Press "Enter" to skip to content

Uv rensing av drikkevann

Fra kr 4750,- får du et UV-anlegg til din enebolig eller hytte. Enkelt, raskt og billig!Vi selger UV-anlegg i alle størrelser til gode priser for rensing av drikkevann.Monterer du et UV-anlegg på vann-inntaket så har du rent vann i hele huset! UV-bestråling er den desinfeksjonsmetoden som benyttes ved de fleste norske vannverk, og da spesielt ved mindre anlegg, blant annet fordi slike desinfeksjonsanlegg er enkle å drive. Nå har også flere av de store vannverkene tatt i bruk UV-anlegg. Et UV-anlegg kan enkelt sies å bestå av et bestrålingskammer som vannet passerer igjennom.Monteres et UV-anlegg så fjernes 99,9% av bakteriene i drikkevannet.UV-bestråling fremstår som et godt alternativ til klordesinfeksjon.

Men de som vil sikre på egen hånd kan gjøre det. Det er ikke så kostbart lenger. Vi har snakket med Roald Pettersen i selskapet Vannbehandling på Rygge. Han har holdt på med vannledning i 35 år og sett hvordan feltet har utviklet seg.

Dårlig drikkevann? Monter et UV-anlegg!

UV-bestråling er den desinfeksjonsmetoden som benyttes ved flest norske vannverk, og da spesielt ved mindre anlegg, blant annet fordi slike desinfeksjonsanlegg er enkle å drive. Nå er også flere av de store vannverkene i ferd med å ta i bruk UV.

UV Anlegg

Produktsammensettingen av våre UV- anlegg er en kombinasjon av egenproduserte «Optimal» UV- aggregater (med enkeltvis kapasiteter fra 15m3/timen til 414 m3/timen), til våre «LIT-DUV-xA- anlegg» (produsert i utlandet) og som har kapasiteter for levering etter alt hva en har behov for og hjertet måtte ønske.

UV DRIKKEVANNSFILTER

UV til desinfisering av drikkevann

En vanlig metode for å desinfisere drikkevann i Norge, er å bruke ultrafiolett bestråling. UV-rensing av vann er en form for sterilisering som er blitt brukt i en årrekke for å sikre vann, og da spesielt drikkevann, fritt for bakterie, virus og andre levende organismer. Dette enten UV-rensing er et ledd i et større filtrerings og renseprogram, eller alene.

Veiledning til drikkevannsforskriften § 13: Vannbehandling

Begrepet «tilstrekkelige hygieniske barrierer» er tatt i bruk for å unngå at fokuset rettes mot tallet to, på bekostning av fokuset på hvilke barrierer som tilsammen sikrer helsemessig trygt drikkevann. I praksis kan antallet være både høyere og lavere. Vi snakker ofte om delbarrierer, og kravet er at summen av delbarrierer skal gi tilstrekkelig beskyttelse.

Advarer mot kraftig nedbør og vind

Selv om det dreier seg om små mengder klor har en del har gått over til å kjøpe vann. Vannet i flaskene koster 4000 ganger mer enn det folk får i springen. Men klor er uvant for folk, som lurer på om gullfisken kan dø, om hunden og katta kan bli syke eller om det på lang sikt kan gi kreft.

Serie: Vann på hytta

Mest aktuelt er det nok å kjøpe et ferdig rensesystem. Vannrenseanlegg til privatbruk finnes i alle prisklasser – fra enkle hundrekroners silfiltre på Biltema og kullfilterbokser som tar de største partiklene, samt lukt og smak, rimelige vannfiltre som «tar alt» til 1500 kroner, til mer anerkjente og sertifiserte merker fra 3000-4000 kroner og oppover. Alle filtrene krever et visst vanntrykk for å fungere.