Press "Enter" to skip to content

Varainsiirtoveron maksaminen

Asiakaspalvelu

Esimerkki: Sanna ostaa asunto-osakkeen, jonka myyntihinta on 60 000 euroa. Osakkeisiin kohdistuva yhtiölaina on 20 000 euroa. Asunnon myynti-ilmoituksessa velaton hinta on siis 80 000 euroa. Varainsiirtovero lasketaan 80 000 eurosta. Varainsiirtovero on 2 % x 80 000 euroa = 1 600 euroa. Sillä ei ole merkitystä, maksaako Sanna yhtiölainan pois kaupanteon hetkellä vai pikku hiljaa osana yhtiövastiketta.

Asiakaspalvelu

Kiinteistöjen ja rakennusten luovutuksessa varainsiirtovero on 4 %. Kiinteistöjen verokantaan kuuluvat esimerkiksi tontti ja sillä mahdollisesti sijaitsevat rakennukset (esim. omakotitalo), maa-alue ja sillä mahdollisesti sijaitseva kesämökki tai pelkkä rakennus tai rakennelma. Myös määräalat ja määräosat lasketaan kiinteistöjen verokantaan.

Kun ostat kodin, maksat varainsiirtoveron

Asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden luovutuksista vero on suoritettava kahden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä. Veron suorittaminen on edellytyksenä sille, että luovutuksensaaja voidaan merkitä mainittujen osakkeiden haltijaksi asunto-osakeyhtiön osakeluetteloon. Muista arvopapereista varainsiirtovero on suoritettava jo luovutussopimuksen tekemisen yhteydessä, jos luovutus tapahtuu arvopaperikauppiaan tai kiinteistönvälittäjän välityksin tai jos arvopaperi myydään pakkohuutokaupalla.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Verovelvollinen varainsiirtoverosta on ostaja. Kiinteistön kaupassa vastuu koskee myös aikaisemmista luovutuksista määräytyvää maksamatta jätettyä veroa. 1.1.2017 alkaen uusien säännösten mukaan vastuu ulottuu luovutuksiin, jotka on tehty lainhuutohakemuksen tekemistä edeltäneiden kolmen vuoden aikana. Jos viimeinen luovutus on tapahtunut ennen 1.1.2017, vastuu aikaisemmista luovutuksista suoritettavista veroista on kuitenkin 10 vuotta. Edelleen luovutus katkaisee viivästyskorotuksen kertymisen.

Varainsiirtovero

Varainsiirtovero on suoritettava ja varainsiirtoveroilmoitus verotoimistolle annettava kahden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä. Omistusoikeus siirtyy muuttopäivänä, kun koko kauppahinta on maksettu.

Ilmoituksen antamisen yhteydessä sinun on esitettävä kuitti tai muu selvitys maksetusta verosta sekä kauppakirja tai muu luovutussopimus. Ilmoitus voidaan lähettää myös postitse.

Tietosuojaseloste

Myyntihintaa ei voi maksaa kaupanteon yhteydessä kerralla, vaan rakennushankkeen etenemisen mukaan. Kaupan teossa maksetaan yleensä n. 10% kauppahinnasta, loppuosa kauppahinnasta maksetaan rakentamisen aikana n. 6-7 erässä. Koko kauppasumma tulee olla maksettuna ennen kohteen valmistumista. Jokaisen kohteen osalta tehdään maksuerätaulukko, jonka mukaan maksaminen etenee. Kauppakirjaan on merkitty maksuerät ja niiden eräpäivät.

Varainsiirtoveron ilmoittaminen ja maksaminen muuttuvat marraskuussa 2019

Marraskuusta 2019 alkaen yhteisöt voivat tehdä varainsiirtoveroilmoituksen ainoastaan sähköisesti OmaVerossa. Henkilöasiakas, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö voivat antaa varainsiirtoveroilmoituksen joko OmaVerossa tai paperilomakkeella. Myös kiinteistön kaupasta on annettava varainsiirtoveroilmoitus marraskuusta alkaen. Aiemmin riitti, että kiinteistön ostaja esitti kuitin varainsiirtoveron maksusta hakiessaan kiinteistölle lainhuutoa Maanmittauslaitokselta.

Hakulomake

Lahjaveron maksaminen tulee ajankohtaiseksi esimerkiksi tilanteessa, jossa asunnon tai kiinteistön myyntihinta on alle 75 % käyvästä hinnasta. Esimerkiksi jos vanhemmat myyvät 200 000 euron arvoisen asunto-osakkeen lapselleen 100 000 eurolla, tulee lapsen maksaa lahjaveroa käyvän hinnan ja myyntihinta erotuksesta eli 100 000 eurosta. Lisää lahjaverosta ja lahjaveron määräytymisestä voit lukea Vero.fi-palvelusta.

Koska varainsiirtoveroa on maksettava

Verovelvollisen ja muun 30 §:ssä tarkoitetun ilmoittamisvelvollisen on korjattava veroilmoituksessa oleva virhe antamalla kyseisestä luovutuksesta oikaisuilmoitus, ellei jäljempänä toisin säädetä. Verovelvollisen ja muun 30 §:ssä tarkoitetun ilmoittamisvelvollisen on korjattava veroilmoituksessa oleva virhe kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Kaupan jälkeen

Myyjä vastaa kauppakirjan laatimisesta ja hankkii tarvittavat todistukset. Myyjä laatii hyvissä ajoin ennen sovittua kaupantekopäivää kauppakirjaluonnoksen karttoineen ja lähettää tämän ostajalle tutustuttavaksi. Kauppakirjan allekirjoittavat samanaikaisesti sekä myyjä että ostaja tai valtakirjalla heidän asiamiehensä. Läsnä on lisäksi julkinen kaupanvahvistaja, joka vahvistaa kaupan allekirjoitustilaisuudessa.

Asunto-osakeyhtiön ja muun kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden luovutuksessa vero on 2,0 prosenttia vastikkeesta. Vastikkeeseen luetaan myös osakkeisiin kohdistuva yhtiölainaosuus, eli vero maksetaan velattomasta hinnasta. Rakentamisaikana tai sitä aiemmin vastikkeeseen luetaan osakkeisiin kohdistuva osuus yhtiön kaikista lainoista, jotka yhtiöllä on kohteen valmistumishetkellä tai omistusoikeuden siirtymishetkellä, jos se tapahtuu ennen valmistumista ja käyttöönottoa.