Press "Enter" to skip to content

Vaasan asuntomarkkinat

Onko haaveissasi asunto alueelta Vaasa? Tutustu alueeseen

Vaasassa asuu yli 67 000 henkilöä, joista suurin osa asuu keskustan tuntumassa. Keskustassa on kerrostaloja, rivitaloja, paritaloja ja omakotitaloja. Vaasan pinta-alasta lähes puolet on vettä, joten veden äärellä on paljon asuntoja. Vaasaan rakennetaan jatkuvasti uusia taloja ja siten myös asukasmäärä kasvaa. Vaasa on hyvä kaupunki lapsiperheille, pariskunnille ja eläkeläisille.

Oikotien yhteistyövälittäjiä

”Se jäi 2000-luvun ihmeeksi. Sekä nuoret että ikäihmiset haluavat lähemmäksi palveluja kaupunkeihin asumaan. Kaksi autoa ja omakotitalo ei enää ole samassa määrin asumisunelma kuin se joskus oli. Myös asuntorahoituksen muuttuminen vaikuttaa. 2000-luvun alussa Nurmijärvelle rakennettavaan omakotitaloon saattoi saada 110 prosenttia asuntolainaa. Enää ei saa. Asuntorahoitus on tiukempaa niillä alueilla, joissa likviditeetti on heikompaa.”

Asuntomarkkinaennusteessa tarkastellaan asuntomarkkinoiden kehitystä sekä asuntojen kysyntään ja tarjontaan vaikuttavia taustatekijöitä, kuten rakentamista ja työllisyyskehitystä. Katsauksessa ennustetaan vanhojen kerrostalohuoneistojen hintakehitystä sekä vapaarahoitteisten ja ARA-asuntojen vuokrien kehitystä vuonna 2019 sekä koko maan tasolla että myös erikseen suurimmissa kaupungeissa.

Vaasan asuntomarkkinat edelleen vakaat – Aktia: Nyt alkaa kuitenkin olla aika suojautua koron nousua vastaan

Aktia Pankin uusi toimitusjohtaja Mikko Ayub vieraili maanantaina ja tiistaina Vaasan seudulla. Aktian johtajan paikka on ollut tuulinen, sillä samassa Vaasanpuistikon kiinteistön neuvotteluhuoneessa kertoi 21 kuukautta sitten edellinen toimitusjohtaja visioistaan pankin tulevaisuudeksi. Hän sai lähteä vuoden työskentelyn jälkeen.

Asuntomarkkinaennusteessa tehdään katsaus asuntomarkkinoiden kehitykseen sekä tarkastellaan asuntojen kysyntään ja tarjontaan vaikuttavia taustatekijöitä, kuten rakentamista ja työllisyyskehitystä. Katsauksessa ennustetaan vanhojen kerrostalohuoneistojen hintakehitystä sekä vapaarahoitteisten ja ARA-asuntojen vuokrien kehitystä vuonna 2018 paitsi koko maan tasolla myös erikseen suurimmissa kaupungeissa.

-Sijoittajat ovat nyt liikkeellä yksiöiden ja kaksioiden osalta. Asuntosijoittaminen on lisääntynyt viimeisen puolen vuoden, vuoden aikana. Ilmeisesti maailman taloustilanne ja osakemarkkinat ovat vaikuttaneet siihen, että nyt on sijoitettu asuntoihin, kertoo kiinteistövälittäjä Pekka Kalliokoski Op-Kiinteistökeskuksesta Kokkolasta.

Lähteet

Heinäkuun asuntomarkkinakatsauksessa teemme katsauksen kuluvan vuoden ensimmäiseen puolikkaaseen (tammi-kesäkuu 2018) asuntomarkkinoilla. Vuoden 2018 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana vanhojen asuntojen kauppamäärät laskivat Suomessa yhteensä 3 % (työpäiväkorjauksella ei vaikutusta). Vanhojen kaksioiden neliöhintoja vertailtaessa hinnat ovat kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa nousseet valtakunnallisesti 4 % verrattuna vuoden 2017 tammi-kesäkuuhun.

