Press "Enter" to skip to content

Veroprosenttilaskuri 2019

Laskuri soveltuu myös yrittäjien (YEL) ja maatalousyrittäjien (MYEL) eläkelakien mukaan vakuutetuille henkilöille, joiden sairausvakuutusmaksu on laskettu vuodesta 2003 alkaen eri tulojen perusteella, kuin muilla tulonsaajilla. Näillä henkilöillä YEL-/MYEL-työtulo korvaa yritystoiminnasta saadut ansiotulot. Sairausvakuutusmaksu lasketaan työtulon ja niiden ansiotulojen perusteella, joita ei ole korvattu.

Palkansaajan tuloverolaskuri 2019

Tuloverolaskuri poikkeaa Verohallinnon veroprosenttilaskurista, jolla voi arvioida verokortissa ilmoitetun ennakonpidätysprosentin oikeellisuutta. Verohallinnon ennakonpidätysprosentti ei sisällä työnantajan suoraan palkasta perimiä veronluonteisia maksuja, eli palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua. Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu sen sijaan sisältyvät ennakonpidätysprosenttiin. 

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Verokortit ovat uudistuneet kuluvalle vuodelle. Verokortteja on nyt vain yksi, ja palkkakausikohtaiset tulorajat ja sivutuloverokortti ovat poistuneet. Työnantajalle ei tarvitse enää antaa alkuperäistä verokorttia, vaan kopion esittäminen riittää. Myös verokortin ulkonäkö on hieman muuttunut. Vuoden 2019 verokortti tulee voimaan helmikuun alussa (1.2.2019).

Verorahalla pyöritetään koko yhteiskuntaa. Sen turvin rahoitetaan muun muassa terveydenhoitoamme, poliisivoimiamme sekä tuetaan ympäristön tutkimusta ja kehittämistä. Verotukseen liittyy suuria intohimoja: kuka maksaa ja kuinka paljon? Mihin verorahat Suomessa menevät? Miksi meidän verotuksemme on monimutkaista? Montako ihmistä verojen parissa työskentelee?

Seuraa Kelaa sosiaalisessa mediassa

Miten on mahdollista, etä minäkin maksan n 1100 e/kk eläkkeestäni 12 % veroa ja todella olen ollut yrittäjäkin, jolloin maksoin suht suurta eläkekertymää ja olin ollut töissä n 20-vuotta ennen yrittäjäuraani? Olisin tottakai halunnut jatkaa työuraani, koska olen yrittäjäluonne, mutta ei löytynyt työllistäjää, minullekaan vaikka olisin tehnyt työni halvallakin ja teinkin osittain ilmaiseksi ylitöitä kotonani yrittäjänä!

Lue lisää

Kansallinen tulorekisteri otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa, minkä seurauksena käytännöt liittyen muun muassa veronpalautuksiin ja verokortteihin ovat muuttuneet. Toisin kuin monet ovat virheellisesti luulleet, veronpalautus tai jäännösvero eivät poistu käytöstä kokonaan, mutta niiden määrät pienenevät merkittävästi. Kerromme tässä artikkelissa kaiken tarvittavan vuoden 2019 uudistuksesta sekä sen vaikutuksista veronpalautukseen.

Toiminimen tuloksesta maksettava tulovero perustuu jaettavaan yritystuloon. Se verotetaan yrittäjän henkilökohtaisena tulona ja jaetaan oletuksena pääomatulo- ja ansiotulo-osuuksiin. Yrittäjä ei nosta palkkaa vaan tekee ns. yksityisottoja, jotka eivät vaikuta verotettavaan yritystuloon. Yrittäjän tulee itse huolehtia, että rahaa jää myös verojen maksuun. Verot maksetaan ennakkoverona ja tarvittaessa ennakon täydennysmaksuna ja korollisena jäännösverona.

Uudenlaisen verokoneen pohjatyön estimaatteineen on tehnyt Etlan kokenut tutkija Hannu Kaseva. Kasevan mallissa pienituloisen (1 500 euroa/kk) todellinen veroprosentti tuloverojen, sosiaalivakuutusmaksujen ja kulutusverojen jälkeen on 33,8 prosenttia. Keskituloisilla (3 250 euroa/kk) se on 44,5 prosenttia, hyvätuloisilla (7 000 euroa/kk) 53,0 prosenttia, suurituloisilla (15 000 euroa/kk) 59,9 prosenttia ja supertuloisilla (25 000 euroa/kk) 62,2 prosenttia.

