Press "Enter" to skip to content

Valtakirja pankkiasioiden hoitoon osuuspankki

Mikä on valtakirja?

Valtakirja on oikein tehtynä laissa pätevä dokumentti, joka toimii suorana valtuutuksena toiselle henkilölle hoitamaan esimerkiksi pankki- tai vakuutusasioita – ja käytännössä mitä tahansa tehtäviä (postissa tai muissa virastoissa asiointi jne.) – toisen henkilön puolesta. Valtakirjassa on oltava aina vähintään kaksi osapuolta ja sen täytyy olla allekirjoitettu sekä päivätty.

Jos valtakirjaa ei ole

Jos tilin varoja halutaan vaikkapa siirtää määräaikaisiin talletuksiin, tarvitaan kaikissa pankkiryhmissä uusi valtakirja. Danske Bank edellyttää lähtökohtaisesti, että tilinomistajan pitäisi itse käydä sopimassa asiasta. Nordealle riittää valtakirja, jos kyse on vakiintuneesta asiakassuhteesta. S-Pankissa vanhukselle voi tehdä määräaikaisen talletuksen valtakirjalla. Paikallisosuuspankki Siilinjärven Osuuspankki on ohjeistanut työntekijöitään, että valtakirjan oikeellisuus pitäisi varmistaa soittamalla valtakirjan antajalle.

Mikäli sinulla on läheinen joka voisi pankkiasioiden hoidossa auttaa, tulee sinun tehdä pankissasi valtakirja raha-asioidesi hoitoon. Lisätietoja yksilöidyn valtakirjan tekemisestä saat oman pankkisi henkilökunnalta. Valtakirjalla voit esimerkiksi oikeuttaa lähiomaisesi nostamaan rahaa tililtäsi, tai maksamaan laskuja puolestasi. Tällöin valitsemasi henkilö saa tilillesi käyttöoikeuden ja tilisi liitetään osaksi hänen verkkopankkiaan. Älä koskaan luovuta omia verkkopankkitunnuksiasi kenellekään!

Yrityksen taloushallinnon ja pankin järjestelmien välisiin yhteyksiin

Valtakirjaa saattaa tarvita jossain vaiheessa elämäänsä. Käytännössä valtakirja tarkoittaa nimensä mukaisesta oman päätäntävallan antamista jollekin toiselle henkilölle. Valtakirjaa saattaa tarvita esimerkiksi pankkiasioinnissa – jos esimerkiksi vanhus ei kykene itse menemään pankkiin tai muisti alkaa heiketä, voi hän määrätä valtakirjalla pankkiasioinnin hoitamisen oikeudet esimerkiksi jollekin sukulaiselle.

Ilmoita kuolinpesän tilinumero Verohallintoon

Pätevän valtakirjan tekeminen edellyttää, että tekijä ymmärtää riittävällä tavalla sen merkityksen ja sisällön. Tämä voi olla mahdollista vielä muistisairauden varhaisessa vaiheessa. Edunvalvontavaltuutusta säilytetään niin kauan, kunnes tarve sen vahvistamiselle ilmenee. Tehty edunvalvontavaltuutus on suositeltavaa antaa valtuutetulle säilytettäväksi.

Järjestä perinnönjako

Jos vainajalta peritään ainoastaan pankkitilin rahat, perinnönjako on suhteellisen yksinkertainen. Usein perittävä omaisuus on kuitenkin monimutkaisemmassa muodossa, kuten maana, kesämökkinä tai asuntona. Silloin voi olla järkevää palkata perinnönjakoon juristi. Ammattilainen osaa varmistaa, että jokainen saa lainmukaisen osuutensa perinnöstä. Tämä auttaa usein myös välttämään kiistoja.

Töihin Aktiaan

Kuolinpesän osakkaat voivat sähköisesti valtuuttaa henkilön hoitamaan kuolinpesän pankkiasioita. Valtuutuksen voi tehdä alla olevasta lomakkeesta suomalaisen pankin verkkopankkitunnuksilla. Jokaisen osakkaan on täytettävä sähköinen valtakirja henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan. Suosittelemme, että valtakirja täytetään vasta, kun olette tutustuneet vainajan kuolinpesään sekä sopineet valtakirjan sisällöstä yhdessä muiden osakkaiden kanssa.

Valtakirjan muoto on vapaa

– Meillä olisi ollut isommat hartiat. Nyt meillä on pienemmät henkilöstöresurssit ja sitä kautta huoli osaamisesta on olemassa. Isommassa pankissa olisi ollut syväosaamista. Kaikki varmasti ymmärtää, että viidellä toimihenkilöllä syväosaaminen ei ole niin  vahvaa kuin sadan toimihenkilön yksikössä. Ei laadukkaita pankkipalveluita rakenneta päivittäisen palvelun varaan, Iso-Kuortti muistuttaa.