Vaasan asuntokauppa vilkastumassa

– Viime vuosi oli asuntokaupassa paria edellistä vuotta parempi, erityisesti kesä ja syksy olivat aktiivista kauppa-aikaa. Toki vaihtelua on paikkakunnittain alueella. Tammisaari ja Hanko kiinnostavat vapaa-ajan asukkaita ja kakkosasuntoa etsiviä, ja Karjaa on osa pääkaupunkiseudun työssäkäyntialuetta, joten siellä kaupaksi menevät perheasunnot, Nyström sanoo.

Vuosi 2016 jää asunto- ja rakennustuotannon historiaan kolmen 2000-luvun ennätyksen ansiosta:

Forss arvioi työssään sosiaalista asumista toteuttavien yritysten strategista suuntautumista ja toiminnan tehokkuutta. Ajatuksena on muuttaa kauniit ja hyvät tavoitteet tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti asukkaiden ja yhteiskunnan hyväksi. Sosiaalisen asumisen yritykset ovat yleensä yleishyödyllisiä toimijoita, jotka tavoittelevat taloudellisen hyödyn lisäksi myös oikeudenmukaisuutta.

Tee vuokrahakemus

Alueellinen eriytyminen näkyy Suomessa voimakkaasti asuntomarkkinoilla ja kotitalouksien velkaantuneisuudessa. Asunnot ovat kasvukeskuksissa kalliimpia kuin muualla Suomessa, ja kasvukeskusten kotitalouksilla on enemmän asuntovelkaa sekä euromääräisesti että tuloihinsa nähden. Pitkällä aikavälillä asunto- ja luottomarkkinoiden toisiaan vahvistavat suhdanteet ja haavoittuvuudet voivat muodostua haitallisiksi rahoitusvakauden ja kokonaistalouden kannalta.

Toissijainen valikko

Pidän hyvin erikoisena tätä Kokeilulain jatkamista, koska – – «Rakennusluvan myöntämisen asemakaava-alueella ennen tonttijaon laatimista ja tontin lohkomista on puolestaan todettu alkuperäisen hallituksen esityksen vaikutusarvioinnissa mahdollistavan sen, että rakennusluvan hakija välttyy poikkeamispäätöksen kustannuksilta ja pääsee nopeammin rakentamaan. Poikkeamispäätöksen hakemisesta luopuminen nopeuttaa ja yksinkertaistaa lupaprosessia. Helsingin, Vantaan ja Turun kaupunkien lupaviranomaisten resursseja säästyy.» – –

Jaa

Helsingissä oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 335 061 asuntokuntaa. Asuntokunta muodostuu kaikista samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvista. Väestön keskusrekisterin mukaan henkilöt, jotka ovat kunnassa vailla vakinaista asuntoa, tilapäisesti ulkomailla, tietymättömissä tai kirjoilla laitoksissa, eivät muodosta asuntokuntia. Helsingissä tällaisia asuntokuntien ulkopuolelle jääviä henkilöitä oli vuoden 2018 alussa 16 602. Tämän lisäksi myöskään asuntoloissa asuvat eivät muodosta asuntokuntia, koska asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää.

Kohde 29. Villa Edla

”Kuluvan vuoden tammi–syyskuussa vanhojen asuntojen kauppamäärät laskivat Suomessa yhteensä 3 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2017. Vanhojen asuntojen kauppoja tehtiin Suomessa kuluvan vuoden tammi–syyskuussa noin 44 000 kappaletta eli tänä vuonna ensimmäisen 9 kuukauden aikana noin 1 500 asuntoa viime vuoden vastaavaa jaksoa vähemmän”, Huoneistokeskuksen toimitusjohtaja Ari-Matti Purhonen kertoo.

