Press "Enter" to skip to content

Valtakirja kuolinpesän kiinteistön myyntiin malli

Tietosuojaseloste

Kuolinpesässä voivat olla osakkaina eloon jäänyt puoliso, perilliset sekä yleistestamentinsaajat. Useimmiten leski on kuolinpesän osakas avio-oikeuden perusteella. Tällöin leski ei ole perillinen eikä peri vainajan omaisuutta. Avio-oikeuteen perustuva kuolinpesän osakkuus päättyy, kun lesken ja kuolinpesän välillä on toimitettu jäämistöositus. Vain tilanteessa, jossa vainajalta ei jäänyt rintaperillisiä, on eloon jäänyt puoliso vainajan lakimääräinen perillinen.

Avio-oikeus, avioero ja ositus

Henkilön kuoleman jälkeen hänen oikeutensa ja velvollisuutensa, omistuksensa ja velkansa kuuluvat kuolinpesään. Kuolinpesän henkilöpiirin muodostaa yhdessä kaikki kuolinpesän osakkaat. Kuolinpesän osakkaita ovat ensinnäkin kaikki perilliset. Jos perillinen on luopunut perinnöstä tehokkaasti, hän menettää kuolinpesän osakkuuden. Toisekseen kuolinpesän osakkaita ovat yleistestamentin saajat. Lisäksi leski on kuolinpesän osakas siihen saakka, kunnes ositus on tehty.

Saamasi vastaus on muuten hyvä, mutta perillisten tai osakkaiden palkkaaman juristin esittämiin kutsuihin ei ensinnäkään tarvitse korviaan rovauttaa, koska minkäänlaisilla uhkailuilla ei synny lainvoimaista jakoa, elleivät kaikki osakkaat allekirjoita jakokirjaa. Kannattaa siis edetä hyvin rakentavin sanakääntein, ettei ajauduta kalliiksi ja usein puhevälit pirstovaan virkajakoon, jonka voi tehdä vain käräjäoikeuden määräämä pesänjakaja.

Kuolinpesässä päätökset on tehtävä yhdessä ja kaikkien kuolinpesän osakkaiden on oltava halukkaita myymään asunto. Tämä kannattaa selvittää ennen asunnon myyntiin laittamista. Myös kiinteistönvälittäjän kanssa tehtävään toimeksiantosopimuksen tarvitaan kaikkien osakkaiden allekirjoitus. Jos kuolinpesän osakkaita on paljon, turvallisinta on hankkia kaikilta osakkailta etukäteen valtakirja asunnon myyntiin.

Samankaltaisia kysymyksiä

Kuolinpesän myymässä kohteessa ostajaa saattaa askarruttaa myös se, etteivät kuolinpesän osakkaat ole asuneet itse asunnossa. Koska kuolinpesän osakkaat eivät tunne asuntoa kovin hyvin, on riskinä, että asunnosta ei kerrota kaikkia tietoa tai piilevät virheet jäävät epäselviksi. Asuntojen historiaa taltioidaan harvoin ja korjauksien laatua on vaikea arvioida avaamatta rakenteita. Myöskään vahinkohistoria ei ole välttämättä tiedossa. Asuntokaupat.com:in lakimies vinkkaa: “kannattaa merkitä kauppakirjaan myyjän olevan kuolinpesä luonnollisen henkilön sijaan”.

Postin ja Matkahuollon valtakirja

Tietosuojaseloste ohjaa tapaa, jolla Draivi Media Oy (“Draivi Media” tai “Me”) käsittelee henkilökohtaista tietoa, jota se kerää käyttäjiltään (“käyttäjä” tai “Sinä”). Tietoa saadaan Draivi Media Oy:n tuottaman palvelun kautta, joka toimittaa lainahakemusliidejä lainanvälittäjälle sekä Lainakamu.fi:n sivujen kautta (sekä verkkosivu että itse välityspalvelu nimellä “Lainakamu.fi”).

Perikunnan omistaman asunnon arvon määrittäminen

Henkilön kuollessa hänen omaisuutensa muodostaa kuolinpesän, jota hallinnoivat tyypillisesti kuolinpesän osakkaat. Jokaisen henkilön jälkeen on toimitettava perunkirjoitus, jonka tarkoituksena on selvittää kuolinpesän varallisuustilanne. Tämän selvitysvaiheen tarkoituksena on saada selvitettyä vainajan varat ja velat niin hyvin, että velkojen maksamisen jälkeen jäljelle jäävä omaisuus on mahdollista jakaa kuolinpesän osakkaiden kesken.

TILAA ILMAINEN UUTISKIRJE

Vainajan tekemät maksupalvelusopimukset, kuten suoraveloitussopimukset, pysyvät edelleen voimassa. Tämä menettely on käytännössä yleensä asianmukainen, sillä monien maksujen, kuten esimerkiksi sähkö- tai vastikemaksujen, voi katsoa menevän kuolinpesän hyväksi. Maksupalvelusopimukset kuitenkin lopetetaan, mikäli yksikin kuolinpesän osakkaista niin haluaa.

Valtakirja tulee antaa jokaisen kuolinpesän osakkaan nähtäväksi ja jokainen allekirjoittaa sen omakätisesti. Siinä tulee yksilöidä kuka on antajana ja kuka valtuutetaan sekä yksilöidä tarkasti valtuutuksen sisältö. Tulisi myös yksilöidä, mitä tiloja puukauppa koskee. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää valtuutuksen sisällön yksilöimiseen. Olisi myös syytä mainita, kuinka kauan valtuutus on voimassa.

