Press "Enter" to skip to content

Vero laskuri

Laskuri soveltuu myös yrittäjien (YEL) ja maatalousyrittäjien (MYEL) eläkelakien mukaan vakuutetuille henkilöille, joiden sairausvakuutusmaksu on laskettu vuodesta 2003 alkaen eri tulojen perusteella, kuin muilla tulonsaajilla. Näillä henkilöillä YEL-/MYEL-työtulo korvaa yritystoiminnasta saadut ansiotulot. Sairausvakuutusmaksu lasketaan työtulon ja niiden ansiotulojen perusteella, joita ei ole korvattu.

Kun vuokra on enemmän kuin verottajan määrittämä verotusarvo voidaan verottajan käytännön mukaan kaikki vuokratulon hankkimiseen käytetyt kulut vähentää. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi asunnon vuokraamiseen liittyvät kulut (kuten välittäjänpalkkio), matkakustannukset asunnolle ja sijoituslainan korot. Myös osan remonteista saa vähentää verotuksessa. Seuraavassa kappaleessa tätä on avattu tarkemmin

Toiminimen Verotus ja Arvonlisävero

Toiminimen tuloksesta maksettava tulovero perustuu jaettavaan yritystuloon. Se verotetaan yrittäjän henkilökohtaisena tulona ja jaetaan oletuksena pääomatulo- ja ansiotulo-osuuksiin. Yrittäjä ei nosta palkkaa vaan tekee ns. yksityisottoja, jotka eivät vaikuta verotettavaan yritystuloon. Yrittäjän tulee itse huolehtia, että rahaa jää myös verojen maksuun. Verot maksetaan ennakkoverona ja tarvittaessa ennakon täydennysmaksuna ja korollisena jäännösverona.

Ajoneuvoverolaskin

Metsälahjavähennyksen edellytyksenä on, että lahjoitettava metsämaan pinta-ala on riittävä. Laskurin avulla metsänomistaja voi laskea metsälahjavähennyksen käyttömahdollisuuden ja vähennyspohjan suuruuden. Vähennyspohjaan vaikuttavat lahjoitettavan metsämaan pinta-alan lisäksi tilan sijaintikunnan metsän tuotto ja maksettavan lahjaveron määrä. Vähennystä voi hyödyntää lahjoitusvuonna ja sitä seuraavan 15 verovuoden aikana metsätalouden pääomatulojen verotuksessa.

Main navigation (Suomeksi)

Kesäkuun aikana meille on saapunut suuri määrä aikuiskoulutustuki – ja ammattitutkintostipendihakemuksia, mistä johtuen hakemusten käsittelyaika on kesän aikana tavallista pidempi. Käy katsomassa ajantasainen käsittelyaika Aikuisopiskelijan etuudet -sivultamme. Pahoittelut pidentyneistä käsittelyajoista ja kiitos kärsivällisyydestäsi!

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT

Laskurissa on mahdollista valita yleisen ansiotason tuleva kehitys kahdesta eri vaihtoehdosta. Vaihtoehto, jossa yleinen ansiotaso ja hintataso eivät muutu, vastaa työeläkeotteen eläkearvion laskentaoletuksia. Vaihtoehto, jossa ansiotaso kasvaa, vastaa Eläketurvakeskuksen perusennusteen mukaista pitkän aikavälin laskelmaa. Siinä ansiotaso kasvaa reaalisesti pidemmällä aikavälillä 1,5 prosenttia vuodessa. Lähivuosien suhdannenäkymät on otettu ennusteessa tarkemmin huomioon.

Turvaa työn muutoksissa

Hankintameno-olettamaa voi myös käyttää, vaikka todellinen hankintahinta olisi tiedossa. Jos olet esimerkiksi hankkinut yhden bitcoinin 0 eurolla ja myynyt sen 10 000 eurolla, tulisi tästä 30% verotuksella tavallisesti 3 000 euron verotaakka. Voit kuitenkin hankintameno-olettamaa käyttämällä vähentää myyntivoitosta 20% eli 2 000 euroa, jolloin lopulliseksi veroksi lasketaan 2 400 euroa.

Tuloverotuslaskin, Suomi

Säilytä itselläsi kaikki mahdolliset tositteet ja mieluiten myös kopiot lisäselvityslomakkeista siltä varalta, että verottaja palaa niihin myöhemmin. Esimerkiksi kuitit ostetuista työkaluista on säilytettävä kuusi vuotta. Samoin on kuusi vuotta pidettävä tallessa kirjanpitoa työkohteista, ajetuista työmatkoista ja työpäivistä. Jos tietoja ei säilytä, niitä on jälkeenpäin erittäin hankala selvittää ja muistaa.

Miten verotus toimii?

Lisäprosentti on tyypillisesti parikymmentä prosenttiyksikköä perusprosenttia korkeampi. Lisäprosenttia käytetään, jos tulot ylittävät verokortin perusprosentin tulorajat. Jos esimerkiksi työntekijä tekee kuukauden aikana runsaasti ylitöitä ja tienaa niistä tavanomaista enemmän, verotetaan palkkaa normaaliin tulorajaan asti perusprosentin mukaisesti ja ylimenevältä osalta lisäprosentin mukaan.

Passiivinen sijoittaminen voimissaan – 80 prosenttia osakemarkkinoista autopilotin ohjauksessa

Ensimmäisessä ja suositummassa laskentatavassa asunnon luovutusvoitto lasketaan niin, että asunnon myyntihinnasta vähennetään sen hankintameno ja asuntokaupan muut kustannukset, kuten kiinteistönvälittäjän välityspalkkio sekä varainsiirtovero. Lisäksi asunnon myyntihinnasta voidaan vähentää asuntoon tehdyt perusparannukset.