Press "Enter" to skip to content

Vanhat kartat helsinki

Helsinki ilmakuvina 1932–2014

Klikkaamalla Näytä rakennukset -nappulaa näet kartalla lisäksi ne rakennukset, jotka ovat valmistuneet valittuun vuoteen mennessä. Mukana ei ole purettujen rakennusten tietoja, joten vanhempien vuosien tapauksessa kaikkien rakennusten tietoja ei voida näyttää. Karttaa pitää tarkentaa, jotta rakennustietoja näytetään. Jos haluat lisätietoja yksittäisestä rakennuksesta, voit klikata sitä kartalla.

Ilmakuvat

Samlingen innehåller ett urval historiska kartor över Finland från 1500-talet till mitten av 1900-talet. Kartor reflekterar förändringar i Finlands kartbild. De åskådliggör historien av Finlands statliga status och inre förvaltning samt visar, hur bebyggelse och samfärdsel har utvecklats. Materialet har till största delen digitaliserats i Nationalbibliotekets Rädda boken -projekt.

SYL:n kannanotto herätti keskustelun opiskelijoiden palkallisesta lomailusta – Kokoomusopiskelijat: "Työt ovat sopivaa vastapainoa opiskelulle"

Kuvat ovat joko jpg- tai tif-formaateissa, joista kaikki jpg-kuvat ovat vapaasti selailtavissa ja kopioitavissa opetus- ja tutkimustyöhön sekä muuhun ei-kaupalliseen käyttöön www.vanhakartta.fi-viittauksella varustettuna. TIF-tiedosto on sen sijaan huomattavasti korkearesoluutioisempi formaatti ja mikäli sellainen on olemassa kartasta, sitä käytetään maksullisen karttatulosteen tai -tiedoston teossa.

Tietoaineisto

Kansalliskirjaston Doria-tietokannan kautta käytettävissä oleva digitaalinen kokoelma tulee tulevaisuudessa merkittävästi helpottamaan kirjaston karttoihin liittyvää tieto- ja jäljennepalvelua. Aikaisemmin suurten ja hauraiden karttojen selailu oli hankalaa ja hidasta, mutta nyt asiakkaan on mahdollista tutkia kokoelmaa omalta tietokoneeltaan, etsiä tietoa ja jopa tallentaa kuvia omaan käyttöönsä. Karttojen tekijänoikeudet ovat rauenneet, ja näin ollen kuvien käyttö on ilmaista ja vapaata.

Historia

Palvelun ylläpitäjä ei takaa palvelussa olevien aineistojen ja toimintojen virheettömyyttä, oikeellisuutta, täsmällisyyttä tai luotettavuutta. Palvelun jatkuva saatavuus ja katkoton toiminta ei myöskään ole taattua. Palvelun tarjoajalla on oikeus ilman erillistä ilmoitusta muuttaa palvelua tai ottaa se tai sen osa pois käytöstä. Palvelun ylläpitäjä ei vastaa aineistojen käytön tai palvelun välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista.

Mitä ovat Senaatin kartastot?

Rekisterinpitäjän oikeutetut edut ovat
a)  tehdä suoramarkkinointia rekisterinpitäjän tuotteista ja palveluista olemassa oleville tai entisille asiakkaille, elleivät he ole erikseen kieltäneet suoramarkkinointia.
b)  suorittaa tuotteidensa ja palveluidensa markkinointia sellaisille potentiaalisille asiakkaille, jotka ovat täyttäneet sivuilla täytettävällä lomakkeella yhteystietonsa, elleivät he ole erikseen kieltäneet suoramarkkinointia.

Vanha reittikartta pysäkillä hämmensi – HSL-alueella karttojen vaihtaminen iso urakka

oskus tapahtuu inhimillisiä virheitä. Tässä lienee kyse sellaisesta. Aikatauluista ja kartoista ei ole tullut suurempaa palautetulvaa. Kyse on yksittäisestä palautteesta koko seudulla.

Vanhentuneiden aikataulujen sijaan palautetta on sitäkin enemmän tullut aikataulujen vaihtamisajankohdasta. Vaihtaminen aloitetaan aina kaksi viikkoa ennen uusiin aikatauluihin siirtymistä.

Suomelta inhimillinen ele – kahdeksan pelastetun tur­va­pai­kan­ha­ki­jan ottaminen näyttää esimerkkiä muttei kerro suuresta lin­jan­muu­tok­ses­ta

Merkittävimmät Metsähallituksen hankkeet liittyvät laajojen aluekokonaisuuksien käyttösuunnitelmiin sekä luonnonsuojelun ja luontomatkailun edistämiseen. Luonnonvarasuunnitelmat sekä suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat päivitetään hankemuotoisesti yhdessä alueiden muiden toimijoiden kanssa. Metsähallituksen luontopalvelut hyödyntää suojelualueilla mm. Euroopan unionin rahoitusta ja osallistuu yhteistyöhankkeisiin.

Salokylän koulu

Helsingissä oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 335 061 asuntokuntaa. Asuntokunta muodostuu kaikista samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvista. Väestön keskusrekisterin mukaan henkilöt, jotka ovat kunnassa vailla vakinaista asuntoa, tilapäisesti ulkomailla, tietymättömissä tai kirjoilla laitoksissa, eivät muodosta asuntokuntia. Helsingissä tällaisia asuntokuntien ulkopuolelle jääviä henkilöitä oli vuoden 2018 alussa 16 602. Tämän lisäksi myöskään asuntoloissa asuvat eivät muodosta asuntokuntia, koska asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää.

«Tiesittekö muuten, että opiskelin matkailualaa yhdessä maailman parhaassa hotellikoulussa Hongkongissa? Vaikka en ole koskaan ollut suoraan töissä hotellialalla, olen saanut toimia sen parissa muiden töiden kautta. Viime vuodet on tullut matkustettua paljon niin harrastuksen kuin työnkin puolesta, joten hotelleista on tullut melko tuttuja ympäristöjä. Kiinnitän hotelleissa huomiota moniin yksityiskohtiin aina designista palveluun.»