Press "Enter" to skip to content

Vannmåler fredrikstad kommune

Installere vannmåler i bolig

Olsen forteller at man raskt etter møtet ifjor fikk fremskaffet et kart som viste hvor de eksisterende kummene i området var plassert, for så å undersøke hvor en slik vannmåler kunne monteres:

– Dermed ble vi oppmerksomme på en forhøyning i terrenget, og hvor det i henhold til kartet skulle være en kum. Da vi gravde bort jorden og gresset, dukket vannmåleren opp, forteller Olsen videre.

Dermed ble borettslaget koblet til vannmåleren først den 22. september ifjor.

Artikkeltags

Hvaler Arbeiderparti forutsetter at administrasjonen i kommunen legger egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser for 2015 til grunn ved etterfakturering. Minimum forbruk skal ifølge dette stipuleres til 120 til 170 kubikkmeter avhengig av hyttas størrelse. I tillegg skal saksbehandlingsgebyrer dobles.

 Arkiv, dokumenter og innsyn

MAIK har siden 2016 vært ansvarlig for tjenester og systemer knyttet til automatisk avlesning av vann for et mindre antall beboere på Hvaler. Våren 2017 startet Hvaler kommune utrulling av smarte vannmålere til alle beboere på Hvaler. I prosjektperioden er Maik ansvarlig for oppfølging av montasje og systemer for booking og arbeidsordre. Etter endt utrulling vil Maik være ansvarlig for innsamling og rapportering av måleverdier og annen informasjon fra vannmålerne.

Middelverdiene på drikkevann fra vannverkene Baterød og Isesjø ligger mellom 1 og 3. Altså bløtt vann. Hardt vann inneholder mye kalsium- og magnesiumioner som danner tungløselige salter med såpen, og egner seg derfor dårlig til vasking.

Slik leser du av vannmåleren  

Dersom du trenger vannmåler til vannforsyning i mer enn 15 dager må du betale tilknytningsgebyr og søke om forhåndsuttalelse. Alle arbeider skal prosjekteres/utføres av autorisert rørlegger, og dette skjemaet bør sendes inn i samråd med rørlegger.

Lagmannsrettene

I dag er det montert 7.717 vannmålere i Sarpsborg. Rundt 1.000 er i næringsbygg. Det er 22.766 husstander, hytter og næringsbygg i kommunen som er registrert med kommunalt vann. Like i underkant av 10.000 av disse vil nå få installert vannmåler. Installasjonen skal være ferdig innen utgangen av 2020.

20 billigste kommuner

Jeg har selv hatt en lekkende kjøkkenkran i over ei uke og der gikk det med tre kubikk ekstra selv om hovedvannkrana va stengt når jeg sov og når jeg var på jobben. Men en sik lekasje inne i huset er jo min egen feil (er hvertfall ikke vannverkets feil), og jeg betaler for ede ekstra kubikkmeterne det gikk med.

Politikk og planer

Du kan lese komplett salgsoppgave for denne eiendommen direkte fra nettannonsene. Du kan også bestille en utskriftsvennlig salgsoppgave som du kan laste ned på din maskin. For slik bestilling må du legge igjen kontaktinformasjon. Du har mulighet til åbe om varsel for bud som kommer inn på eiendommen og informasjon om andre, lignende eiendommer. For at vi skal ha lov til å gi deg slik informasjon, må du krysse av for dette i bestillingsskjemaet. Det kan være lurt, så holder du deg litt orientert ommarkedet.