Press "Enter" to skip to content

Vähemmistöosakas määritelmä

Kirjoituksia

Sijoitustieto.fi on vuonna 2014 avattu talous- ja sijoitusaiheinen verkkoyhteisö. Sivustomme tarjoaa käyttäjille ilmaista sisältöä sijoitusartikkelien, kolumnien, blogien ja kumppanuussisällön muodossa. Tavoitteenamme on luoda Suomen laadukkain sijoittamiseen keskittynyt keskustelupalsta. Sijoitustiedon kumppaneille sivusto tarjoaa näkyvyyttä tarkoin kohdennetussa ja ostovoimaisessa kuluttajaryhmässä.

Osakeyhtiön osakkeenomistajan vastuu

Jollei yhtiössä ole 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua osakkeenomistajaa, lähipiiriin kuuluu osakkeenomistaja, jolla on vähintään 20 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä tai joka voi muuten käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa yhtiön taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan tällaiseen osakkeenomistajaan.

Asioi verkossa

Verotusmenettelystä annetun lain (VML 18.12.1995/1558) 29 §:n 1 momentin mukaan peitellyllä osingolla tarkoitetaan rahanarvoista etuutta, jonka osakeyhtiö antaa osakkaansa tai tämän omaisen hyväksi osakkuusaseman perusteella tavallisesta olennaisesti poikkeavan hinnoittelun johdosta tai vastikkeetta.  VML 29 §:n 2 momentin mukaan peitellyllä osingolla tarkoitetaan myös omia osakkeita hankkimalla tai lunastamalla taikka osakepääomaa, vararahastoa tai ylikurssirahastoa alentamalla osingosta menevän veron välttämiseksi jaettuja varoja.

Muutoksen myötä suurin osa ns. omaa työtä tekevistä katsotaan työttömyysturvassa yrittäjäksi. Yritystoiminnaksi katsotaan esimerkiksi laskutuspalveluyrityksen kautta tapahtuva työllistyminen. Työ- ja elinkeinotoimiston käytäntö ei ole kuitenkaan muuttunut. Omaa työtä tekevät (esim. freelancerit) voidaan katsoa edelleen sivutoimisiksi yrittäjäksi, jolloin he ovat oikeutettuja palkansaajan työttömyysturvaan. 

Korkein oikeus linjasi – miten konserniavustusta on osakeyhtiöoikeudellisesti arvioitava?

Artikkelit eivät ole oikeudellisia neuvoja ja niissä on tiettyjä yksinkertaistuksia. Merkurius ei ota vastuuta miltään osin, mikäli artikkelien perusteella tehdään joitakin toimenpiteitä tai jätetään tekemättä joitakin toimenpiteitä. Kirjoittajat antavat mielellään tarkempia tietoja artikkeleissa käsitellyistä asioista

Sisällysluettelo

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Omistajan oikeudet pörssiyhtiössä – yhtiökokous tärkein vaikuttamisen paikka

”Kun Finlaysonin Jukka Kurttila soitti minulle nelisen vuotta sitten, mietin pitkään: ­haluanko sijoittaa tekstiilialaan, joka on ongelmallinen, saastuttava ja kaipaa kestävän kehityksen puolella suurta muutosta. Tulin siihen tulokseen, että juuri tällaiseen pitää uskaltaa lähteä mukaan hakemaan uutta linjaa. Halusin myös olla kehittämässä hienoa suomalaista brändiä ja säilyttää sen suomalaisena. Marimekko taas on ikoninen suomalaisbrändi ja luotan siihen, että se tekee pitkäjänteistä ja oikean suuntaista työtä.”

ξυλοσομπες καλοριφερ βουλγαριας Τα φιλικά της Τριτωνίας

Lisäksi osakeyhtiöllä katsotaan olevan määräysvalta, jos sillä yhdessä yhden tai useamman tytäryhteisönsä kanssa taikka tytäryhteisöllä yksin tai yhdessä muiden tytäryhteisöjen kanssa on edellä kuvatun kaltainen määräysvalta toisessa yhteisössä.

MS-taudin immunomoduloivat lääkkeet

Lantionpohjan ohjatusta lihasharjoittelusta saattaa olla oireenmukaista hyötyä MS-kuntoutujien virtsarakon toiminnan häiriöiden hoidossa. Sen lisänä annettu sähköstimulaatiohoito saattaa lisätä terapian vaikuttavuutta. Biopalaute yhdistettynä lantionpohjan lihasharjoitteluun saattaa parantaa lantionpohjan lihasten kestävyyttä ja elämänlaatua sekä vähentää oireiden haittaavuutta.

Podcastit

Esitys, että osakeannissa osakkeet olisi voitava luoda ja antaa maksua vastaan samanaikaisesti, on periaatteellisesti kannatettava. Esitys siitä, että osakeantiin olisi voitava liittää vastaavia ehtoja kuin osakekauppaan, voi johtaa myös ongelmiin, koska osakesijoituksille on tarpeen turvata tiettyä pysyvyyttä ja osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun varmistaminen voi käydä hankalaksi, jos joku osakas saa esimerkiksi oikeuden halutessaan myydä merkitsemänsä osakkeet takaisin yhtiölle.