Saatko sellaisen käsityksen, että asuntomarkkinat ovat voimakkaasti jakautuneet? Asuntokauppa käy kyllä hyvin kasvukeskuksissa, mutta niiden ulkopuolella on selvästi vaisumpaa. On alueita, joissa asuntoa on erittäin vaikea myydä. On asuntoja, joihin ei kannata koskea kepilläkään ja on niitä, joiden ostaminen on hyvin vaikeaa, koska pankit eivät rahoita sellaisten hankintaa.

Asunnon vuokrauksen käsikirja

Vuoden 2014 lopulla ARA-vuokra-asuntoa jonotti koko maassa 106 500 kotitaloutta, mikä on 3,8 % enemmän kuin vuonna 2014. Hakijoista 43 % oli pääkaupunkiseudulta. Pääkaupunkiseudulla markkinatilanne on kiristynyt vuodesta 2005 lähtien, poikkeuksena vain vuosi 2008. Muissa kasvukeskuksissa tilanne on tasaisempi, mutta vuodesta 2012 alkaen asuntojonot ovat siellä kasvaneet yhtä nopeasti kuin pääkaupunkiseudulla. Hakijoiden määrä lisääntyi 104 kunnassa ja väheni 150 kunnassa.

– Vuokra-asuntomarkkinat ovat viime vuosina merkittävästi eriytyneet Suomessa. Haluamme yhtiönä olla osaltamme KOVAn kautta vaikuttamassa siihen, että myös väestötappiokuntien vuokrataloyhtiöiden toimintaedellytykset turvataan tulevassa lainsäädännössä ja päätöksenteossa, Kiinteistö Oy Itätuulen toimitusjohtaja Tuomo Svanberg toteaa.

Kysymys: Omistusasumisen verotuksen kiristäminen niin sanotulla laskennallisella asuntotuloverolla parantaisi asuntomarkkinoiden toimintaa.

Varmuusarvioilla painotetut vastaukset tarjoavat tarkimman kuvan ekonomistikunnan mielipiteistä. Panelistien kantojen lisäksi ne sisältävät arviot myös mielipiteiden varmuudesta, joka yleensä pohjaa käsitykseen tutkimuskirjallisuuden asiasta tarjoaman näytön määrästä ja vahvuudesta.

Realia Group on arvioinut asunto- ja kiinteistömarkkinoiden ajureiden merkitystä markkinoiden elpymiselle ja niiden todennäköistä toteutumista vuonna 2015. Markkinoilla on useampia tekijöitä, joiden vaikutukset ovat erisuuntaiset. Maltillinen talouskasvu, geopoliittinen epävarmuus ja hoitovastikkeiden kasvu toimivat jarruttavina tekijöinä.

Voi sanoa niin kaupungissa kuin kaupungissa pienten asuntojen kysyntä tulee säilymään hyvänä. Nämä varmat sijoitukset pitävät arvonsa, koska väestö pakkautuu kaupunkeihin ja keskeisellä paikalla sijaitseva pieni asunto on luonteva ostos niin nuoren ensimmäiseksi asunnoksi kuin työn perässä kaupunkiin muuttavalle. Pieni asunto hyvällä paikalla houkuttelee myös asuntosijoittajia, sillä tämän tyyppistä asuntojen ylikysynnän ansiosta sijoittajan ei tarvitse kauaa asuntoa tyhjillään pitää ja hän voi odottaa saavansa asunnosta mukavan paksua tuottoa.

Skaala Alfa cLean kehitettiin Skaalan ja Vaasan yliopiston kahdenväliseen tutkimussopimukseen perustuvana tutkimusyhteistyönä sulautettujen järjestelmien Epanet-professuurin puitteissa toteutetussa, osittain Tekes-rahoitteisessa, EDWE-projektissa vuosina 2011-2015. Ikkunan pääsuunnittelijana ja toteuttajana toimi projektitutkija Petri Hänninen, joka siirtyi menestyksellisen projektin jälkeen päätoimisesti Skaala Oy:n palvelukseen. Skaala Alfa cLean julkistettiin FinnBuild-messuilla lokakuussa 2014, ja tuotiin markkinoille vuonna 2015.