Press "Enter" to skip to content

Varainsiirtovero vähennys

Täsmätietoa verotuksesta

Verovelvollinen varainsiirtoverosta on ostaja. Kiinteistön kaupassa vastuu koskee myös aikaisemmista luovutuksista määräytyvää maksamatta jätettyä veroa. 1.1.2017 alkaen uusien säännösten mukaan vastuu ulottuu luovutuksiin, jotka on tehty lainhuutohakemuksen tekemistä edeltäneiden kolmen vuoden aikana. Jos viimeinen luovutus on tapahtunut ennen 1.1.2017, vastuu aikaisemmista luovutuksista suoritettavista veroista on kuitenkin 10 vuotta. Edelleen luovutus katkaisee viivästyskorotuksen kertymisen.

OmaVero

Farmit antaa käyttöösi alan johtavista osaajista koostuvan verkosto-organisaation, jota ovat kehittämässä Altia, Bayer, Boreal Kasvinjalostus, Caraway Finland, DeLaval, Eurofins Viljavuuspalvelu, Fazer Mylly, FMC Agricultural Solutions, Hankkija, Mtech Digital Solutions, Nordisk Alkali, Nordkalk, Sucros, Suomen Viljava, Tilasiemen, Trans Farm, Viljelijän Avena Berner, Vilomix Finland ja Yara Suomi.

Tapaus KHO 2015:37

A Oyj luopui liiketoiminnasta, jota harjoitettiin sen tytäryhtiössä B Oy:ssä, johon yhtiö jäi osaomistajaksi. A Oyj jakoi yhtiökokouksensa päätöksellä 86 prosenttia B Oyj:n osakkeista osinkoina omille osakkeenomistajilleen (B Oyj:n listautumis­anti). Yhtiökokous oli samalla päättänyt, että A Oyj vastaisi varainsiirtoverosta osakkeiden siirtyessä osinkona osakkeenomistajille. A Oyj:llä, joka oli veroilmoituksessaan ilmoittanut varainsiirto­veron vähennyskelpoisena menona, ei ollut oikeutta vähentää varainsiirtoveroa tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneena menona.

Asunnon myyntivoittovero ja ”kahden vuoden sääntö”

Yksinkertaisena esimerkkinä voidaan käyttää tilannetta, jossa asunto on ostettu vaikkapa vuonna 2012, jolloin sen ostohinta on ollut 170 000 euroa. Asunto myydään nyt 190 000 eurolla. Tällöin noiden summien erotus on 20 000 euroa, joka katsotaan luovutusvoitoksi. Summasta ei ole vielä vähennetty asuntokaupan muita kuluja eikä varainsiirtoveroa.

Metsävähennyspohja on 60 prosenttia metsän hankintamenosta. Kauppahinnan lisäksi hankintamenoon luetaan varainsiirtovero, lainhuudatuskulut, kauppakirjan tekokulut, kaupanvahvistajan palkkio, tila-arviokulut, mahdolliset lohkomiskulut ja kaikki muutkin ko. tilakauppaan liittyvät, ostajan maksamat kulut (esim. matkakulut). Kannattaa huomata, että metsävähennysoikeus syntyy vain kiinteän omaisuuden kaupasta. Esimerkiksi kuolinpesäosuuksien kaupat eivät ole kiinteän omaisuuden kauppoja, vaan irtaimen omaisuuden kauppoja.

Oikean kodin löytäminen

Ensiasunnon ostajana sinun ei tarvitse maksaa asunnosta varainsiirtoveroa, kunhan tietyt ehdot täyttyvät. Verovapaus edellyttää esimerkiksi, että ostaja on kaupantekohetkellä 18–39-vuotias ja omistaa kaupan jälkeen asunnosta vähintään 50 prosenttia. Ensiasunto voi olla asunto-osake tai kiinteistö. Tarkista tarkat tiedot varainsiirtoverosta verottajalta, kun olet ostamassa ensimmäistä omaa kotiasi.

Milloin asunnon myyntivoitto on veronalaista tuloa?

Myyntivoitto on siis veronalaista tuloa, jos olet myymässä alle kaksi vuotta sitten ostettua asuntoa tai sinä tai perheesi ei ole asunut asunnossa vakituisesti kahta vuotta. Jos esimerkiksi olet ostanut asunnon, asunut siinä itse vuoden ajan ja sen jälkeen vuokrannut sen toisen henkilön käyttöön, ei ehdot verovapaalle myyntivoitolle täyty. 

Asumiskustannukset

Asunnon ostaminen on yleensä elämän suurin ostos, ainakin jos kyseessä on ensimmäinen oma asunto. Oman uuden asunnon ostaminen on hyvin usein myös yksi parhaista hankinnoista koko elämän aikana, sillä pitkällä tähtäimellä omassa uudessa asunnossa asuminen on edullisempaa kuin vuokralla asuminen. Oma asunto kartuttaa aina omaa varallisuuttasi.

