Press "Enter" to skip to content

Verolaskuri 2019

Veronmaksajain Keskusliitto ry

Palkansaajan tuloverolaskuri sisältää kaikki palkansaajan ansiotuloista perittävät verot ja veronluonteiset sosiaalivakuutusmaksut. Verojen rajauksessa noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä kotimaisia (Tilastokeskus) ja kansainvälisiä (OECD, Eurostat) tilastoviranomaisten käytäntöjä, joiden mukaan myös työeläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu ovat veronluonteisia maksuja.

Laskuri soveltuu myös yrittäjien (YEL) ja maatalousyrittäjien (MYEL) eläkelakien mukaan vakuutetuille henkilöille, joiden sairausvakuutusmaksu on laskettu vuodesta 2003 alkaen eri tulojen perusteella, kuin muilla tulonsaajilla. Näillä henkilöillä YEL-/MYEL-työtulo korvaa yritystoiminnasta saadut ansiotulot. Sairausvakuutusmaksu lasketaan työtulon ja niiden ansiotulojen perusteella, joita ei ole korvattu.

Pääuutiset

Toiminimen tuloksesta maksettava tulovero perustuu jaettavaan yritystuloon. Se verotetaan yrittäjän henkilökohtaisena tulona ja jaetaan oletuksena pääomatulo- ja ansiotulo-osuuksiin. Yrittäjä ei nosta palkkaa vaan tekee ns. yksityisottoja, jotka eivät vaikuta verotettavaan yritystuloon. Yrittäjän tulee itse huolehtia, että rahaa jää myös verojen maksuun. Verot maksetaan ennakkoverona ja tarvittaessa ennakon täydennysmaksuna ja korollisena jäännösverona.

Käyttövoimaverolaskin kuorma-autoille

Ennakkoperinnän verolaskurit 2019 on työnantajan ja tilitoimiston käyttöön suunniteltu työkalu, jonka avulla voit nopeasti ja helposti laskea työntekijän, yrittäjän ja työnantajan rahapalkan, luontoisetujen, osingon ja muiden tulojen veroseuraamuksia. Ohjelma on tarkoitettu enisijaisesti yritysten ja tilitoimistojen työkaluksi, mutta toki sitä voi käyttää myös yksityishenkilötkin.

Sijoitusasunnon verotus

Miten on mahdollista, etä minäkin maksan n 1100 e/kk eläkkeestäni 12 % veroa ja todella olen ollut yrittäjäkin, jolloin maksoin suht suurta eläkekertymää ja olin ollut töissä n 20-vuotta ennen yrittäjäuraani? Olisin tottakai halunnut jatkaa työuraani, koska olen yrittäjäluonne, mutta ei löytynyt työllistäjää, minullekaan vaikka olisin tehnyt työni halvallakin ja teinkin osittain ilmaiseksi ylitöitä kotonani yrittäjänä!

Tuoreen eläkeläisen rahat riittävät melko hyvin – yllätyksiä talous ei kuitenkaan kestä

Verottajan automaattisesti kotiin postittamaa palkkaverokorttia ei tarvitse toimittaa, koska työttömyyskassat saavat nämä samat tiedot suoraan verottajalta. Jos ansiosidonnaisen päivärahasi verotuksessa käytetään palkkaverokorttia, veroa pidätetään aina vähintään 25 %, vaikka korttiin merkitty veroprosenttisi olisi tätä pienempi.

Kumppanisisältö

Uudenlaisen verokoneen pohjatyön estimaatteineen on tehnyt Etlan kokenut tutkija Hannu Kaseva. Kasevan mallissa pienituloisen (1 500 euroa/kk) todellinen veroprosentti tuloverojen, sosiaalivakuutusmaksujen ja kulutusverojen jälkeen on 33,8 prosenttia. Keskituloisilla (3 250 euroa/kk) se on 44,5 prosenttia, hyvätuloisilla (7 000 euroa/kk) 53,0 prosenttia, suurituloisilla (15 000 euroa/kk) 59,9 prosenttia ja supertuloisilla (25 000 euroa/kk) 62,2 prosenttia.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan eli ns. toiminimen tulos lasketaan elinkeinoverolain säännösten mukaan vähentämällä veronalaisesta tulosta sen hankkimisesta aiheutuneet menot. Mahdollisten aikaisempien vuosien elinkeinotoiminnan tappioiden vähentämisen jälkeen saadaan verotettava tulo, josta on vuodesta 2017 alkaen vähennetty verotuksessa viisi prosenttia (yrittäjävähennys). Yrittäjävähennyksen vähentämisen jälkeen laskettu yritystulo jaetaan verotettavaksi yrittäjän henkilökohtaisena ansio- tai pääomatulona.

Työttömyyskorvaus ja verovähennykset

Laskurissa on mahdollista valita yleisen ansiotason tuleva kehitys kahdesta eri vaihtoehdosta. Vaihtoehto, jossa yleinen ansiotaso ja hintataso eivät muutu, vastaa työeläkeotteen eläkearvion laskentaoletuksia. Vaihtoehto, jossa ansiotaso kasvaa, vastaa Eläketurvakeskuksen perusennusteen mukaista pitkän aikavälin laskelmaa. Siinä ansiotaso kasvaa reaalisesti pidemmällä aikavälillä 1,5 prosenttia vuodessa. Lähivuosien suhdannenäkymät on otettu ennusteessa tarkemmin huomioon.