Ei kuulosta kovinkaan hyvältä. Miten ne vanhemmat ihmiset, joilla ei ole mahdollisuutta liikkua Lappeenrantaan? Kaikki ei omista tietokonetta, eikä pysty, kykene tai ei enää halua opetella? Ikä tulee vastaan, eikä ole myöskään varaa ostaa tietokonetta…. Hankalaksi tehdään ihmisten elämä Joutsenossa, palvelut vähenee koko ajan. Kiitos siitä, että ollaan osa Lappeenrantaa, bussitkin kulkee todella huonosti ja kalliilla hinnalla, lähde sitten työpäivän päätteeksi asioimaan pankkiin Lappeenrantaan….eihän ne ole enää silloin aukikaan.

Mieti tarkkaan, mitä ja miten kirjoitat ja pysy asiassa. Minkäänlainen herjaus ei ole sallittua, ei myöskään sopimaton kielenkäyttö. Myöskään linkit eivät ole sallittuja, koska ylläpidolla ei ole resursseja tarkistella niiden alkuperää. Asiattomat kommentit poistetaan. Jos jonkin jutun kommentointi riistäytyy käsistä, ylläpito voi sulkea kyseisen jutun kommentoinnin. Asiattomia kommentteja kirjoittavilta kommentointioikeus voidaan poistaa. Kirjoita napakasti. Yhden kommentin maksimipituus on 800 merkkiä.

Verkkopankkitunnukset saatiin myöhemmin takaisin, kun konttorissa käytiin valtakirjan kanssa. Kävi kuitenkin ilmi, että pankki oli antanut tyttären käyttöön rajoitetut tunnukset, joilla pääsee ainoastaan pankin omiin palveluihin, ei esimerkiksi katsomaan äidin niin pyytäessä Kelan tietoja tai laboratoriotuloksia.

Edunvalvontavaltakirjalla voidaan valtuutetulle määrätä sellaisia valtuuksia, joita maistraatin määräämällä edunvalvojalla ei ole mahdollisuus tehdä. Isovanhempi saattaa esimerkiksi haluta, että hänen varoistaan tulee muistaa lapsenlapsia pienellä rahalahjalla tavanomaisissa perhejuhlissa kuten ristiäisissä, rippi- ylioppilas- taikka hääjuhlissa. Valtakirjalla voidaan määrätä, että tällainen lahjoitus tulee tehdä hänen varoistaan vaikka lahjoittaja ei esimerkiksi sairauden vuoksi itse olisi kykeneväinen osallistumaan juhlaan.

Social links

– Käteisnostot saattavat herättää intohimoja, joten maksut on hyvä hoitaa laskua vastaan verkkopankissa tai pankkikortilla. Tiliotteella varmistaa selustaansa ja näyttää epäileville, että tähän ne rahat menivät. Omat rahat on pidettävä erillään omaisen rahoista, eikä tämän rahoista saa maksaa omia laskujaan. Puolisoiden kesken voi jatkaa raha-asioiden hoitamista entiseen tapaan tai siten, kuin niistä on sovittu silloin, kun valtakirja tai käyttöoikeus annettiin.

S-Pankin palvelut sopivat erinomaisesti myös lapsille ja nuorille. Alaikäiset eivät kuitenkaan voi tehdä sopimuksia yksin vaan ne tehdään yhdessä edunvalvojien eli tavallisesti omien vanhempien kanssa. Vanhempien tehtävä edunvalvojina päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Tämän jälkeen vanhemmilla ei enää ole oikeutta käyttää nuoren pankkipalveluita tai saada niistä tietoa ellei nuori anna siihen erikseen lupaa.

Paikannimistö kertoo kulkijoista kaukaa ja lähellä

Myöhäisempiä historian merkkejä Kolovedellä ovat tervahauta ja savottamiesten Mäntysalon kämppä vuodelta 1940. Kämppää käytettiin viimeisen kerran metsätöiden yhteydessä vuonna 1972. Alueella on ollut 1950-luvulla useita uivia kämppiä, jotka ankkuroitiin lähelle sen hetkistä savottapaikkaa. Ankkuripaikoille rakennettiin myös hevos- ja työkalusuojat sekä käymälät.

Valtakirja kuolinpesän pankkiasioita varten – Lakiopas

Liittämään valtuutetun omaan verkkopankkisopimukseen kuolinpesän nimissä olevia pankki- ja arvo-osuustileja sekä saamaan em. pankki- ja arvo-osuustileistä kaikki verkkopankin kautta saatavissa olevat tiedot ja tilitapahtumat. Palveluun sovelletaan kulloinkin voimassa olevia pankkitunnuksilla käytettävien palvelujen yleisiä ehtoja, joihin kukin kuolinpesän osakas on tutustunut.