Press "Enter" to skip to content

Vener

Som en følge av de bygge- og gravearbeidene på Aker sykehus vil antallet parkeringsplasser reduseres.

Som en følge av de bygge- og gravearbeidene på Aker sykehus vil antallet parkeringsplasser reduseres.

Ved 100-års jubileet for Aker sykehus på Tonsen i 1995 ble museumssamlingen i Stabburet åpnet. I 2015 hadde museet nyåpning etter videreutvikling og oppgradering av det første museet i Stabburet. Museet i Stabburet omfatter en gjenstandsutstilling fra sykehusets forskjellige avdelinger og funksjoner innen sykepleie, kirurgi, endokrinologi, ernæring, indremedisin, fødeavdeling, laboratorier, m.m.

Elegance: the only beauty that never fades!

Elegance: the only beauty that never fades!

Emnet består av ca 100 timer /36 halve dager med veiledet praksis. Det anbefales at disse timene fordeles jevnt utover semesteret for å sikre kontinuitet (2 halve dager pr uke) Det forutsettes at studenten øver på egen hånd i tillegg til den veiledete delen av praksis.

– Det var alt eller ingenting som var mottoet

– Det var alt eller ingenting som var mottoet

Vener av Mjøsvågen samordnar aktivitetane rundt Mjøsvågen og står for felles marknadsføring med årleg brosjyre og heimeside. Eitt av dei store løfta har vore bygging av felles toalettbygg med handikapstandard.

Ved utreise - hva du må huske på før du reiser hjem fra sykehuset

Ved utreise – hva du må huske på før du reiser hjem fra sykehuset

Vennligst gi beskjed til Vener Luxury Suites om forventet ankomsttid på forhånd. Du kan notere dette i kommentarfeltet når du booker, eller kontakte overnattingsstedet direkte via kontaktopplysningene du finner i bookingbekreftelsen.

Listen to Vener Er Til for Kvarandre now.

Listen to Vener Er Til for Kvarandre now.

Historisk er Os ei handverksbygd, med mange fine handverk frå 1800-talet. Båtbygging, husbygging og rosemåling var viktige attåtnæringar i dagleglivet. I lemstova som no er gjenreist på Lyngheim, blir ein del av den rike kulturarven teken vare på. Samlingsstaden kring den store grua i eldhuskjøkenet gir oss eit nærbilete av livet kring den opne eldstaden, av gamle handverkstradisjonar og den fargerike biletverda i rosemålinga.

Fisk og dataspill er vekstskaperne på Vestlandet

INVESTORVENLEG: Oppdrettsselskap som Lerøy Seafood og Marine Harvest har liten risiko for ein berekraftsmell, ifølgje ei ny kåring. Det kan dei mellom anna takke sine kritikarar for, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Please help us continue to provide you with free, quality journalism by turning off your ad blocker on our site.

Please help us continue to provide you with free, quality journalism by turning off your ad blocker on our site.

While you might not know his name, chances are that you know his work. His claim to fame was as the music supervisor on the HBO series Entourage but he’s also worked on several TV shows, like Ballers and How To Make It In America, films like Dope, and dozens of TV commercials. Plus, he consults with major brands on how to keep music fresh and relevant in their ads.

DEN NORSKE FILMSKOLEN SØKER HOVEDLÆRER MANUS

DEN NORSKE FILMSKOLEN SØKER HOVEDLÆRER MANUS

Vener, created in 2012, is the result of years of technical and design research. Founder Giovanni Vener’s concepts are bought to life in stainless steel, aluminum, iron, copper and corten steel, blended with more organic materials such as wood, with stone, marble and glass. Vener Lab designs are expressed in furnishings and accessories that straddle the line between art and function, constantly searching for the harmony between human beings and their surrounding environment.