuun syntyminen edellyttää tuottamusta. Asiaan tulisi siis liittyä jokin taloyhtiön laiminlyönti tai teko, joka aiheuttaa tuottamuksen. Se, että asukkaan auto citykanin tihutyön hetkellä sijaitsi taloyhtiön omistamalla parkkipaikalla, ei yksin riitä synnyttämään vastuuta. Valitettavasti vakuutusyhtiön näkemys asiaan jäi tällä kertaa arvoitukseksi, sillä vahingon määrä jäi alle taloyhtiön vastuuvakuutuksen omavastuun, jolloin vakuutusyhtiö ei ole velvollinen ottamaan kantaa vastuukysymykseen.

Myyntipaikat ja varastosuojat on pidettävä moitteettomassa kunnossa ja puhtaana. Puhdistus on toimitettava siten, että pölyämistä vältetään eikä puhdistusta saa toimittaa hallin yleisenä aukioloaikana. Elintarvikkeiden valmistuksessa ja käsittelyssä käytettävät koneet, työvälineet, laitteet ja muu kalusto on riittävän usein huolellisesti puhdistettava. Myyntipaikoissa tai varastosuojissa ei saa säilyttää pilaantuneita tuotteita eikä pakkauksessa tai muussa käsittelyssä syntyneitä jätteitä, vaan ne on kuljetettava sitä varten varattuihin säiliöihin.

Ilmoita asiaton kommentti

Lopultakin jotain järkipuhetta ylemmältä taholta. Se onko se vain äänten kalastelua vai tosi puhetta näkyy aikanaan. Kun vaan muutkinj ottautuisivat tähän samaan kohteeseen niin voisi olla että se muuttuisi. Olisi kohtuullista jos työttömillä kansanedustajilla olisi sama työttömyyspäiväraha, kuin muillakin kansalaisilla, koska silloin he tietäisivät mistä puhutaan kun sanotaan työttömyyspäiväraha.