Suosituin tänään

Totta kai eläkkeen korotus kannattaa aina ottaa; se nostaa myös käteen jäävää summaa AINA. Verotus on sitten kokonaan toinen juttu. Vuoden 2018 pidätyksillä esim 1500 € eläkkeestä on vero 16,1% eli 241,5 € ja käteen jää 1258,5 €. Jos eläke nousee tuon 1,45% on uusi eläke 1521,75 €. Siitä vero on 241,5+9,27 € (yli 1500 menevästä osasta vero on 43,1%) eli käteen jää 1270,88 €.
Jos et ottaisi tuota korotusta ja verotus kiristyisi, jäisi sinulla vähemmän käteen.

Siksi, että ansiotulovero on progressiivinen vero, eli ansiotulojen kasvaessa myös veroprosentti nousee. Mikäli ansiotuloja on vähän, veroprosentti siis pysyy matalalla. Pääomatulon veroprosentti puolestaan on kiinteä 30% (ja 34% yli 30 000 euron ylittävältä osuudelta). Pienillä ansiotuloilla veroprosentti pysyy huomattavasti tätä alemmalla tasolla.

Verokortin mukana olevassa selvitysosassa prosentin muodostuminen on merkitty valitettavan pienellä tekstillä ja epäselvästi. Verokorttikysymyksissä voi kääntyä verotoimiston puoleen. Verokortin muutostarvetta voi arvioida veroprosenttilaskurilla, joka löytyy osoitteesta www.vero.fi/veroprosenttilaskuri ja uuden verokortin voi tarvittaessa laskea ja tilata verkossa osoitteesta www.vero.fi/verokortti.

в России

Arveluttaako paljonko tuntipalkkasi pitäisi olla? Palkkalaskuri auttaa sinua arvioimaan paljonko tuntiveloituksesi pitäisi vähintään olla, jotta tulosi kattavat menosi. Muista, että tämä on kuitenkin vain lähtökohta oman työn hinnoittelulle. Jatkossa sinun kannattaa enemmän miettiä kuinka paljon pystyt tuottamaan arvoa asiakkaallesi ja hinnoitella työsi sen perusteella – ei sen mukaan millä tulet itse toimeen.

Verokortteja vuodelle 2018 ei voida vielä laskea verkossa, puhelimessa tai verotoimistossa. Voit tehdä vuoden 2018 verokorttiin itse muutoksia 13. joulukuuta alkaen verkossa osoitteessa vero.fi/verokortti. Muutosverokortti tulee silloin voimaan 1.1.2018. Autamme sinua tarvittaessa chatissa. Muutosverokortin vuodelle 2018 voi tilata puhelimitse tai käymällä verotoimistossa 12. joulukuuta alkaen.

Seuraat maailmanmenoa reaaliajassa ja olet yleensä ajan tasalla pankkitilin saldosta. Miksi maksaisit veroja muulla tavalla? Muutaman vuoden päästä verokortti saattaakin olla historiaa. Reaaliaikaisen verotuksen myötä veroprosentti määräytyy ajantasaisesti myös silloin, kun tulot vaihtelevat. 2020-luvulla joululahjarahat on siis säästettävä toisella keinolla. Hei hei pakkosäästökorotus!

Tarkistathan verokortista vuositulosi! 

Valtaosa työnantajista saa ennakonpidätystiedot Verohallinnosta sähköisesti ns. suorasiirtona. Mikäli työnantajallasi ei ole suorasiirtoa käytössä, työnantaja kertoo sinulle, tarvitseeko hän paperisen verokortin. Muista toimittaa uusi verokortti 2018 ajoissa työnantajallesi, viimeistään pari viikkoa ennen palkanmaksupäivää. Palkasta täytyy pidättää 60% veroa, jos verokorttia ei ole toimitettu.

Jonne tekee OmaVerossa palkalle oman verokortin. Verokortilla hän ottaa huomioon opintorahan määrän, sillä opintorahan määrä vaikuttaa palkan verokorttiin muodostuvaan prosenttiin siitä huolimatta, että Kela ei enää automaattisesti pidätä siitä veroa. Yleensä jos opiskelijalla ei ole muita tuloja kuin opintoraha – tai palkkatulot opintorahan lisäksi ovat pienet – voi palkan verokortin prosentiksi muodostua muutosverokortille jopa 0 prosenttia.