Press "Enter" to skip to content

Vindlast på bygninger

Vindlaster på bygninger

Hensikten med bladet er å vise hvordan man beregner dimensjonerende vindlaster. Bladet tar utgangspunkt i NS 3491-4 og gir eksempler på hvordan man kan anvende denne standarden. Bladet refererer bare til deler av NS 3491-4, og den prosjekterende vil derfor være avhengig av å bruke standarden i tillegg.

1907 – Veileder – Uavhengig kontroll av geoteknisk prosjektering (digitalt produkt)

Anvisningen beskriver og giver eksempler på vindens påvirkning på konstruktioner og beskriver kort brugen af vindtunnelen som redskab til bestemmelse på vindlast på specielle konstruktioner og på bygninger med komplicerede omgivelser. Første del af anvisningen beskriver de klimaforhold som forårsager vindens opståen og terrænets indflydelse på vindens turbulens.

Vindlastberegning

En kritisk egenskap for et tak er dets evne til å motstå det miljøet det er montert i. Avhengig av bygningens beliggenhet og geometri kan vindtrykket som virker på takoverflaten, være svært høyt og turbulent. Det er derfor viktig å sikre at takkonstruksjonen og valgte tekkesystem er i stand til å motstå disse kreftene. Vår beregning av vindlast basert på europeisk standard for vindlast (EN 1991-1-4). Bruk av festemidler, testet og godkjent, i kombinasjon med våre takbelegg, sikrer tak av høy kvalitet.

Måned: mars 2019

Grunnlaget for å undersøke avstivningssystemer er på grunn av at bygninger blir utsatt for vindlast. For høye bygninger er vindlast et spesielt problem. Derfor er det viktig å utføre gode løsninger. Oppgaven skal gi økt kunnskap om avstivningssystemer i fleretasjes bygg.  Vi skal se på 2 forskjellige avstivningssystemer og sammenligne disse med tanke på praktisk utførelse, estetikk og materialbruk. I tillegg skal de tilfredsstille kravene i Eurokodene. Dette er en serie standarder som brukes for prosjektering av bygg.

Vind kombinert med skiftende temperatur, fuktighet og nedbør kompliserer betjeningsforholdene til gjennomskinnelige strukturer. Det kan skape støv stormer, blizzards; sammen med regnet fuktiger de omsluttende konstruksjonene og til og med forårsaker penetrering av støv, snø og fuktighet gjennom vindusblokkene. Vind har en sterk effekt på bygninger og strukturer.

Det siste store intervjuet: Jeg er klar for å møte døden. Særlig setter Broomfield fingeren på hva slags innvirkning det løsslupne tiåret hadde på ekteskap og ikke minst barna som vokste opp i denne kaotiske virkeligheten. Historien begynner på Hydra, den greske øya Ihlen flyttet til med sin daværende ektemann, forfatteren Axel Jensen, i 1958.

SINTEF

Kolonnen «A» viser om og i tilfellet hvilke rettelsesblad (AC) eller endringsblad (A1, A2 osv.) som er utgitt til den enkelte standarden. I tabellen er det oppgitt de siste og gyldige versjonene. I noen tilfeller er rettelsesblad innarbeidet i standarden, mens de i andre distribueres separat. Alle rettelsesblad er gratis.