Metsätilan omistajanvaihdos

Yhtymä on kuolinpesää edullisempi omistusmuoto, koska vuotuisessa metsäverotuksessa yhtymän tappiot välittyvät jo samana verovuonna osakkaiden henkilökohtaiseen verotukseen, ja näin metsätalouden tappiot saadaan hyödynnetyksi osakkaiden muiden pääomatulojen tai ansiotulojen verotuksessa. Kuolinpesässä verovuoden tappiot jäävät vähennettäväksi kuolinpesän myöhemmistä voitollisista tuloksista. Jos kuolinpesällä ei synny voitollisia tuloksia seuraavan kymmenen vuoden aikana, jäävät tappiot vuosi kerrallaan kokonaan vähentämättä.

Sisällysluettelo

Kun myyt asuntosi, voit tehdä sen itse tai käyttää kiinteistönvälittäjää. Valtaosa suomalaisista luottaa kiinteistövälittäjään, mutta asuntokaupan voi hyvin hoitaa itsekin. Pienellä vaivannäöllä asunto-osakkeen myynti on suhteellisen yksinkertaista, mutta kiinteistön, kuten omakotitalon myynnissä tarvitaan enemmän asiakirjoja ja osaamista. Tästä oppaasta saat hyödyllisiä vinkkejä etenkin asunnon myymiseen itse.

Töihin Aktiaan

Kuolinpesän osakkaat voivat sähköisesti valtuuttaa henkilön hoitamaan kuolinpesän pankkiasioita. Valtuutuksen voi tehdä alla olevasta lomakkeesta suomalaisen pankin verkkopankkitunnuksilla. Jokaisen osakkaan on täytettävä sähköinen valtakirja henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan. Suosittelemme, että valtakirja täytetään vasta, kun olette tutustuneet vainajan kuolinpesään sekä sopineet valtakirjan sisällöstä yhdessä muiden osakkaiden kanssa.

Γράψτε μια αξιολόγηση

Pesänselvittäjä tai pesänjakaja määrätään aina, jos joku asianosainen määräämistä vaatii. Pesänselvittäjä voidaan määrätä ainoastaan kuolinpesään. Pesänjakaja voidaan kuolinpesän lisäksi määrätä myös avioerotilanteessa toimittamaan puolisoiden välinen ositus sekä suorittamaan avoliiton päätyttyä omaisuuden erottelu, mikäli avopuolisot ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai mikäli heillä on tai on ollut yhteinen lapsi.

Perunkirjoituksen uskottu mies arvio kuolinpesän varat ja velat

Ostotarjous sitoo ostajaa, mutta jos et myyjänä hyväksy tarjousta sen voimassaoloaikana, tarjous raukeaa. Kun olet myyjänä hyväksynyt tarjouksen, se sitoo myös sinua. Jos myyjä tai ostaja kieltäytyy tämän jälkeen kaupanteosta, hänen tulee maksaa toiselle osapuolelle ostotarjouksessa määritelty vakiokorvaus tai käsiraha, joka voi olla korkeintaan neljä prosenttia kauppahinnasta.

Ostamalla sähkösi Lumituulelta menevät tuotot vain uuden tuulivoiman rakentamiseen ja näin kasvatat suoraan tuulisähkön osuutta Suomen energiantuotannossa – tärkeintä on kenelle tuulisähköstäsi maksat! Lumituulella on Yhteiskunnallisen yrityksen merkki, sillä meillä on yhteiskunnallinen tehtävä edistää tuulivoimaa Suomessa. Yhtiö myy tuulisähköä vain osakkailleen, osakkeita saat nyt kauppafoorumiltamme.

Omaisuutta pidetään valtion omistuksessa, jos siihen on erityistä syytä. Tällaista omaisuutta ovat mm. kiinteistöt, jotka soveltuvat suoraan luonnonsuojelualueiksi tai vaihtomaiksi luonnonsuojelualueita perustettaessa. Harvinaisissa tapauksissa myös julkisiin taidekokoelmiin tai museoihin soveltuvaa arvokasta irtaimistoa pidetään valtiolla. Jos kuolinpesässä on huomattava määrä rahavaroja, osa niistä pysytetään valtiolla.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Tilini

”Ronnie oli luvannut Vinnylle (Appice, rumpali), Jimmylle (Bain, basisti) ja minulle, että kolmannella levyllä saisimme kunnolla palkkaa – mehän teimme töitä käytännössä ilmaiseksi; saimme huonompaa liksaa kuin muu kiertueväki vaikka soitimme isoilla festareilla ja myimme loppuun areenoita ja paljon oheistuotteita. Me emme saaneet latiakaan niistä tai levymyynnistä. Mutta olimme tyytyväisiä, koska luotimme Ronnien lupaukseen.”

LähiTapiola yrityksenä

Merkittävimmät Metsähallituksen hankkeet liittyvät laajojen aluekokonaisuuksien käyttösuunnitelmiin sekä luonnonsuojelun ja luontomatkailun edistämiseen. Luonnonvarasuunnitelmat sekä suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat päivitetään hankemuotoisesti yhdessä alueiden muiden toimijoiden kanssa. Metsähallituksen luontopalvelut hyödyntää suojelualueilla mm. Euroopan unionin rahoitusta ja osallistuu yhteistyöhankkeisiin.