Sijoitusasunnon verotus uudiskohteissa

Kun sijoittaja ostaa uudisasunnon, liittyy tilanteeseen verotuksellista etua, jos taloyhtiö on tulouttanut rahoitusvastikkeet tilinpäätöksessään. Silloin rahoitusvastikkeen voi vähentää pääomatuloista. Tässä tapauksessa asunnon yhtiölainaosuus maksetaan kuukausittain rahoitusvastikkeen muodossa. Yleisesti yhtiölainan voi maksaa kerran vuodessa kokonaan halutessaan pois.

Metsätilan myymisestä peritään luovutusvoittoveroa silloin, kun myynnistä syntyy luovutusvoittoa. Pitkään omistetun metsän luovutusvoitto tai -tappio lasketaan hankintameno-olettaman avulla. Myyntihinnasta vähennetään 40 prosentin suuruinen hankintameno-olettama tai todellinen hankintameno silloin, kun metsä on omistettu yli 10 vuotta. Alle 10 vuotta omistetun metsän kohdalla käytetään 20 prosentin hankintameno-olettamaa tai todellista hankintamenoa.

ATK-ohjelmat, ohjelmistot
Yleensä poistetaan 10 vuoden aikana tasapoistoin. Itse tehdyt ohjelmat yhdellä kertaa tekovuoden kuluina. Mikäli ohjelman käyttöaika on lyhyempi, hankintameno poistetaan lyhyemmässä ajassa tasapoistoin. Yleensä tietokoneohjelmien käyttöaika on huomattavasti lyhyempi kuin kymmenen vuotta. Tietokoneen mukana tulleet ohjelmat poistetaan koneen mukana joko hankintavuoden kuluna tai 25 % poistoin tai tasapoistoin. (Kaikki yritysmuodot.)

Yksi fiksu ratkaisu taloyhtiölle olisi antaa osakkaan valita. Osakas voi maksaa korjaushankkeesta koituneet kustannukset joko hankeosuutena (yhdellä kertaa ennen kuin laina nostettu), lainaosuutena (yhdellä kertaa lainan nostamisen jälkeen) tai pääomavastikkeena (pienempinä erinä kuukausittain). Vaikka tietyn osakasryhmän suorituksia ei voi käsitellä eri tavalla kuin toisen, voi yllä mainittuja maksusuoritustapoja käsitellä kirjanpidossa eri tavalla. Hyvä voikin olla esimerkiksi järjestely, jossa hanke- ja lainaosuudet tuloutetaan, mutta pääomavastikkeet rahastoidaan.

Varainsiirtoveron huonoihin puoliin kuuluu, että se lukitsee ihmisiä asumaan väärin sijaitseviin ja väärän kokoisiin asuntoihin. Vaikka vero on omakotitaloissa (kiinteistö) korkeampi kuin asunto-osakkeissa, se syrjii erityisesti kaupunkien kerrostaloasunnoissa asuvia, koska nämä muuttavat huomattavan tiheästi omakotiasuiin verrattuna.  Asunto-osakkeissa varainsiirtovero on kaksi prosenttia myyntihinnasta.

Vuokra-asunto verotuskohteena

Elokuun alussa 2017 astuu voimaan muutos, jossa opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Koska yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, voivat vastaisuudessa puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulot estää asumistuen saamisen. Vuokrasopimuksen muodolla ja sopimusmallilla on vaikutusta siihen, lasketaanko vuokrahuoneiston asukkaat samaan vai eri ruokakuntaan, ja tämä täytyy siis ottaa huomioon vuokrasopimusta laadittaessa.

HE 97/2017

Verotuksen reaaliaikaisuuden edistämiseksi tuloverotuksessa, kiinteistöverotuksessa ja tonnistoverotuksessa säädettäisiin verotuksen päättymisestä verovelvolliskohtaisesti, jolloin verovelvollisen verotus voisi päättyä nykyistä aiemmin. Sääntelyn yhtenäistämiseksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kiinteistöverotuksen julkiset tiedot tulevat julkisiksi verovuoden marraskuun alussa, kun kaikkien verovelvollisten verotus on päättynyt.

Korkokin voi olla suurempi kuin henkilökohtaisessa lainassa. Lisäksi yhtiölainassa voi Taimitarhan mukaan olla sopimusehto, jonka mukaan tietyn ajan kuluttua lainan nostamista pankki voi korottaa marginaalia eli omaa palkkiotaan ilmoittamalla. Tavallisessa henkilöasiakkaan asuntolainassa tällaista ehtoa ei yleensä ole.