Press "Enter" to skip to content

Vihreä sijoittaminen

Hyvä tuotto, parempi maailma- viisi esimerkkiä eettiseen sijoitussalkkuun

Kokonaisriski-indikaattori kertoo osakemarkkinan riskitasosta ja riskien suunnasta. Kokonaisriski-indikaattori kerää yhteen lukuisan määrän erilaisia markkinariskeistä ja niiden kehittymisestä kertovia mittareita. Näitä ovat esimerkiksi markkinoiden odotettu heilunta, korkokäyrän muoto, luottoriskien hinta, pankkien välisen rahoituksen riskilisien taso ja monet muut vastaavat riski- ja talousindikaattorit.

Salkut ja tilit

Yli puolet sijoittajista pitää vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä tärkeinä sijoituspäätöksissään. Nordnetin asiakkaiden rahastosäästöistä yli kolmannes on sijoitettu vastuullisiin rahastoihin. Nordnet tarjoaa nyt uusia työkaluja, joilla säästäjät voivat etsiä vastuullisia sijoituskohteita entistä helpommin. Jatkossa säästäjät voivat määrittää, millaisia omistuksia he eivät halua rahastoissa olevan suodattamalla pois kategorioita, kuten aseet, eläinkokeet, sotateollisuus, pornografia tai uhkapelit.

{{ content.title }}

S-Pankki-konserniin kuuluva varainhoitaja ja yksityispankki FIM tuo markkinoille Suomen ensimmäisen pääasiassa vihreisiin joukkolainoihin (green bond) sijoittavan rahaston. Vihreiden joukkolainojen rahat on korvamerkitty projekteihin, joilla yritykset parantavat oman toimintansa ympäristöystävällisyyttä. Uusi rahasto nostaa ympäristöystävällisyyden uudelle tasolle asiakkaiden puolesta hoidettavissa sijoituksissa.

Vastuullinen sijoittaminen valtavirtaistuu – sijoittaja voi nyt sekä tehdä hyvää että tienata hyvin

Eettinen sijoittaminen on yksi nopeimmin kasvavista sijoittamisen alueista. Eettinen sijoittaminen huomioi ympäristöarvot, ihmisoikeudet ja yritysten yhteiskunnallisen vastuun. Eettisessä sijoittamisessa useimpia ihmisiä kiinnostaa mielenkiintoinen yhdistelmä tukea omia eettisiä arvoja ja samalla harjoittaa tuottavaa sijoitustoimintaa.

Yle.fi-etusivulla juuri nyt:

– Osa haluaa juurilleen jossakin vaiheessa elämää, ja osa ostaa kotitalon läheltä lisää maata. Ihmiset haluavat puuhastella metsässä, tehdä polttopuita ja hoitohommia sekä metsästää ja marjastaa. Näillä pienillä ja keskihintaisilla palstoilla ovat käyttömotivaatiot moninaiset, ne eivät keskity pelkästään metsätalouden rahalliseen hyötyyn, vaan myös henkiset seikat vaikuttavat.

Rahastot – valitse juuri sinulle sopiva rahastokohde

Puhdas vesi on elinehto ja monin paikoin silti harvojen ylellisyyttä. Maailman Pankin arvion mukaan pula puhtaasta juomavedestä tulee koskettamaan kolmasosaa koko maailman väestöstä viimeistään vuoteen 2025 mennessä. Sijoittamalla voi parantaa maailmaa. OP-Puhdas Vesi tarjoaa tuottavan sijoituskohteen ohella mahdollisuuden vaikuttaa vesiongelmien ratkaisemiseen.

 50,1 mrd 

Kunnallisen alan työntekijöiden tuleviin eläkkeisiin varaudutaan eläkevastuurahaston avulla. Kevan sijoitustoiminnan perustehtävänä on rahaston varojen sijoittaminen niin, että sijoitustuotot mahdollistavat ennustettavan ja vakaan eläkemaksun tason pitkälle tulevaisuuteen. Lisäksi huolehdimme siitä, että eläkkeiden maksamiseen on kaikissa olosuhteissa riittävästi varoja, jotka ovat muutettavissa rahaksi nopeasti ja edullisesti.

Tuoreimmat:

Kuntarahoitus on asiakkaidensa pitkäjänteinen kumppani, jonka työn vaikutus näkyy läpi suomalaisen yhteiskunnan. Vastuullisuus luotonannossa on yhtiön keskeinen tehtävä. Kuntarahoitus kartoittaa siksi tarkasti ja osana päivittäistä asiakastyötä asiakkaidensa taloudellista kokonaistilannetta, investointikohteita ja niihin liittyviä riskejä. Riskeihin liittyvät keskustelut ja kartoitukset antavat myös asiakkaalle arvokasta tukea ja näkemystä.

Päänavaus pohjoismaisella energiasektorilla

Sijoittaja voi usein odottaa pääomalleen samaa rahallista tuottoa kuin ”normaalissa” sijoituskohteessa. Moni ei tätä vielä tiedä. Kun idea kestävästä, vihreästä sijoittamisesta syntyi parikymmentä vuotta sitten, vihreys tarkoitti vain moraalista voittoa. International Finance Corporation IFC:n toimitusjohtaja Philippe Le Houéroun mukaan nyt pääomamarkkinoilta löytyy kolme sijoitustuotekasaa: normaalit, ei-kaupalliset ja vihreät investoinnit, joiden tuotto-odotukset ovat hyvät.

Hyödy keskittämisestä

Megatrendit tarkoittavat ihmisten elämää mullistavia suuria ilmiökokonaisuuksia. Teknologian kehitys on muuttanut vuorovaikutusta ja työtehtäviä.  Kaupungistumisen myötä ihmiset muuttavat asumaan suuriin keskuksiin lähelle toisiaan.  Globalisaatio on tehnyt koko maailmasta yhden markkina-alueen. Osa kansoista vanhenee, osa nuorenee.  Länsimaissa väestö ikääntyy eli elää pidempään kuin aikaisemmin.  Vastuullisuus on laajentunut tarkoittamaan vastuuta paitsi ympäristöstä myös vastuuta ympäröivästä yhteiskunnasta.